Poznámky


Strom:  

Záznamy 201 až 250 z 1,154

      «Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24» Další»

   Poznámky   Spojeno s 
201 As a member of a leading and patriotic South-Bohemia Zatka family member she was arrested early in 1942 in the reprisal sweep (after Heydrich assassination in Praha) by German gestapo. However, she was released - only to get arrested shortly again in Budejovice by German Gestapo.
Following the second arrest she was sent toTerezin and later to Osvecim (Auschwitz) where she was killed by Germans. 
VOLESKÁ-ZÁTKOVÁ, Libuše Anna (I10)
 
202 aus Dreslermuhle (?) BAYER, Joannes - burger und Muller (I59)
 
203 Became 'adjunkt' in the Nové Dvory farm under Karel Herman (chief manager) and married his daughter Zdenka. PROROK, Antonín - Tuněchody č.16, narozen nemanželský (I91)
 
204 Belonged to "one" Pavlíček (3 families there !) - according to Mr. VOCTÁŘ living there PAVLÍČKOVÁ-MATOUŠOVÁ, Marie - Katusice č.1 (I34)
 
205 BIRTH - Calculated from death age (50, by the death Register) - does NOT agree too young !! Is this the correct coupling of Antonius FILIPEK+Catharina ? ZOUBKOVÁ-FILÍPKOVÁ, Catharina - Sedlčany 51 (I972)
 
206 Birth date for ADAM was calculated from his marriage age (@33 years). The same year of 1765 was born Apolonia Josepha   ( matrika,  parents Joseph + Katerzina) - could the y  be the same parents ??
Adam ' s  real  birth  record  could not be located  so far  - 
NIGRIN, Adam - kožešník, Votice č.27 (I491)
 
207 Birth date was guessed.
Was ANNA nee TRNKOVA born in Votice ? (something mentioned in the hand-written Register entry):
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11602/36#

And was ANNA also born a "libera" (NOT subdita) - seems reflected in the latin-text record in the Register (matrika entry as above).
In that text, is it indicated that her daughter ANNA ROSALIA was thus also "libera" ? Re-read and translate - 
TRNKOVÁ-FILÍPKOVÁ, Anna - Primaska (I971)
 
208 Blanka FISCHLOVÁ - Nemanželská´- její biologický otec byl americký voják letec, který po konci 2. světové války odešel. BLANKA (II), FISCHLOVÁ - admin. v mlékárně D. Bousov (I829)
 
209 Bohumil (III) Voleský was at the wedding (photo). DOUBEK, Karel - majitel mlýna Levín (I14)
 
210 Bohumil (III) Voleský was at the wedding as a 9-year old boy. ZÁTKOVÁ-DOUBEK, Vera Libuše - restaurant owner (USA) (I13)
 
211 Born at 11h30 weighing 4.51 kg, 51 cm tall - in the hospital in Praha-Krč The same day as his cousin Jaroslav PYTLÍČEK (mother Gabriela BODENLOSOVÁ-Pytlíčková). DANĚK, Richard (I1490)
 
212 Born at 19h30 weighing 4.55 kg, 54 cm tall - in the hospital in Praha-Krč. The same day as his cousin Richard DANĚK (mother Kateřina BODENLOSOVÁ-Daňková). PYTLÍĆEK, Jaroslav, jun. (I1489)
 
213 Born out of wedlock - father was an unknown american soldier (end of WW2) BLANKA (II), FISCHLOVÁ - admin. v mlékárně D. Bousov (I829)
 
214 Born the same year as calculated for ADAM NIGRIN (parents Joseph + Katerzina) - could thez be the same parents ??
Adam ' s  real  birth  record  could not be located  so far  - 
NIGRINOVÁ, Apolonia Josepha (I1235)
 
215 Bought from Barbora PELANTOVÁ for 29000 austrian crowns MATOUŠ, Karel (i - Veliký) - velkostatkář (Bohnice) (I33)
 
216 Bratranci stejného jména a oba byli také lékaři (MUDr) ČTRNÁCTÝ, MUDr Antonín - shodný bratranec (I523)
 
217 Bratranec stejného jména jako ten druhý MUDr. Antonín ČTRNÁCTÝ, který byl otcem Růženy Čtrnácté-VOLESKÉ. ČTRNÁCTÝ, MUDr Antonín - shodný bratranec (I523)
 
218 Byl velmi schopný podnikatel a velmi pohledný muž.
Patřil jim statek. 
VRANÝ, Dr. Vojtěch (I457)
 
219 Byla dědičkou 1 / 12 Katusického statku. Z této části věnovala 1 / 24 Karlovi (iii) Matoušovi aby mu pomohla zachránit statek od dluhů. To se ale nepodařilo a statek byl v r. 1935 prodán.V restitučním nároku po r. 1989 šlo o tu  1/24 , což jsou polnosti obhospodařované Zemědělským družstvem Krásná ves. MATOUŠOVÁ-BIČÍKOVÁ, Marie (I317)
 
220 Byla jediným potomkem Karla Havlíčka a jeho ženy Julie. Narodila se den před Vánoci roku 1848 a dětství prožila především v péči matky a babičky Josefíny v Kutné Hoře a Německém Brodě. Otce jí v necelých třech letech života odvezli do Brixenu a během let 1855-1856 přišla kvůli tuberkulóze jak o něj, tak o svou matku. Jako sirotka se jí chopil strýc František Jaroš s rodinou. Ta ji upřímně milovala a zajistila Zdence vzdělání.
Otec Karel Havlíček byl vězněn a ona byla u Karlova švagra v Praze.
Poručníkem byl ponechán František Jaroš. Havlíčkův švagr se ovšem postupem času zadlužoval a mnozí se obávali, že ke splacení použije Zdenčiny peníze. Novým poručníkem byl proto určen známý český politik František Brauner a Zdence určil pobývat v rodině univerzitního knihovníka Jana Hanuše.
Zde ovšem Zdenka nebyla šťastná a tak si ji František Brauner po třech letech vzal k sobě. Nutno říct, že jejich vzájemný vztah také nebyl zcela ideální. Brauner byl společensky respektovaná osobnost s autoritativním chováním a Zdenka sice dospívající, ale zajisté po otci tvrdohlavá žena. Jistou oporu nepředstavovala ani Braunerova žena Augusta a tak si Zdenka našla upřímnou útěchu v několika společnicích. Brauner sám považoval za povinnost osmnáctileté Zdence nalézt adekvátního manžela. Jenže Zdenčino srdce si mezitím získal Kvido Battaglia. Ovšem vztah Dcery národa s rakouským vojákem a ještě ke všemu polského původu české společenské mínění nesneslo. Po Praze se začaly o Zdence šířit nepravdivé křivdy, klepy a tento vztah byl násilně ukončen. Poté Zdenka odolávala námluvám Václava hraběte z Kounic, až jí byl přiřčen statkář Antonín Svoboda. Ke sňatku již nedošlo. Začala se projevovat choroba jejích rodičů, až nakonec 20. září roku 1872 Zdenka Havlíčková zemřela ve věku necelých 24 let u své babičky v Německém Brodě.
Josefína Havlíčková tak byla nucena po svém manželu, synovi a snaše pochovat i vnučku.

INFO also: 
http://www.novinky.cz/zena/styl/352163-trpky-udel-dcery-naroda-zdenky-havlickove.html 
HAVLÍČKOVÁ, Zdenka (I1340)
 
221 Byla velmi energická a schopná mlynářka s obchodním duchem.
Traduje se její rčení :  “kupuji jen zelené koberce”  (t.j. pole), které nemůže nikdo ukrást !“  Netušila, že přijdou  komunisté a jejím potomkům tyto “koberce“ opravdu ukradnou !! 
Pochovaná je na hřbitově v Kolíně spolu se svou dcerou Františkou Stogerovou. 
LEGEROVÁ-JONÁŠOVÁ, Kateřina (I652)
 
222 c.k. státnií návladní u krajského soudu v Hradci Králové MATOUŠ, JUDr. Jiří - návladní (I420)
 
223 Carolus Felix MATOUŠ -
Záznam v online matrice narození (Státní Oblastní Archiv Praha) kniha Kováň-01, folio 45, scan 47:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/47
Asi nesprávně uveden otec jako Georgio ŠTĚPÁN místo MATOUŠ. Statku se tehdy říkalo "U Štěpánů". Matka je správně Kateřina a jiná rodina Štěpánova v Katusicích tehdy nebyla. 
MATOUŠ, Karel Felix - rychtář z Katusic č.13=8 (I2855)
 
224 Continued ancestors and broader family of POLLAK :
http://www.myheritage.cz/site-family-tree-206275661/%C5%A1ukalova?rootIndivudalID=1500017&familyTreeID=1

ŠUKALOVÁ Blanka family tree :
http://www.myheritage.cz/FP/genealogy-welcome.php?s=206275661 
POLÁK, Josef (I805)
 
225 Creative director. Lives and works in New York. Married to Christine Renee Harrington.
Father of Rose and Cassia Swiatopolk-Czerterynski.
Work/Bio : rassamontaser.com  
SWIATOPOLK-CZETWERTYNSKI, Alexander (I1669)
 
226 Česká divadelní a televizní režisérka , žačka E. F. Buriana .
Od roku 1958 působila v Československé televizi .
Od 1971 se věnovala režii inscenací hudebních děl a koncipovaným hudebním pořadům, které byly oceňovány v celém světě, např. cyklus Hudba na českých hradech a zámcích, Láska, vzdor a smrt, Kouzelné zrcadlo Cyrila Boudy.
(FILM-DATABASE:  http://www.fdb.cz/lidi/56763-eva-marie-bergerova.html) 
BLAHNÍKOVÁ-BERGEROVÁ, Eva Marie - TV director/režisérka (I1513)
 
227 Český architekt s stavitel v Praze. Narodil se v rodině továrníka. Navštěvoval školu u sv. Štěpána a u Trinitářů, dále reálku v Mikulandské ulici. Studoval stavitelství na Vysoké škole technické v Praze, kde se potom stal na pět let asistentem profesora Niklase. Roku 1880 zahájil vlastní praxi. V Praze stavěl nájemní domy, kavárny, obchody a paláce. Přinesl sem jako první fasády zdobené freskovou malbou. Od roku 1882 zasedal ve sboru obecních starších a z toho pět let i v městské radě. Podílel se na činnosti některých komisí (technické pro vyřizování věcí stavebních - zajišťování pilířů Karlova mostu...) Získal titul dvorní stavitel (1889) a byl jmenován do jury Jubilení výstavy (1891) v oboru keramiky a štukatury. Od roku 1892 starostou pražské měšťanské Besedy. Byl jedním ze zakladatelů prvního měšťanského pivovaru, předsedou dozorčí komise nad pražskými hasičskými sbory, členem poroty schvalující projekt na Representační dům, předsedou Jednoty stavitelů pro království české a místopředsedou družstva Národní tiskárny a nakladatelství.
Zdroj:
http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=heslo&IDosoby=54346

Grave and tumbstone (Praha-Vyšehrad ) photos are at :
https://billiongraves.com/grave/Rudolf-Tereba/2804573?referrer=myheritage#/ 
TEREBA, Rudolf - architekt-stavitel (I881)
 
228 Členka Asociace vysokoškolských poradců. Odborná kvalifikace: Sociologie a pedagogika na filosofické fakultě University Karlovy, výcvik pro poradce pedagogicko-psychologických poraden (Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR). KUNOVÁ-CIHLÁŘOVÁ, Mgr. Taťána (I312)
 
229 Datum naro z en a úmrtí z rodinné hrobky v Tuněchodech. VACEK, Čeněk (I2154)
 
230 Datum narození (1742) nesouhlasí s výpočtem datumu narození (1740) podle udaného věku dožití (81) z matriky ZEMŘELÝCH:
Hostouň-Čičovice 5668      (1785-1826), kniha H-22, folio 128, online scan http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5661/89 
ČTRNÁCTÝ, Joannes Fidor - sedlák, Velké Čičovice č.2 (I503)
 
231 Daughter from Charles' 2nd marriage.
(?) Lives in Merion Station, PA - 333 City Ave. #1400 (?):
http://www.advancedbackgroundchecks.com/d/katherine-doubek/1130505436 
DOUBEK, Charles Paul - geologist (I15)
 
232 Dcera MUDr Kamila Jandurz a Jarmily Bayerove. Adoptována druhým manželem Jarmily. JANDUROVÁ-KACHYŇOVÁ, Jarmila - stewardess (I18)
 
233 Death recorded in the registry book (matrika) Sedlčany (09) online :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11601/182

Last words are :
fabrum lignarium (?) 
FILÍPKOVÁ-NIEMECZKOVÁ, Alžběta (Elizabetha) Josefa (I1007)
 
234 Death register (matrika) Sedlcany (#19), lived at c.137, online :

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11591/19 
FILÍPEK, Joannes - Sedlčany č.137 (I1063)
 
235 Dětství poznamená propukající třicetiletá válka. PAVLÍK, Vít - mlynář, primátor, Staňkov Ves č.p.22 (I2755)
 
236 Died at 63 years of age. FILÍPEK, Mathias (I1021)
 
237 Died due to renal failure ("na chorobu ledvin"¨) MATOUŠ, Karel (i - Veliký) - velkostatkář (Bohnice) (I33)
 
238 Died during World War 2  as a navigator in the Canadian army. HAVLÍČEK, Vladimír Viktor - pilot, F/O RAF 240 Squadron (I877)
 
239 died early and slowly  (of tuberkulosis ??) KRSEK, PhD (filosofie) František - Minist. Rada (I440)
 
240 Died in Sedlcany Num.25, @45y old.
Register (matrika) Sedlcany #19, online :

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11591/7 
VOLESKÝ, Antonius Josephus - mydlář & radní (I960)
 
241 Died waiting at a post-office with his wife Jarmila at his side.
He was burried in the family tomb in the main cemetery of Kolin. 
BAYER, JUDr. Vilém - vládní rada (I7)
 
242 Divorced 1984-3-19
http://marriage-divorce-records.findthebest.com/d/c/Charles-Doubek 
DOUBEK, Charles Paul - geologist (I15)
 
243 divorced in 2 years ~ 1962 VOLESKÁ-BODENLOSOVÁ, Marie - Child Nurse (I20)
 
244 Dobroslav absolvoval pražskou i vídeňskou techniku a poté dva roky působil jako praktikant v továrně ve Zlaté Koruně, poté se roku 1883 připojil k rodinným podnikům a ujal se nejprve vedení budějovické pekárny, po smrti Vlastimila se stal ředitelem pražské sodovkárny i těstárny v Březí.

Při razii německého Gestapa v Č. Budějovicích, ve stejný den jako jeho synovec Vlastislav, 6. února 1942, byl zatčen i 82-letý Dobroslav Zátka. Mohl sice se svojí ženou zůstat v jejich bytě, kde je ale často navštěvovali gestapáci a odnášeli si různé cennosti. Dokonce oběma manželům sebrali s prstů i jejich prsteny. Dobroslav Zátka se smutného poválečného osudu svých firem již nedožil - zemřel 14. prosince 1946. 
ZÁTKA, Ing. Dobroslav (I574)
 
245 Dobřany  Nu.77 , Czech Rep. BAYER, Balthasar - Stadthassier, Burgermeister, Dobřany č.64 (I55)
 
246 Dodatečný zápis v matrice narození, Bořkov, okr. Semily. HYŠKA, František Josef - účetní (I89)
 
247 Dodatečný záznam v matrice narození, Bořkov, Semily:
Původně bez vyznání, nemanželský.
Hlavní far. úř. M.B. před Týnem v Praze I oznamuje, že se vrátil do církve řím. katol. 16.3.1943, č. 366/43. 
HYŠKA, František Josef - účetní (I89)
 
248 Druhá ze 2 MAGDALEN v té samé rodině (!?)
Záznam v INDEXU matriky NAROZENÍ Hostouň-Čičovice  (1715-1784), kniha H-21. Plný záznam je v matrice NAROZENÍ Hostouň-Čičovice (5648), kniha Hostouň 02 (1715-1748), folio 134, online scan 270:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5648/270 
ČTRNÁCTÁ, Magdalena (I2628)
 
249 Druhý JOSEF v té samé rodině (!?)
Záznam v INDEXU matriky NAROZENÍ Hostouň-Čičovice  (1715-1784), kniha H-21. Plný záznam je v matrice NAROZENÍ Hostouň-Čičovice (5648), kniha Hostouň 02 (1715-1748), folio 101, online scan 207:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5648/207
Státní Oblastní Archiv Praha:    http://ebadatelna.soapraha.cz/ 
ČTRNÁCTÝ, Josef (I2626)
 
250 during his illness BAYER, Wilhelm - brauer in Kolin, born Dobřany č.111 (I35)
 

      «Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24» Další»