Poznámky


Strom:  

Záznamy 201 až 250 z 1,411

      «Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29» Další»

   Poznámky   Spojeno s 
201 (Medical):Sebevražda zastřelením BLAHNÍK, Vojtěch Kristián - historik (I1512)
 
202 (Medical):She was diagnosed with breast cancer a few years ago and after having it removed followed by radiation and hormone treatment, we thought she had beat it.
However, in January this year (2015), it was discovered that the cancer had metastasized into her bones and brain. There was nothing that could be done. 
ZÁTKOVÁ-DOUBEK, Věra Libuše - restaurant owner (USA) (I13)
 
203 (Medical):While he was only an occassional drinker during his life time, a liver failure eventually caught up with him at - a very advanced age. He died quietly of a surprising liver failure upon a short stay in a hospital in Babylon (Long Island), NY, USA. KORDA, Plk. Václav - pilot, manager (I4)
 
204 (only 1 marriage record found !?) DOUBEK, Charles Paul - geologist (I15)
 
205 (podědil statek po smrti otce Štěpána) MATOUŠ, Karel (i - Veliký) - velkostatkář (Bohnice) (I33)
 
206 (Research):«b»LEBENHART«/b» family tree ancestors/descendants continues online on GENI/MyHeritage at:
https://www.geni.com/family-tree/canvas/6000000021221481703
«b»Ruth«/b» was a TWIN with Egon LEBENHART.
Parents Dr. Ernst and Olga LEBENHART. Extensive online family tree is on GENI/MyHeritage :
https://www.geni.com/family-tree/canvas/6000000021302773404 
LEBENHART-LOWOSITZ-MARKUS, Ruth - twin with Egon (I1944)
 
207 (Research):«b»Marie PAVLÍČKOVÁ-MATOUŠOVÁ«/b» a její rodina/předkové (nikoliv potomci) se také objeví na online rodokmenu nazvaném "Davidův Rodokmen":
https://rodokmen.genealogicke.info/osoby/karta/index.php?id_osoba=18467
 
PAVLÍČKOVÁ-MATOUŠOVÁ, Marie - Katusice č.1 (I34)
 
208 (Research):(Research): Moved from SEDLČANY to VOTICE (not confirmed only deduced). VOLESKÝ, František (de Paula) - mistr řeznický, Sedlčany č.79, Votice č.71 (I212)
 
209 (Research):1st WEDDING (1. sňatek) - Sedlčanz Matrika (Registry)
BV notes (photo of the entry):
«b» s01«/b»#208L-«b»1669«/b»-0903 -«tab»«b»Jakub FILYPEK«/b» syn Jana FYLIPKA«tab»
Married«b»«tab»«/b» s «b»Annou«/b» dcerou neboztika Simona Hole ka ? - - svedek Matej «u»G«/u»LAUZ
«tab»«tab»«u»«/u»

2nd WEDDING (2. sňatek) - Sedlčany Matrika (Registry)
BV notes:
«b»s01«/b»#224R-«b»1685«/b»-0708«tab»-«tab»pan «b»Jakub FILIPEK«/b»?? s Alzbetou po nebožtiku Adamowy - -
 
FILÍPEK, Jakub - literát (I1033)
 
210 (Research):Bohumil (iii) VOLESKÝ, Dr.Ing, v r.2014: "Pamatuji se na "tetu Betu", bydlela na Karlově náměsti v Praze (průchod na západ poblíže-naproti Faustovu domu) a chodili jsme k ní s mámou (Jarmila KORDOVÁ) na návstěvu. Měla vadu řeči a jakoby huhlala. Její manžel byl Karel VINKLÁŘ." GUTHOVÁ-VINKLÁŘOVÁ, Barbora (Beta) Marie Alžběta (I414)
 
211 (Research):http://www.vetkom.cz/vyznamne-osobnosti-veterinarni-mediciny-generalmajor-mvdr-vladimir-chladek-se-narodil-pred-120-lety-1895-1966/ CHLÁDEK, MVDr Vladimír - Generálmajor (I3496)
 
212 (Research):Matrika Sedlčany svazek 09 on-line - «b»S «/b»:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11601/130
1772-Augustus-9, numero domu 3

"«b»SPACZEK «/b»Casparus rusticus viduus ex Woticz cum honesta vidua «b»Catharina «/b»post (nebožtíkovi) «b»DOUBRAVA «/b»Joanne ex Sedlczan ambo ad Bonu Rubro Hradek -" 
DOUBRAVA, Joannes - (vdovec) (I1134)
 
213 (Research):Museum Cenných Papírů", evid. číslo : AA00335
Bohumil VOLESKÝ, strojírna a slévárna - Pracovní list montéra 1911-9-9 (Frant. Hovorka) :
 
VOLESKÝ, Bohumil Felix - komerční rada, továrník (I5)
 
214 (Research):Narodil se 23.ledna 1861 v Hermanove Mestci. V roce 1868 žila rodina v Kostelci nad Orlicí ( u matciných rodicu).

1870-1878 navštevoval gymnázium v Rychnove nad Knežnou. Pak pokracoval ve studiích na ceské cásti Karlo - Ferdinandovy univerzity v Praze obor filozofie, matematika a fyzika.

Byl velmi nadaný hudebník.

Do roku 1887 pusobil jako vychovatel princu ze Schaumburg - Lippe v Náchode.

1887-1893 ucil na Akademickém gymnázium v Praze. 1893-1896 na gymnázium v Klatovech a od roku 1896-1918 pusobil opet v Praze.

1919-1923 generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru.

1900-1929 byl predsedou Ceského a po vzniku republiky Ceskoslovenského olympijského výboru, spoluzakladatel a první predseda Ceské amatérské atletické unie, predseda a redaktor Klubu turistu.

Tesne pred první svetovou válkou vydal první knihy o spolecenském chování. To melo možná i za dusledek to, že byl povolán do kanceláre prezidenta Masaryka kde pusobil jako ceremoniár s titulem ministerského rady (1919). Dnes pod názvem vedoucí diplomatického protokolu. Navrhl statut rádu Bílého lva, který dodnes propujcuje nebo udeluje prezident republiky.

V roce 1920 byl lektorem spolecenské výchovy na Univerzite Karlove .

Do podvedomí dnešní populace se dostal díky systému pravidel slušného chování. Vydal nekolik knih o etikete - Spolecenský katechismus, Na verejnosti, Rodinné události, Mladému republikánu, Stolnicení, Základy spolecenské výchovy, pravidla slušnosti pro mládež, Slušnost a demokracie.

Na svou dobu byl mimorádne zcestovalý a o svých cestách po Evrope, Africe a americe napsal rad knih- Causerie z cest po Španelsku, Na mori a za morem, Na zeleném Erinu, K slovanskému jihu, Na pokraji Sahary, Za horama Pyrenejskýma.

Zemrel 8.ledna 1943 v Náchode, pohrben je v Praze.

Toto jméno je dnes symbolem slušného chování a symbolem umení chovat se kulturne. 
GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav - ceremoniář presidenta (I418)
 
215 (Research):Sedlčany Matrika/Registry - 01
BIRTH - BV notes :
«b»s01«/b»#114-«b»1675«/b»-1119-«b»Mikolas«/b» - Rodičové Jakub «b»FILYPEK«/b» a Anna (Sedlczany)

DEATH - BV notes:
«b»s01«/b»#237L-«b»1676«/b»-0523: Pochováno pacholátko pana «b»Jakuba«/b» FILYPKA jménem
«tab»«tab»«tab»«b»Mikuláš«/b» majic věku svého 26 neděl (weeks). 
FILÍPEK, Mikuláš (I1116)
 
216 (Research):Source: Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914:

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=195dbfd5d17e6bae9a700167a214cdd4539df67eaa288f2e6d8487f968cda803&action=image&record=1 
CÍFKA, Josef (I695)
 
217 (Research):Source: Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914:
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=195dbfd5d17e6bae9a700167a214cdd4539df67eaa288f2e6d8487f968cda803&action=image&record=1

Source: Digitalizované pbytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914:
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=195dbfd5d17e6bae9a700167a214cdd4539df67eaa288f2e6d8487f968cda803&action=image&record=1 
ČTRNÁCTÁ-CÍFKOVÁ, Blažena (I691)
 
218 (Research):Source: Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914:
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=195dbfd5d17e6bae9a700167a214cdd4539df67eaa288f2e6d8487f968cda803&action=image&record=1 
CÍFKOVÁ, Růžena (I696)
 
219 (Research):Source: Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914:
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=195dbfd5d17e6bae9a700167a214cdd4539df67eaa288f2e6d8487f968cda803&action=image&record=38
 
MÍCHOVSKÁ-ČTRNÁCTÁ, Růžena - Kralupy č. 447 (I690)
 
220 (Research):Source: Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914:
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=195dbfd5d17e6bae9a700167a214cdd4539df67eaa288f2e6d8487f968cda803&action=image&record=38 
ČTRNÁCTÝ, Josef - ředitel cukrovaru (I593)
 
221 (Research):Vošická, Šárka. 2014. Umělecký mecenát jako nástroj reprezentace českobudějovické rodiny Zátků. Diplomová práce, Jihočeská Universita v Českých Budějovicích, Filosofická fakulta, Ústav bohemistiky. Str.14.
https://theses.cz/id/jg8vzx/RKA_VOICK_-_DIPLOMOV_PRCE.pdf 
ZÁTKA, Matouš - bednář, Velešín č.p.72 (I609)
 
222 (tuberculosis ??) BAYER, Wilhelm - brauer in Kolin, born Dobřany č.111 (I35)
 
223 (v Libeňském zámečku) PRŮŠOVÁ-BODENLOSOVÁ-CIDLINOVÁ, Iveta (I67)
 
224 +1978-9-12 ? VAŇKOVÁ-BRIXA, Zdenka (I186)
 
225 1. žena Karla MATOUŠE - příčina smrti není známá ŠNÝDROVÁ-MATOUŠOVÁ, Alžběta - z Krásnovsi č.24 (I332)
 
226 1754 May 27, zápis narození v online matrice Sedlčany 09 folio 77 :
«u»Joannes Bernardus WIKISALY «/u»

1819 Nov. 27, zápis úmrtí v online matrice SOA-Litoměřice, Roudnice folio 43 :
«u»Johann WYKYSALY«/u» ( zemřel 66 let star )
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7c9f&scan=42#scan42 
VYKYSALÝ, Joannes Bernardus (I2457)
 
227 1873 Johanna Wenig rozená Heller, Staňkov manželka Ignáce Weniga učitele od sv. Barbory, 23 let, shodila bez úmyslu nabitou střelnou zbraň (revolver) s fortepiana na zem, zbraň zpustila, rána šla nad pravé koleno do žíly, takže za 5 minut skonala. / manželství trvalo 2 měsíce.
Nalezeno v zápisech a přečteno (měsíce nesouhlasí ?):
http://actapublica.eu/nastenka/detail/55004/

 
HELLER-WENIG, Johanna - zastřelena nehodou (I1522)
 
228 1873 Johanna Wenig rozená Heller, Staňkov manželka Ignáce Weniga učitele od sv. Barbory, 23 let, shodila bez úmyslu nabitou střelnou zbraň (revolver) s fortepiana na zem, zbraň zpustila, rána šla nad pravé koleno do žíly, takže za 5 minut skonala. / manželství trvalo 2 měsíce.
Nalezeno v zápisech a přečteno (měsíce nesouhlasí ?):
http://actapublica.eu/nastenka/detail/55004/
 
HELLER-WENIG, Johanna - zastřelena nehodou (I1522)
 
229 1873 Johanna Wenig rozená Heller, Staňkov manželka Ignáce Weniga učitele od sv. Barbory, 23 let, shodila bez úmyslu nabitou střelnou zbraň (revolver) s fortepiana na zem, zbraň zpustila, rána šla nad pravé koleno do žíly, takže za 5 minut skonala. / manželství trvalo 2 měsíce.
Nalezeno v zápisech a přečteno (měsíce nesouhlasí ?):
http://actapublica.eu/nastenka/detail/55004/
 
HELLER-WENIG, Johanna - zastřelena nehodou (I1522)
 
230 1924 - Kamil Jandura absolvoval Státní reálné gymnasium J. S. Machara v Brandýsu nad Labem (Oktáva, třídní profesor Emanuel Veselý):
http://www.gbl.cz/seznam-abiturientu/rocniky-1921-1929/ 
JANDURA, MUDr Kamil - lékař (I3)
 
231 2nd marriage - (Texas marriages archive) and
http://sortedbyname.com/pages/d107540.html 
DOUBEK, Charles Paul - geologist (I15)
 
232 3-jazyčný dokument, ohlašující - Jaroslav ZÁTKA (otec) VOLESKÁ-ZÁTKOVÁ, Libuše Anna - holocaust (I10)
 
233 35 years of marriage ended by the death of B. Volesky in Jun 1974 BAYEROVÁ-JANDUROVÁ-VOLESKÁ-KORDOVÁ, Jarmila (ii) (I2)
 
234 5 children SKLENKA, MUDr Petr - oftalmolog (I1568)
 
235 A key person - apparently a critical "bottleneck" of the Volesky family lineage in Sedlčany. It seems that he may have been using his second given name (Antonín) to differ from several of his relatives named Jan. However, this is only a supposition as the Register records do not present a more fitting match. A number of his siblings perished as children and he also died relatively young (38 years of age). The cause of his premature death is (so far) not known. He left behind 2 children, only one male descendant child (son Antonius Josephus) who continued the Volesky line in Sedlčany then.
After the death of (Jan) Antonin, the widow Anna Voleská married Peter SANTAR.
CZECH:
Klíčová osoba, která se jeví eventuálně jako kritické "zúžení" linie rodu Voleských v Sedlčanech. Zdá se, že používal svého druhého jména (Antonín), možná k odlišení od svých několika příbuzných Janů. To je ale jenom domněnka protože v matričních záznamech nelze najít vhodnější alternativu. Mnoho jeho sourozenců zemřelo v dětském věku a on sám zemřel poměrně mladý ve věku 38 let. Příčina jeho smrti není (zatím) známa. Zanechal 2 děti, jenom jednoho mužského potomka (syn Antonius Josephus) kterým potom pokračovala v Sedlčanech dále linie rodu Voleských.
Po smrti (Jana) Antonína se vdova Anna Voleská znovu provdala za Petra SANTARA. 
VOLESKÝ, (Jan) Antonín - poddaný Chlumci (I999)
 
236 According to email (January 15, 2016) from Charles DOUBEK Jr. (father) they were "engaged". Follow-up required ! PAWLIK, Dorothy (I1481)
 
237 According to Schneider, ANDREAS *1741-11-28 would be a twin with Johannes Martin.

According to Volesky, ANDREAS ANTONIS *1744-07-28:
Matrika narození Dobřany svazek 05 on-line scan 151:
http://www.portafontium.eu/iipimage/30061109/dobrany-05_1510-n?x=25&y=181&w=482&h=120 
BAYER, Andreas Martinus - Burgl Fleischhauer (butcher) (I57)
 
238 Actress in Padubice. See a long note - KUCHAŘOVÁ-KACHYŇOVÁ, Eliška - actress / herečka (I251)
 
239 After KORDA's death, Jarmila stayed on in NY (Amityville, Long Island) for 2 years and then returned back to Praha, Czech Republic. She sold the house on 19 Unqua Place (continuation of Ocean Ave.), packed up and left the USA for good. BAYEROVÁ-JANDUROVÁ-VOLESKÁ-KORDOVÁ, Jarmila (ii) (I2)
 
240 After the WW I Maraša was brought up by her grandmother Karla HAVLÍČKOVÁ-ZÁTKOVÁ.
In «i» 1936 «/i»Maraša married Bruno LUCCHITTA, an Italian, who fought in the Italian Ethiopian campaign as a pilot. 
CHVOSHCHINSKY-LUCCHITTA, Marie (Marasha) (I869)
 
241 Agronomy student - honest but ended up doing time in prison.
Probably duie to his wife Josefina (Pepicka) when he commited some fraud to cover her problems ...
All their 4 children were known to be liars:
often came to eat with relatives - and each answered to have had something else to eat ... 
FISCHL, František (I257)
 
242 Aleně Mihulové bylo přesně sedmnáct let, zrovna studovala ekonomickou školu a spolupracovala s pražským amatérským Aneb divadlem, když jí kamarádka informovala o konkursu na film SESTŘIČKY (1983) režiséra Karla Kachyňi. Navlékli ji do spodního prádla z padesátých let a do ruky dostala scénář. Roli začínající sestřičky Marie po boku Jiřiny Jiráskové dostala z desítek mnohem zkušenějších uchazeček, k čemuž prohlásila: "Když dnes vzpomínám na Sestřičky, musím říct, že to byla jedna z nejhezčích a nejšťastnějších věcí, které mě kdy potkaly. Nikdy nezapomenu, jak skvěle mě, takové trdlo, všichni přijali a snažili se mi pomáhat. A hlavně - potkala jsem při natáčení muže svého života." Tehdy ještě nevěděla, kdo režisér snímku Karel Kachyňa, kterého ve štábu přezdívali „železný dědek“, je a jakým způsobem ovlivní její další život.
Během natáčení sestřiček se do o čtyřicet let staršího muže zamilovala a vyšel z toho osobitý vztah, jenž změnil jak její osobní život, tak i hereckou kariéru. Své nejlepší role ztvárnila právě „pod taktovkou“ Karla Kachyňi. Vztah po desetiletém utajování zpečetili svatbou a k sedmdesátinám Alena nadělila svému režisérovi dar v podobě dcery Karolínky. V té době natočili jeden z nejlepších společných snímků drama KRÁVA (1994). V průběhu natáčení filmu byl málokdo informován o jejich vztahu. Film Kráva je skutečně respektovaným českým snímkem, jenž slavil mezinárodní úspěch a o kterém se redaktor New York Post Larry Worth nezdráhal napsat, že působí, jako kdyby Ingmar Bergman natočil Forresta Gumpa.
Rozhodně však neměla u svého partnera protekci v obsazování do rolí, důkazem čehož je fakt, že se objevila celkem ve čtyřech jeho snímcích: SESTŘIČKY (1983), SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ (1986), MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ (1993) a KRÁVA (1994), i přes to že sám Kachyňa od jejich seznámení natočil patnáct celovečerních filmů a tři seriály. Režisér jejich profesní spolupráci popsal následovně: "U mě žádná taková protekce neplatí. Znám Alenku dobře, její osobní náturu i naturel herecký. Takže vím, že může hrát jen určitý typ rolí. A abych ji obsazoval do jiných, to bych si řezal větev sám pod sebou."
Mimo Kachyňových filmů ztvárnila ještě hlavní roli v DŽUSOVÉM ROMÁNU (1984) Fera Feniče, objevila se v televizním filmu Morrise Issy DEN DOBRÝCH SKUTKŮ (2000), také v počinu F.A. Brabce KYTICE (2000) a TV filmu Václava Křístka PÁTEK ČTRNÁCTÉHO (2002).
Její bezpochybný herecký talent je narušen tragickým během událostí v podobě smrti režiséra Kachyňi, který podlehl po dlouhodobé nemoci, v jejímž průběhu se Alena stahuje do ústraní a snaží se mu nemoc co nejvíce ulehčit. K nehorší fázi svého života říká: "Vím, že jsem to musela očekávat, když jsem si brala muže o dvě generace staršího, ale realita té hrůzy mě zaskočila. Snažila jsem se za každou cenu splnit slib, který jsem mu dala, že se o něho doma postarám sama. Můj život se rozpadal na kousky," Po manželově smrti se její psychika natolik zhoršila, že byla nucena vyhledat odbornou lékařskou pomoc. "Lituji, že jsem byla hrdá na to, vyhledat dříve pomoc u lékařů. Cítila jsem se najednou strašně sama. Na výchovu dítěte, na odpovědnost za obě. A k tomu všechny ty formality kolem. Nakonec jsem stejně skončila v nemocnici a díky doktorům a antidepresivům se dnes už cítím v pohodě. Nechci to zakřiknout, ale dokonce se začínám těšit na práci, nějaká se rýsuje. Slíbil mi práci Honza Hrušínský u něj v divadle, nejvděčnější bych byla za nějakou komedii. A taky Jiřina Jirásková mi slíbila účast na projektu, který rozjíždí... , Karolína je to nejcennější, co mi z celé herecké kariéry zůstalo."
Od své malé role ve filmu Kožené slunce, filmová kariera Aleny Mihulové stagnuje. Čas ukáže, jestli bude postupem času ochotná opět se postavit za kameru.
 
MIHULOVÁ-KACHYŇOVÁ, Alena - Actress (I253)
 
243 already had a daughter ANNA (Vykysalová !) - born 8 Jul 1834 VYKYSALOVÁ-HAŠKOVÁ, Anna - UNWED, Cekov č.10 (I508)
 
244 Alt Name: Josef BINDER - Notar in Gorhau
Alt Name: Josef BINDER - Notar in Gorhau
Alt Birth: 5. VII. 1881 
BINDER, Dr. Josef - notář in Gorhau (I163)
 
245 Alžběta POSPÍŠILOVÁ zemřela ve věku 68 let 11m 10 dní, na tuberkulozu.
Dle záznamu v Matrice úmrtí pro Tuněchody str.99.
Přečteno osobně na Matričním úřadu v Pardubicích ing. Pavlem Pospíšilem, Nov. 2018. 
HRUŠOVÁ-POSPÍŠILOVÁ, Alžběta - žila Tuněchody 8 (I3351)
 
246 ANDREAS has a namesake cousin (born 1741) from uncle Norbert.
ANDREAS ANTONIS entry in the birth registry of Dobřany (volume 05, scan 151):
http://www.portafontium.eu/iipimage/30061109/dobrany-05_1221-o?x=495&y=-31&w=474&h=236
 
BAYER, Andreas Antonius (I3286)
 
247 ANNA (*1800), dcera JOANNESe+MARIE, oddána 1830, 30 let stará - údaj z matriky oddaných:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12571/53
Vyhledem k vhodnosti rodičů, byla připsána jako dcera Joannese Fidora.
ANNA byla provdána za VÍTa ŠILHÁNa, (atd. - viz matrika oddavek, špatně čitelný zápis).
 
ČTRNÁCTÁ-ŠILHÁNOVÁ, Anna - Čičovice (I3072)
 
248 ANNA připsána zde poněkud náhodně.
Jen podle záznamu v Indexu matriky narození SOA Praha (z knihy C-107):
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/11 
ČTRNÁCTÁ-ŠILHÁNOVÁ, Anna - Čičovice (I3072)
 
249 ANTONIUS is a twin brother to BALTHAZAR ( * 1772-01-06) :
Original entry in the birth register Dobřany, online scan pg.7:
http://www.portafontium.eu/iipimage/30061111/dobrany-07_0070-n?x=27&y=445&w=443&h=186
 
BAYER, Anton (twin) - Burgl. Drechslermeister (I71)
 
250 Antonius VOLESKY then died prematurely at the age of 31 in 1739. Rodina F380
 

      «Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29» Další»