Poznámky


Strom:  

Záznamy 101 až 150 z 1,341

      «Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 ... 27» Další»

   Poznámky   Spojeno s 
101 «b»Marie Aloisie (roz. Šubertová)«/b» byla dcerou sedláře a měšťana ve východočeské Dobrušce, Antonína Šuberta a jeho maželky Anny, rodem Vobořilové z blízkého Opočna.
Marie Aloisie se provdala za Josefa WENIGA (1846-1888) v r. 1872.
Byla sestrou vynikajícího českého dramatika, spisovatele a ředitele Národního divadla Františka Adolfa ŠUBERTA. Měla ještě bratra Antonína Schuberta také v nedalekém Horšovském Týně a pražský slavný bratr za nimi často dojížděl. Rodopisec Wenigů Mgr Holý našel Františka Adolfa jako kmotra synovců vlastnoručně podepsaného ve staňkovské matrice. Z Národního divadla přicházely do Staňkova tehdy častěji I jiné vzácné návštěvy. Mezi nimi to byl asi nejčastěji slavný komik Jindřich Mošna, který se tu začal učit na dudy, což použil později ne jednou při svých nezapomenutelných vystoupeních "na prknech".

Po předčasné smrti otce Josefa (1888), «b»Matka «/b»Adolfa Weniga «b»Marie Wenigová«/b» (rozená «b»Schubertová«/b», 1846-??), která kromě něj měla ještě další tři děti, se odstěhovala ke svému bratrovi «u»Františku Adolfu Šubertovi «/u» do Prahy.
Od roku 1888 již byla s dětmi policejně hlášena sama.
Proto se Adolf Wenig musel vzdát svého snu - studií na univerzitě. Dostudoval nižší střední školu na Smíchově, následně Pražský učitelský ústav a šel učit - nejprve na «u»Žižkov «/u», poté na «u»Vinohrady «/u». 
SCHUBERTOVÁ-WENIGOVÁ, Marie Aloisie (I1500)
 
102 «b»Marie Aloisie Marie Matoušová«/b» - záznam narození: 1877-11-23
Matrika Katusice on-line svazek
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7163/125
Porodní) bába - Anna Sekáčová z Katusic, Vavř. Křapka, kaplan.
«u»«b»Otec«/u»:«/b»
Karel MATOUŠ rolník z Katusic č.p. 8, okres Mnichovo Hradiště, syn Štěpána MATOUŠE rolníka z Katusic č.p. 8
a matkz Kteřiny ŠTROSOVÉ ze Sudoměře č.p. 25, okresu téhož.
«u»«b»Matka«/u»:«/b»
Alžběta ŠNÝDROVÁ, dcera Václava ŠNÝDRA rolníka z Krásnovsi č.p. 24 a matky Alžběty rodem FIIRKOUSOVÁ? z Krásnovsi č.p.36 okresu Mn. Hradištského.
«b»Kmotra:«/b» (nečitelná) z Katusic.
«b»Svědek:«/b» (nečitelný), rolník z Katusic.
 
MATOUŠOVÁ-SPANIHELOVÁ, Aloisie (Luisa) Marie z Katusic č.8 (I224)
 
103 «b»Marie Aloysia Matoušová«/b» - záznam narození: 1873-11-26
Matrika Katusice on-line svazek
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7163/118
Porodní) bába - Anna Sekáčová z Katusic, Mat Wojík?, farář.
«u»«b»Otec«/u»:«/b»
Karel MATOUŠ rolník z Katusic č.p. 8, okres Mnichovo Hradiště, syn Štěpána MATOUŠE rolníka z Katusic č.p. 8
a matkz Kteřiny ŠTROSOVÉ ze Sudoměře č.p. 25, okresu téhož.
«u»«b»Matka«/u»:«/b»
Alžběta ŠNÝDROVÁ, dcera Václava ŠNÝDRA rolníka z Krásnovsi č.p. 24 a matky Alžběty rodem FINKOUSOVÉ z Krásnovsi č.p.36 okresu Mn. Hradištského.
«b»Kmotra:«/b» Marie VRANÁ, selka ze Skalska č.p.26.
«b»Svědek:«/b» Jan ŠNÝDR, rolník z Krásnovse č.p.24. 
MATOUŠOVÁ-GUTHOVÁ, Marie Aloysia (I311)
 
104 «b»Marie BRANDEJSKÁ«/b» - online matrika narození fol.128 :
Otec - Václav BRANDEJSKÝ, katolík, dělník a záložník c.k. 31. pěšího pluku, Tuněchod č.86, manželský syn Josefa Brandejsa, dělmistraz Brozan č.16, okres Parubice a matky Anny rodem Martina Horáka obyvatele z Ředic č. 174, okres. xxx
Matka - Františka, manželská dcera Františka PITHARTA, cestáře v Tuněchodech č.86 amanželky Kateřiny rodem Josefa ČÁPA, obzvatele v Tuněchodech č.13. 
BRANDEJSKÁ-PROROKOVÁ, Marie (I278)
 
105 «b»Marie HENNEROVÁ-ZÁTKOVÁ-PUJMANOVÁ«/b»
Česká spisovatelka a novinářka. Laureátka Státní ceny (1937, 1948, 1951, 1953, 1955). Byl jí udělen titul «u»národní umělkyně«/u» (1953).«u»«sup»
«/u»«/sup»Wikipedia:«tab»«u»«/u»
Její otec «u»Kamil Henner«/u» byl univerzitním «u»profesorem«/u» církevního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Bratr, «u»Kamil Henner«/u» mladší, se stal významným neurologem.
Pujmanová se později myšlenkově rozešla s třídou, ze které pocházela, a věnovala se dělnické problematice. Několikrát navštívila «u»Sovětský svaz «/u»a tyto cesty velmi ovlivnily její myšlení.
Od roku 1912 žila v Českých Budějovicích a vzala si syna zdejšího zámožného advokáta a politika Vlastislava Zátku. Manželství však nebylo šťastné a po jejím nervovém onemocnění skončilo rozvodem.
Podruhé se provdala za «u»Ferdinanda Pujmana«/u». V roce 1932 podporovala stávku horníků v Most.
V letech 1937-1939 byla místopředsedkyní Společnosti přátel demokratického Španělska.
Přispívala do «u»Rudého práva «/u»(kde se snažila působit na děti), Literárních novin, Lidových novin, «u»Tribuny«/u», Českého slova, Přítomnosti, a jiného extrémně levicového tisku.
V 50. letech se stala jednou z hlavních propagátorek komunistických «u»politických procesů «/u». Např. žádala maximální tresty pro „zrádce". Zároveň udělala maximum pro to, aby z vězení dostala svého syna Petra «u»«/u», který chtěl se skupinou lidí utéci přes hranice. Později se stal rovněž novinářem a spisovatelem. Vnučka Alexandra (*1954) pokračuje v rodinné tradici právnické profese. 
HENNEROVÁ-ZÁTKOVÁ-PUJMANOVÁ, Marie (I894)
 
106 «b»Marie ŠPIČKOVÁ-PÁLKOVÁ«/b» suffered of bipolar disease, which runs in Špička family . The Palkas had two sons:
«b» A) Jiří «/b»«i» (August 6, 1934 - 1999) «/i»and nine years younger «b» B) Vojtěch«/b», born on «i» January 18, 1943«/i».
Vojtěch has two daughters, both of whom studied Philosophy. He lives in Switzerland.. 
ŠPIČKOVÁ-PÁLKOVÁ, Marie (Mářa) (I1624)
 
107 «b»MATOUŠ Stěpán«/b» Pawel - narozen v Katusicích č.19.
Záznam v online matrice narození Kováň-Katusice, kniha 06, folio 24, scan 42, dvě strany v matrice :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7158/42#

«u»«b»Otec«/u»«/b»: Štěpán MATOUŠ, sedlák, poddaný k ...
«u»«b»Matka«/u»«/b»: Anna dcera Josefa Kačickýho?, sedláka z Katusic N.18 z panství ..., a matky Kateřiny rozený ŠNÝDROVÝ z ... z gruntu ... ... nyní poddané do ...
Kmotrové: Štěpán ŠNÝDR, sedlák z Katusic, Alžběta manželka Jana Hawla.sedláka z Katusic. 
MATOUŠ, Štěpán Pavel - rolník, Katusice č.8 (nové) (I182)
 
108 «b»Milada HOLEČKOVÁ-ŠPIČKOVÁ«/b» -
had three brothers and a sister. Two brothers were lawyers, one of them a judge, and the third one was a professional engineer of waterways supervising river navigation. 
HOLEČKOVÁ-ŠPIČKOVÁ, Milada (I1611)
 
109 «b»Miloslava Zátková-Wotavová-Terebová
«/b»«i»(January 28, 1855 in České Budějovice - April 3, 1922 in Praha, of cancer, probably a sarcoma)
«/i» Miloslava, was the only daughter of Hynek and Terezie Zátka. She was a cultured and gentle lady. She was married twice. On «i»August 5, 1876 «/i» she married «b»MUDr Josef Wotava«/b» , who tragically died in the line of duty at 36 on «i»May 19,1877. «/i» He succumbed to typhoid fever contracted while taking care of his patients.
Miloslava's second marriage in«i»1881 «/i» was to «b»Rudolf Tereba «/b»«i»(April 25, 1850 '96 November 11, 1904)«/i», who was a widower with two children. The marriage with Tereba was the fulfillment of a long postponed dream from their youth. Miloslava's father Hynek Zátka opposed the marriage with Tereba on the grounds that it would require her to move to Praha. Rudolf Tereba was a reputed Prague architect knighted by the Emperor for his professional achievements.
Miloslava brought up all six children from her two marriages as well as those of her second husband with the same impartial loving care.
However, recorded in Vlastislav Zátka's «i»Narrative «/i»are only «b»Milo, Radoslav «/b»and «b»Milada«/b».
There seems to be some mental affliction running in the family. Milo suffered of mental illness, which drove him to suicide, and Milada was unsociable and strange since childhood.

Grave and tumbstone (Praha-Vyšehrad ) photos are at :
https://www.myheritage.com/research/collection-10147/billiongraves?itemId=58126944&action=showRecord
https://billiongraves.com/grave/Rudolf-Tereba/2804573?referrer=myheritage#/ 
ZÁTKOVÁ-WOTAVOVÁ-TEREBOVÁ, Miloslava (I880)
 
110 «b»Mlýn Levín«/b» - Mlýn byl poháněn vodou z panského rybníka zvaného Dačický, jenž v zimě sloužil jako komorový k chovu ryb a v tomto období z něj proto mohlo jít na mlýn méně vody. V r. 1687 zbudoval mlynář Jiří Vaneš na rybníku splav a obdržel od lišovské obce 1 strych žita, vědro piva a 14 zlatých, příštím rokem 9 zlatých za to, že ve mlýně zhotovil hranice.
Roku 1732 je uváděn mlynář Blažej Votruba a v r. 1738 se za nájemce hlásí Vít Pichler a zároveň nabídl Žid Antonín Stein obci, že mlýn koupí a uvede stavení do pořádku, byl však zamítnut. V r. 1753 ho najímal Augustin Charvát. Dne 16. října 1779 žádal Josef Kozimák od lišovské rady, aby jím koupený Podlevínský mlýn byl mu připsán v městských knihách. Josef Kozimák prodal mlýn 21. října 1784 Petru Kočvarovi. V r. 1790 za něj platil roční nájem 30 zlatých Jan Šmíd, který ho r. 1802 s povolením lišovské obce přestavěl na dvě složení. Roku 1816 získal mlýn František Šmíd. Dalším majitelem byl r. 1855 Matěj Bican, jenž tehdy od obce koupil 1350 sáhů, sousedících s jeho pozemky, za 90 zlatých.
Svatební smlouvou převzali mlýn v r. 1864 František a Kateřina Panských, K jejichž dceři Kateřině se r. 1882 přiženil «b»Jan Doubek«/b» z Přeborova na Milevsku. Jan a Kateřina postoupili mlýn v r, 1914 svému synu «b»Františku«/b» a jeho manželce Marii. Roku 1934 zdědil jej syn «b»Karel Doubek«/b».
Po rodu Doubků, kteří mlýn zvelebili, ho získal Jan Steinocher, jenž tu v r. 1947 zřídil vodní turbínu od firmy B. Kučera z Prahy, avšak již rok na to byl mlýn znárodněn. Poblíže turbíny je na zdi vyryt letopočet 1900, pravděpodobně z doby rekonstrukce. 
DOUBEK, Karel - majitel mlýna Levín (I14)
 
111 «b»MUDr Alexandra SKLENKOVÁ«/b» - Lékařka oftalmolog v Kladně. Měla soukromou ordinaci. a prodala ji v r. 2015. Nyní (2017) je tam zaměstnanec na menší úvazek.
 
TONDEROVÁ-SKLENKOVÁ, MUDr Alexandra (I1453)
 
112 «b»MUDr Diana ŠPIČKOVÁ-PETŘÍKOVÁ
«/b»Diana recalls her happy childhood in the family house U Mrázovky 7 and the summer vacations at the summerhouse with a large garden in Pikovice, a small village and recreational community at the bank of the river Sázava south of Praha. Amongst her cherished childhood memories are those of her aunt (really grandaunt) Olga (roz. ZÁTKOVÁ), and her beloved grandmother Bohumila
("bábu"). This affectionate nickname meaning "grandmother" or "old woman" in Russian dates
back to the time when her grandchildren started to learn Russian in school. She gracefully
accepted it, and in fact probably liked it.
Diana' childhood was sheltered, protected from the shocks of political and social events.
The children looked forward to grandaunt Olga's regular visits. Childless Olga loved her grandnephews and her grandniece like her own children, who particularly enjoyed her readings of
fairytales. Their grandmother "bábu" was a kind, selfless and utterly modest person. Her
health was anything but robust and she would hide her ailments to avoid others to worry about
her, achieving just the opposite. Ultimately it was always her doctor son-in-law Hilar [II], who
pulled her back to health.
Diana learned to play piano, but did not persevere like her brother Daniel. She enjoyed
horse riding in the same riding school as Daniel and myself. She graduated from the secondary
school in «i» 1957«/i», at an incredibly young age of sixteen. Our school year was the first one to be hit
by the reforms of the notorious Dr Zdeněk Nejedlý the first communist minister of education.
Nejedlý introduced a unified system of education, which used as a guiding principle the lowest
common denominator. All curricula were rewritten and history was remade. Undoubtedly, the
worst hit by the reform was the secondary level. In the same year Diana was accepted at the
Faculty of Medicine at the Karlova University, School of Dentistry. The first two pre-clinical years
were common for both the Dentistry and the General Medicine programs. This is when and where
we met and started to date in the fall «i» 1959«/i».
From there on our live stories have intertwined. The Dentistry program was one year shorter than the General Medicine program. Diana obtained her diploma in «i» 1962, «/i»at a time when the graduates had virtually no say in job selection. She had to accept a job in a town of Chomutov near the border with Eastern Germany. By the ancient king's invitation the town and the whole region had been settled by German colonists, mostly during 14th and 15th centuries. Prior to that, the region had been sparsely populated. Archeological evidence shows succession and intermingling of both German and Slavic cultures.
At the founding of the independent Czechoslovak state in «i» 1918«/i», and for the duration of the "First republic", the region was ethnically overwhelmingly German, and had been known as "Sudeten" (Sudety). On weekends «b»D«/b»iana used to come to Praha, and in turn I went to Chomutov to visit her, though less frequently. Although the mountainous, wooded country of Krušné Hory surrounding the town is beautiful, it is a region of large superficial deposits of bituminous ("brown") coal with large content of sulphur. The deposits extend across the border into the Germany. To satisfy the hunger for energy the whole area had been turned into a moonscape of strip-mines. The process was ruthless, with no respect for, and no consideration of historical and existing social structures and cultural heritage. Environment and nature had not been even considered an issue. More than 80 villages (true historically documented figure) had been razed and people with century-old roots in the countryside were mercilessly and forcefully relocated. In order to increase the efficiency, the coal was burned on site in several power plants. It became probably the worst environmental nightmare in the Central Europe of «i» 1950s. «/i»Acid rain destroyed forests not only in the Czechoslovakia, but also in several neighboring countries. The incidence of respiratory illnesses competed with those in the worst polluted areas in the world. The public health warnings of not opening windows did not stop a layer of fine ash to get in the houses and cover everything. I remember one cross-country skiing trip with Diana in then still beautiful nearby mountains, when the snow felt gritty like sandpaper. In spite of the shortage of doctors and dentists in the whole region, the system did not bother to provide them with decent living accommodations. Diana worked in Chomutov until our wedding in «i»1966«/i», when she married myself, «b»MUDr Petr PETŘÍK «/b»on «i» February 11, 1966 «/i»in Praha.
Thanks to social networking rife in all Soviet client Communist countries, her mother «b»Eva «/b»secured her a position of a dentist in a small town of Suchdol at the outskirts of Praha. With no hope to find an apartment we moved in with my mother at Jungmannova street. This temporary solution thankfully lasted barely six months. On «i» September 30, 1966 «/i»I was permitted to leave the
country to start a scholarship at the University of Lausanne in Switzerland. Incredibly, my permit
allowed me to stay in Switzerland for 2 full years. Diana had to wait two months for the permission granting her a short visit. Finally, in «i» November 1966 «/i»she rejoined me in Lausanne. We
never went back.
Our two and half years in Lausanne had been one extended honeymoon. In spite of having very little, we were exalted by the beauty of the country, the neatness and order, abundance of everything, and a newly found freedom. We were in love and we could finally start our own life. At the beginning we lived very modestly, our only source of income having been my scholarship stipend. However, as soon as Diana passed a practical examination in Dentistry, she
was allowed to work in the Swiss Public Dental system. She got a job in the Lausanne School
Dental program. Our economical situation immediately and markedly improved. With Diana
working, we bought an ancient VW beetle and went for simple vacations to France and to Italy.
On weekends we went skiing and hiking in the nearby Jura Mountains and Alps. Of course, all
this was at a very low budget, but for us it was something beyond imagination until then. Diana
really enjoyed the work and the work environment, and met there a good friend. Also, her French
had dramatically improved. She would have been happy to stay in Switzerland.
As the end of my scholarship was approaching I was offered a permanent staff position at
the Department of Histology and Embryology at the University of Lausanne, with a good prospect
of advancement. Yet the situation in the department was such that I could not imagine staying
there. Another issue was that of a language. Although my French was excellent, virtually all the
scientific interactions in Switzerland were conducted in German, and my German was poor with
little hope for improvement in French-speaking Lausanne.
From the moment I left Czechoslovakia I harbored a desire to go to Canada. The rational part of this wish was to put an ocean between us and the Communist Czechoslovakia and the Soviet Union. Switzerland appeared to be just too close. Also, Switzerland had been known as a country where assimilation was very difficult. At that time even second and third generation
immigrants were considered foreigners. On the top of it, the process of recognition of my medical
diploma appeared at that time very complicated.
Yet, there was also an intangible, a dream from my youth of idealized Canadian wilderness, legacy of the Ernest Thompson Seton's Woodcraft ideal I grew up with, and the many books I read. I was also well aware of the high-caliber research in Canada and USA, and of the openness of the North American society compared to a very closed one of Switzerland. Following
the invasion of Czechoslovakia by the Warsaw Pact forces on «i» August 20, 1968«/i», our application for immigration to Canada was fast-tracked and on «i» December 30, 1968 «/i»we left Switzerland for
Quebec City, where I was offered and accepted a teaching position at Laval University.
This decision totally changed the lives of both of us. It brought disappointment and hardship for Diana. In spite of our attempts to find reliable information in Switzerland about Diana's prospects to work as a dentist in Canada, it was only after out arrival to Quebec to when we found out about all the obstacles on the way. For a foreign trained dentist to pass the examinations required for application for a license to practice Dentistry in Canada was virtually impossible. The reason was that the concepts and the practice of Dentistry in North America differed very significantly from those in Europe. Also, it was next to impossible to gain admission in a School of Dentistry, which had only several spots reserved for foreign graduates. And there was a very long waiting list. An opportunity we regretfully missed had arisen in «i» 1969«/i», when the Dean of the Faculty of Medicine of University of Toronto was a Czech with deep sympathy of the newly arrived Czech colleagues. He fled Czechoslovakia either in «i» 1938 «/i»(Nazi occupation) or in «i»1948 «/i»(Communist takeover); which I cannot recall. He succeeded in the creation of a program at the U of T solely for the Czech and Slovak dentists who arrived in Canada in «i» 1968. «/i»The program fast-tracked them through the training and prepared them for the examinations, which all participants successfully passed. The catch was that the graduates had to take a job in a remote community in the northern Ontario in need of a dentist. At that time, with my position at Laval University in Quebec City, this condition appeared insurmountable.
Both our sons were born in Quebec City during those years:
«b»A«/b») «b»David William Peter PETRIK «/b»«i» (born on August 17, 1970), «/i»and «b»
B) Christopher Hilary Andrew PETRIK «/b»«i» (born on January 27, 1972).
«/i»With no family support and help, caring alone for our first-born David, her isolation wasalmost complete. We both struggled with sometimes hard-to-understand Quebec French patois, so strikingly different from the French we got used to in Switzerland.
In «i» 1972 «/i»we moved to Calgary, Alberta, where I started residency in Pathology, and the
following year we moved again to Edmonton, where I finished my training and started to build up
my medical career. During those years our means were quite modest. With an unparalleled
ingenuity and dedication Diana was able to create a beautiful and wonderfully warm and
comfortable home for our children and myself.
In Edmonton, where we ultimately stayed for 28 years, she founded her own very successful program in Aerobic dance, and she run fitness classes for several decades. There she made faithful friends. We have always done all our activities together; now there were also David and Chris. For six summers in a row we kept returning to the Churchill River and adjacent lakes on wilderness on canoeing expeditions with the boys from their tender age. We cross-country skied in Edmonton area, and hiked and skied in the Rockies. In «i» 1989 «/i»we bought a condominium in Canmore. This added another dimension to our lives. We have used every opportunity to hike and ski in the mountains. In «i» 1999 «/i»we built our current house in Canmore, where we moved the following year, when I officially retired from my professional activities in Edmonton. Edmonton had been good to us; we lived there for almost 30 years, and we brought up there our family.
(«u»Source«/u»: «i»From Petr PETRIK: "«b»FAMILY CHRONICLE: Family of Diana Špičková«/b»" «/i») 
ŠPIČKOVÁ-PETŘÍKOVÁ, MUDr Diana (I1562)
 
113 «b»MUDr Eva Kubertová
«/b»(«i»December 8, 1903 in Praha '96 April 16, 1979 in Praha)
«b»«/i»Eva «/b»and her younger brother «b»Julius [II]«/b» lost her father very early in their lives; she was four
years old, Julius [II] only seven months. Their loving mother Bohumila doted on the children.
Their grandfather August [I] Zátka, who was also their guardian, played an important role in their
lives. Eva had been involved in the Scout movement from her early youth. She put her heart and
soul in the Scouting and spent weekends and vacations of her adolescent years hiking, camping,
and sharing wonderful time with friends, many of whom remained friends for life.
«b»«i»A note on Czech Scouting
«/b»Dr A. B. Svojsík, professor at a secondary school, started his first experiments with
Scouting in Bohemia in 1911. The country was then still part of the Austro-Hungarian Monarchy.
He published Základy Junáctví (Foundations of Scouting), which differed in several important
aspects from the British model. Dr A. B. Svojsík put greater emphasis on the life in the nature and
life in harmony with the nature, thus directly building on the American Woodcraft. He did not
stress the military elements of the original Robert Baden Powell's model. Also, in contrast to a
number of other countries, the movement did not incorporate religious elements. Nonetheless,
since the Czech Scout movement took off immediately after the foundation of the independent
Czechoslovak state based on the principle of national identity (in 1918), unsurprisingly it included
ideals of patriotism.
Dr A. B. Svojsík's tomb with his bust happens to be located next to the Kubert's family
tomb in the illustrious cemetery at Vy in Praha.
Another direct link to Dr A. B. Svojsík is through my mother. She was a close friend of Dr
Svojsík's daughter, with whom she intensively participated in the Scouting activities as well.
«/i»Eva studied Medicine at the Karlova University in Praha, where she met her future
husband «b»MUDr Hilar [II] «/b». They got married on «i»July 4, 1931 «/i»in Praha«i». «/i»In Hilar [II] she
found an ideal companion for travels and many outdoor activities. The collection of family
photographs contains numerous pictures from skiing and mountaineering trips, canoeing trips
and motoring in the Alps. Well into her years Eva loved to swim in the river Sázava in Pikovice
until late autumn. Eva and Hilar [II] had three children, all born in Praha«b»:
a) Daniel«/b», born on «i»February 5, 1939«/i», «b»b) Diana«/b», born on «i»November 16, 1940 «/i»and «b»c) Hilar [III] ("Pli «/b»born on J«i»anuary 22,1943.
«b»«/i»Eva «/b»specialized in plastic surgery under Prof MUDr František Burian in Praha, and became his favored and promising assistant. Prof Burian was the founder of the Czech school of plastic surgery, and earned international recognition for his pioneering work on facial reconstructions. When Eva chose family over a promising academic career, Prof Burian was disappointed, as he foresaw a promising academic career for her. She opened a successful private practice in «i»1936. «/i»In the early «i»1950s«/i», like most of the physicians, she had to close it following fundamental reorganization of the Heath Care system by the Communist government.
She continued to work as a plastic surgeon in a Public Health Clinic at Klimentská ulice in Praha,
the same one in which her husband Hilar [II] and my father MUDr Karel Peyerl von Peyersfeld
worked as well. After her retirement she found great comfort and happiness in having around her
two grand-daughters. Eva visited us in Lausanne in«i»1967«/i». We fondly remember a memorable trip
with her across a glacier to the Monte Rosa Hut. In Canada she visited our family only once, in
mid-seventies, while we lived in Edmonton.
In the matters of her own health, her attitude of benign neglect was not unlike that of her
mother's. She suffered of hypertension, a condition with strong predisposition in the Zátka family,
and ultimately died of one of its complication, a stroke. Admittedly, efficient medical treatment of
hypertension had a lot to be desired then.
(«u»Source«/u»: «i»From Petr PETRIK: "«b»FAMILY CHRONICLE: Family of Diana Špičková«/b»" «/i») 
KUBERTOVÁ-ŠPIČKOVÁ, MUDr. Eva - plastická chirurgie (I906)
 
114 «b»MUDr Hilar [I] ŠPIČKA«/b» -«i»
«/i» was born in Bohu ov and died in Plasy. He married «b»Milada Holečková «/b» who was born and died in Plasy. They had two children: older «b»1) Marie (Mářa)
«/b» and «b»2) Hilar [II]«/b» .
MUDr Hilar [I] pi ka held a position of a personal physician of the Prince Metternich in Plasy, and his official title was "Physician by Appointment of H. H. Prince von Metternich, Chief Physician of the Town of Plasy, and Chief Physician of the Railroads". However, this lofty title betrayed the sober reality that he and his family lived quite frugally in a small apartment in the Plasy castle.
«i» (According to the reminiscences of his son MUDr Hilar [II] pi ka passed on to in turn by his grandson Daniel pi ka)«/i» . Nonetheless, he could afford to buy in «i» 1913 «/i» a personal car manufactured by then quite renowned firm Laurin & Klement. Diana's cousin Vojt ch Palek shared with me an anecdote worth including in this account.
With his coachman Mr. Urbánek at the wheel, as usual, while returning to Plasy from Plze on a wintry nigh the car collided with a farmer's cart. Luckily, Hilar [I] wore two fur coats to keep himself warm in an open roof-less car. As he was thrown out of the car, he suffered serious concussion but no other injuries. After the accident he sold the car to the chauffeur of Prince Metternich for 5,000 K, who immediately resold
it to the Prince himself '96 for 25,000 K !
During the WWI MUDr Hilar [I] pi ka remained stationed in Plasy as a Chief P hysician of the military hospital created in the convent0 .
Hilar [I] had a brother «b»František«/b» , who was priest at Hustope near Brno, and held a
position of a professor at the local secondary school (Gymnasium). At Christmas he often joined his brother's family in Plasy. Marie (Má a) pi ková reminisces in her memoir, that during his visits at Plasy he often took his nephew and his niece for long walks.
A commemorative monument was constructed by his grateful parishioners and placed at the main road nearby.
«u»«b»PLASY«/u»«/b»:
Plasy is a small town with rich history located 25 km north of Plzeň (Pilsen) a beautiful countryside of forests, meadows and farmland. First historical record of Plasy with the foundation of a Cistercian monastery. In fact the history of Plasy is inseparable the history of the Cistercian monastery. Later, Plasy became domain of the powerful aristocratic family of Metternich '96 Czech prince Vladislav II (1140 '96 1171) the Cistercian order to establish a monastery in Plasy with a donation of Land holdings for Since the founding clerics came from Bavaria, the monastery had kept the German
character. In 15th century it was burnt down by the Hussites during the pre-reformation Hussite . The town quickly lost its significance and marauding armies of foreigners in 1620 found the deserted.
Rebuilding of the monastery and reconstruction of the town started only during the Counter-reformation backlash following the defeat of the Czech Protestant cause in 1921.
Between 1661 and 1785 famous architects J. B. Mathey, J. B. Santini and K. I. Dientzenhofer lavishly rebuilt the monastery in a baroque style. In 1825 the monastery was closed and sold in auction by Joseph II, an enlightened and very practical Hapsburg monarch . In 1826 the fief of Plasy came into the ownership of the Prince von Metternich, who established in it his residence and set a family tomb here. The castle remained in the ownership of the Metternich House until 1945.
(«u»Source«/u»: «i»From Petr PETRIK: "«b»FAMILY CHRONICLE: Family of Diana Špičková«/b»" «/i») 
ŠPIČKA, Hilar (i) MUDr (I1610)
 
115 «b»MUDr Jiri PALEK -«/b»«i»
«/i» Studied Medicine at the Karlova University in Praha and specialized in Internal Medicine and further in Clinical Hematology. Around the year «i»1968 «/i»he won a research scholarship at the Harvard University, in Boston, Mass. He had an illustrious career not only in the Academia and research, but also as a teacher and clinician. Through his internationally recognized research in the field of red cells, his teaching, and his clinical acumen he had achieved a rare distinction of a full acceptance in the exclusive club of the New England medical establishment.
Jiří had two children with his second wife «b» Majka«/b»: «b» A) Michal «/b»and «b» B) Nicole«/b», both born in the USA. At 55 «b» «/b»Jiří was diagnosed with a renal cell carcinoma (Grawitz tumor). In spite of expected favorable outcome, the disease spread and he succumbed to it and died ten years later.
«b»Diana «/b»and I visited him and his family in «i»1971 «/i»in Boston«i», «/i»long time before he
became ill.
After his death his wife remarried. We lost contacts with her and her family. 
PÁLEK, MUDr Jiří (I1626)
 
116 «b»MUDr. Antonín Čtrnáctý«/b», v době sňatku byl městským lékařem v Panenském Týnci.
Stal se také prvním starostou sokolské jednoty v Kralupech nad Vltavou, která byla založena v roce 1884. MUDr. Čtrnáctý stál v jejím čele až do roku 1892. Za jeho působení ve funkci věnoval TJ Sokol svůj pochod "Lví silou, vzletem sokolím" učitel a hudebník František Josef Pelz. Tato píseň se rychle rozšířila do sokolských jednot po celé zemi, a protože ji často hrál kolínský kapelník František Kmoch, bylo autorství dlouho připisováno jemu. Antonín Čtrnáctý je pohřbený v Minicích (?) . «i»
(Městská knihovna Kralupy nad Vltavou - katalogizační lístek)
http://katalog.knihovnakralupy.cz/katalog/slo/l.dll?hal~1000061861

PODŘIPAN«/i» - Demokratický týdenník, orgán ceské národní strany svobodomyslné v Podřipsku
V Roudnici n. L. dne 16. prosince 1892
Domácí kronyka - Úmrtí:
V Kralupech zemřel a za velikého účastenství 11. t.m. pochován byl tamní lékař, p. MUDr. Ant. Čtrnáctý. Zesnulý vynikal nejen ve svém povolání, ale i v životě občanském. Byl zakladatelem a dlouholetým starostou kralupského "Sokola", býval starostou podřipské župy Sokolské , a byl dosud členem výboru obecního, místní rady školské, předsedou spořitelny a j.v. Úmrtím jeho utrpěly Kralupy velikou ztrátu, neboť málo jest mužů takových, aby při namáhavém povolání vlastním měli na zřeteli povinnosti vůči veřejnosti. Česť památce jeho ! 
ČTRNÁCTÝ, MUDr Antonín - Lékař z Hostouně č.17 (I28)
 
117 «b»Není mnoho známo o starém rodu Matoušů, který sidlil v Katusicích již v dobách předbělohorských z nichž se jen málo zachovalo v písemném podání.
V 17. století zde již byli Matoušové rozvětvení do několika linií. Osoby Pra-Otce a Pra-pra-Otce Matoušů jsou zatím jen hypothetické aby v náznaku poukázaly na ten samý rodový původ.

Stavení selská v Katusicích«/b» («u»«/u»):
I. - «i»Grunt Václava Matouše:«/i» roku 1670 ujal se ho «b»Václav Matouš«/b», roku 1700 vzal ho Matěj Šnýdr, r. 1750 dědil ho syn Matěj, r. 1788 koupil František Vidner. Nyní č. 20 (staré číslování).
II. - «i»Grunt «b»Jíry Matouše«/b»:«/i» roku 1643 ujal se ho Václav Matouš, po něm měl ho syn Jiří,
po něm r. 1714 vzal ho opět syn Václav Matouš, «b»1735 Václav Matouš«/b» pro nedbalostˇ z gruntu sesazen a dceři jeho prošacován.
Později z toho gruntu učinína hospoda vejsadní. Leč již r.1750 puštěna jako grunt z hospody učiněný «b»Františku Matoušovi«/b», r.1785 ujal ten grunt «b»Václav Matouš«/b».
Nyní č. 20 (staré číslování).

«i»Z web-stránky vesnice «b»SPIKALY«/b»: «/i»
«u»http://spikaly.webgarden.cz/rubriky/dejiny-obce/dejiny-jednotlivych-domu«/u» :
L.P. «b»1625«/b» ve čtvrtek po památce sv. Panny Doroty«b» JAN Matouš«/b» z Katusic koupil živnost s chalupou čp.3 s roli ornou, s loukou a všelijakým příslušenstvím od Václava Načury ve vsi Spikaly, «b»Matějovi «/b»synu svému, za sumu 700 kop. míš. Svrškové k té živnosti dole psaní zanecháni byli:
Klisna 1, slepice kohoutem 10, vůl spotřebami 1, řebřiny 1, plouh 1, prasat ročních 2, provaz 1, sekyra kládní 1, kopáč 1, stohy 2, svícen 1, mohyla 1, vidle 1, měděnec 1, brány s hřebíky 1, na zimu žitem a pšenicí dobře oseto bylo, ječmene se zanechalo 1 korec, ovsa 10 korců, pšenice 3 korce, jiného nic.
L.P. «b»1639 «/b»držel grunt ten «b»Matěj Načura«/b»
L.P. «b»1664 «/b»dne 13. Octobris ujal ten grunt«b» Matěj Matoušův«/b»
L.P. «b»1695 «/b»má jej Jiřík Načura,
«b»1721 Jiřík Matouš«/b», «b»1762 Šťastný Matouš«/b», «b»1809 Jiřík Matouš«/b»,
1826 Václav Strobách, zemřel 1908. Po něm ujmul statek roku 1878 Josef Strobách, hospodář velmi přičinlivý a dobrý, pozdější zapisovatel kroniky jejíž opis jest na prvních 35 stránkách. Dostal zápal plic a v roce 1911 v květnu zemřel.
A choť jeho Marie již počátkem července prodala tento grunt páru Václavu a Anežce Šágrovým z Katusic, s úrodou a inventářem za 126.000 kč. Se synem Miloslavem (*1886) se vystěhovala do Kovánce, kde Marie dcera provdána byla za Vladimíra Svatoně. Zde koupila si domek. Syn Miloslav se odstěhoval do Prahy.
1918 v listopadu vyhořela střecha domovního stavení.
1923 postaveny chlévy.
1932 koupili manž. Šágrovi domek čp.14 s 5 korci pole a s výměnkem od Jaroslava Bláhy.
Hned však domek prodali Barboře Holubové roz. Hlaváčové bez polí. Cena prý 15.000 Kč pouze za domek, kupní cena od Bláhů nezjistitelná.
Manželé Šágrovi - dítky: Václav vystudoval obchodní akademii, Vladislav a Libuše.
Dne 26. června 1938 provdala se Libuše za okr. Soudce (asi) E. Michula. Václav Šágr se oženil s Hlaváčovou z Nečeříte.
«i»(Z web-stránky vesnice SPIKALY: «/i»
http://spikaly.webgarden.cz/rubriky/dejiny-obce/dejiny-jednotlivych-domu)
 
MATOUŠ, Pra-pra-Otec - propojení potomstva (I2872)
 
118 «b»Není mnoho známo o starém rodu Matoušů, který sidlil v Katusicích již v dobách předbělohorských z nichž se jen málo zachovalo v písemném podání.
V 17. století zde již byli Matoušové rozvětvení do několika linií. Osoby Pra-Otce a Pra-pra-Otce Matoušů jsou zatím jen hypothetické aby v náznaku poukázaly na ten samý rodový původ.

Stavení selská v Katusicích«/b» («u»«/u»):
I. - «i»Grunt Václava Matouše:«/i» roku 1670 ujal se ho «b»Václav Matouš«/b», roku 1700 vzal ho Matěj Šnýdr, r. 1750 dědil ho syn Matěj, r. 1788 koupil František Vidner. Nyní č. 20 (staré číslování).
II. - «i»Grunt «b»Jíry Matouše«/b»:«/i» roku 1643 ujal se ho Václav Matouš, po něm měl ho syn Jiří,
po něm r. 1714 vzal ho opět syn Václav Matouš, «b»1735 Václav Matouš«/b» pro nedbalostˇ z gruntu sesazen a dceři jeho prošacován.
Později z toho gruntu učinína hospoda vejsadní. Leč již r.1750 puštěna jako grunt z hospody učiněný «b»Františku Matoušovi«/b», r.1785 ujal ten grunt «b»Václav Matouš«/b».
Nyní č. 20 (staré číslování).

«i»Z web-stránky vesnice «b»SPIKALY«/b»: «/i»
«u»http://spikaly.webgarden.cz/rubriky/dejiny-obce/dejiny-jednotlivych-domu«/u» :
L.P. «b»1625«/b» ve čtvrtek po památce sv. Panny Doroty«b» JAN Matouš«/b» z Katusic koupil živnost s chalupou čp.3 s roli ornou, s loukou a všelijakým příslušenstvím od Václava Načury ve vsi Spikaly, «b»Matějovi «/b»synu svému, za sumu 700 kop. míš. Svrškové k té živnosti dole psaní zanecháni byli:
Klisna 1, slepice kohoutem 10, vůl spotřebami 1, řebřiny 1, plouh 1, prasat ročních 2, provaz 1, sekyra kládní 1, kopáč 1, stohy 2, svícen 1, mohyla 1, vidle 1, měděnec 1, brány s hřebíky 1, na zimu žitem a pšenicí dobře oseto bylo, ječmene se zanechalo 1 korec, ovsa 10 korců, pšenice 3 korce, jiného nic.
L.P. «b»1639 «/b»držel grunt ten «b»Matěj Načura«/b»
L.P. «b»1664 «/b»dne 13. Octobris ujal ten grunt«b» Matěj Matoušův«/b»
L.P. «b»1695 «/b»má jej Jiřík Načura,
«b»1721 Jiřík Matouš«/b», «b»1762 Šťastný Matouš«/b», «b»1809 Jiřík Matouš«/b»,
1826 Václav Strobách, zemřel 1908. Po něm ujmul statek roku 1878 Josef Strobách, hospodář velmi přičinlivý a dobrý, pozdější zapisovatel kroniky jejíž opis jest na prvních 35 stránkách. Dostal zápal plic a v roce 1911 v květnu zemřel.
A choť jeho Marie již počátkem července prodala tento grunt páru Václavu a Anežce Šágrovým z Katusic, s úrodou a inventářem za 126.000 kč. Se synem Miloslavem (*1886) se vystěhovala do Kovánce, kde Marie dcera provdána byla za Vladimíra Svatoně. Zde koupila si domek. Syn Miloslav se odstěhoval do Prahy.
1918 v listopadu vyhořela střecha domovního stavení.
1923 postaveny chlévy.
1932 koupili manž. Šágrovi domek čp.14 s 5 korci pole a s výměnkem od Jaroslava Bláhy.
Hned však domek prodali Barboře Holubové roz. Hlaváčové bez polí. Cena prý 15.000 Kč pouze za domek, kupní cena od Bláhů nezjistitelná.
Manželé Šágrovi - dítky: Václav vystudoval obchodní akademii, Vladislav a Libuše.
Dne 26. června 1938 provdala se Libuše za okr. Soudce (asi) E. Michula. Václav Šágr se oženil s Hlaváčovou z Nečeříte.
«i»(Z web-stránky vesnice SPIKALY: «/i»
http://spikaly.webgarden.cz/rubriky/dejiny-obce/dejiny-jednotlivych-domu) 
MATOUŠ, Jíra - grunt Jíry Matouše, původ, čp.20(nové) (I2642)
 
119 «b»OBITUARY:«tab»Ivo Tonder (1919-1995)
«/b»by Karel Kyncl
«u»«/u»

The life-story of Ivo Tonder is typical of that of thousands of citizens in former Czechoslovakia who were in their twenties just before the outbreak of the Second World War; those who fled their country - betrayed in Munich in 1938 and occupied by the Nazis in 1939 - in order to fight abroad for its freedom. An RAF veteran and a Major- General (retired) of the Czech Air Force, he was born in Prague and died in London. He had been condemned to death by the Germans 50 years ago; he had been imprisoned after the war by his fellow countrymen, but had escaped. He lived the last 45 years of his life in Britain, and was 82 when he died.
Tonder volunteered first for the Czechoslovak army corps created in the West and in 1940 became a member of RAF 312 (Fighter) Squadron. On 3 June 1942, he was shot down during an operational flight over occupied France, captured and escorted to an "escape-proof" prisoner-of-war camp, Stalag Luft 3, in the heart of a pine forest at Sagan, in German Silesia.
Two months and one week before the invasion of Normandy, Tonder was among the 76 British prisoners of war who succeeded in a spectacular escape from the camp during one night, via a system of underground tunnels dug secretly over the previous year. This "Operation Escape 200" was in itself a significant military operation: it diverted from the Front an entire German SS Panzer Division, up to 700,000 troops and indirectly some 4 million Germans in the subsequent manhunt.
Tonder made his way to occupied Czechoslovakia but there he was recaptured by the Gestapo and, on 8 January 1945, sentenced to death. The sentence was not carried out only because of the chaos preceding the imminent Nazi defeat and because the prison he was held in was liberated.
Flt Lt Tonder rejoined the RAF, and in October 1945 he was able to return home and, at long last, to start to piece together his shattered life. It seemed to be the perfect happy end.
But it was not to be. In the eyes of the new Communist rulers in post- war Czechoslovakia, Ivo Tonder had fought the Nazis from the wrong geographic direction, i.e. from the capitalist West. This "mistake" was enough to degrade all the veteran members of the Western part of the Czechoslovak armed forces from the rank of freedom fighters to the rank of potential imperialist spies. They were thrown out of the army, unable to find decent jobs, interrogated and persecuted by the secret police, and a number of them imprisoned.
On 31 May 1948, Tonder attempted to leave the country again, but was arrested on the border and sentenced to eight years' imprisonment. In December 1949, however, he was able to stage a one-man version of the "Operation Escape 200" from Stalag Luft 3. He escaped from a Communist prison and in 1950 arrived in Britain. Odděleně, samostatně a později také jeho manželka Jiřina - bez dětí.
Jejich neuvěřitelným útrapám nebylo konce při několikaletém čekání na vydání jejich malých dětí, které byly drženy komunisty v Československu. Toto vydání trvalo několit let.
It took another 39 years and the collapse of the Communist regime in Czechoslovakia before Ivo, the "criminal", was officially rehabilitated and proclaimed a decent Czech citizen. It took the communist regime collaps (1989).
A long-time president of the Free Czechoslovakia Air Force Association based in London, Ivo Tonder was promoted to the rank of Air Force colonel in 1991 and - only three weeks ago - Major-General (retired).
He was due to receive his General's decree from the President of the Czech Republic, Vaclav Havel, yesterday, during a solemn ceremony at Prague Castle.
But in April Tonder became seriously ill and was hospitalised; it was out of the question for him to travel. It seemed improbable at first that the Czech authorities could be persuaded to change the rules and send the decree signed by the President to London "prematurely". However, the Military Attach at the Czech embassy in London fought a brave battle with Prague red tape and won: Ivo Tonder was presented with the document in his hospital room by the Czech ambassador on Saturday 29 April.
Five days later he was dead.


«u»«b»LAST FLIGHT«/u»«/b» - Ivo Tonder
«i»F/Lt Ivo Tonder recalls the day he was shot down and became a prisoner of war :«/i»
https://fcafa.wordpress.com/2014/06/08/ivo-tonder-last-flight/

"The 3rd of June 1942 was a beautiful sunny day. The Czech wing was flying from Warmwell to give top cover to several bombers on their way to bomb something in Cherbourg.
310 Sqn, led by W/Cmdr Vašátko, was leading the formation with 312 Sqn port and 313 Sqn starboard.
I was leading white section of 312 sq on the port of the leading section and F/Lt Dvořák the green section on starboard. The squadron was led by S/Ldr Cermák.
When the bombers crossed the French coast, the wing started the turn for the homerun. We were in a very loose formation as top cover always was. Therefore the squadrons on the wings had to change from port to starboard and vice versa. The same had to be done in each squadron, each section and each pair. You can imagine, that there was a lot of action in the air as 36 aircraft were regrouping. All pilots watching out to avoid collisions.
It was a perfect moment for the Fw-190's to attack there was no warning on R/T and they came from the sun which at that moment was at 50K. We were taken completely by surprise.
The first 190 I spotted passed me on the starboard coming down from the sun at considerable speed. I just had time to scream my warning "Break away port", turn on my back and went down. As I did that I saw another 190 which overtook me and started to climb. I followed and was on his tail, I fired a short burst without results. Then I got him perfectly in my sights but was losing speed. Never-the-less I gave him a very long burst. Unfortunately the recoil of my canons slowed me down so much that my Spit went into a spin.
I made a few turns and straightened out into the company of four 190s. They were completely unprepared for my recovery, which ended about 60 yards behind the tail of the leader of the second pair. My first burst sent him down in smoke. His No.2 followed him down. The remaining two started a dog fight which lasted about four to five minutes. By then I was out of ammunition but they must also have exhausted theirs as they turned for home. I was left alone trying to control my nerves, circling and looking for friend or foe. There was nothing around ! I could still see the coast of France and I turned for home, climbing slightly to recover some height. I was checking my plane for damage but could see none.
I continued on my way home wondering where everybody was. Suddenly, I heard two loud bangs, it sounded very much like my own canons. Thinking that I must have overlooked somebody, I turned to see behind my tail, but there was nothing - when I turned back, my cockpit was full of fire. I always dreaded fire; In a split second I undid my harness, opened the cockpit and the door and was out before I started to think.
Going down head first I could see my aircraft going straight, no smoke, no fire, the biggest shock in my life. I just could not believe it. Also, there was nobody around as far as I could see. This stayed engraved in my memory day and night for many months. I was trying to figure out what happened. Eventually I came to the conclusion that what happened must have been the explosion of the two wireless sets, which could be destroyed by pressing a button in case of a landing in enemy territory.
Unfortunately, my theory was shattered only last year by my best friend, the chief engineering officer of our squadron, he said that it was not possible and what must have happened was that I was hit by a high explosive shell directly in the cockpit. He did not explain why I was not touched or at least my uniform pierced by the hundreds of splinters that must have been flying around. So here I am back with the mystery.
But I had better go on with my journey down on my parachute.
I landed in the drink, blew up my dinghy without trouble, got out my compass and the paddles and started on my journey home. I was not very worried as I thought I must be close to half way between the Isle of Wight and Normandy and sooner or later some British aircraft will spot me and send rescue.
It happened almost as I expected, with only a minor variation - it was not a British but a German aircraft. First two FWs 190 and after some time a seaplane. It landed 60 to 80 yards from me, a door opened and down the steps out onto the float came an airman armed with a boathook.
I was not very keen to becoming a PoW and foolishly decided to capture his plane. I got my gun out of my boots; the canvas paddles strapped to my arms hid them completely and I was slowly approaching my unsuspecting victim. As he started to reach for the dinghy with his boathook another man stepped out of the door, aiming at me with a Tommy gun. I was all the time a little worried whether my gun would fire properly, having been submerged in water, so I decided not to take the risk.
I opened my hands and my guns went down to the bottom of the channel. So this is how I finished as «u»PoW «/u».
Dvořák was shot down sometime during the first attack. His tail was shot off and he had a hard time to get out of the uncontrollable aircraft. He eventually succeeded but on opening his parachute he got entangled in the cord and his arm was broken. He was transferred to a hospital and arrived at Sagan much later.
He did not get out after the communists took over in Czechoslovakia, was very badly treated and died in the seventies."
«i»Both Tonder and Dvořák participated in 'The Great Escape' from Sagan on the night of 23/24 March 1944 where 76 Allied RAF officers escaped from Stalag Luft III. Of the escapers, Three managed to successfully reach neutral countries; two to Sweden and one to Spain. Of the 73 who were recaptured 50 were murdered by the Gestapo; Tonder and Dvořák were one of the lucky 23. After their recapture, both airmen were sent to Pankrac prison, Prague where they were tried, along with other Czechoslovak RAF PoW's for being traitors to the Third Reich and received death sentences. The intervention of the International Red Cross resulted in the Germans agreeing that the sentences being suspended until after the war.«/i»

 
TONDER, Ivo (I576)
 
120 «b»Olga ZÁTKOVÁ-RYCHLÍKOVÁ-BALŠÁNKOVÁ
«/b»«i»(April 19, 1879 in eské Bud jovice - June7, 1960 of stroke in Praha)
«/i» The eldest Olga inherited her mother's disposition. She was an attractive, charming society lady, never lacking suitors and admirers. She was energetic, strong-willed, and held her opinions with uncompromising conviction regardless of their merits. Her happy childhood and youth bore no forewarning of the seemingly never-ending string of devastating events, haunting her adult life and her old age. On «i» April 30, 1898«/i» , at 19, she married a 15 years older «b»JUDr Jindřich Rychlík «/b»«i» (September 12, 1863 - October 9, 1909)«/i» , a handsome and elegant young lawyer with a sunny disposition. Jindřich was quickly accepted in the fold of the Zátka family and was liked by everyone. He loved company, sports - in many of which he excelled - and never spoiled fun. After the marriage the couple settled in Praha. The first blow came when their infant son «b»Vlastislav [II] «/b»«i» (July 1, 1899 «/i» - «i» August 30, 1899) «/i» died in infancy«i» . «/i»
In spite of countless medical consultations and courses of treatments in various sanatoria and spas Olga never conceived again. For her it was a real tragedy, as she saw the meaning of her life in motherhood. Then from about «i» 1906«/i» , Jindřich's personality started to change. He became argumentative, intolerant, and expansive. This gave way to relentless personality breakdown, and ultimately to frank psychosis in «i» May 1909. «/i» His condition required institutionalization in a Mental Hospital«i» , «/i» where he died on «i» October 9, 1909 «/i» at only 46.
Further comment on his disease jointly with that of «b»Julius [I] Kubert «/b»are in their respective files.«b»
«/b» After Jindřich's death Olga vowed never to remarry. She devoted her energies to, and
found some consolation and substitution for her unfulfilled maternal yearnings in the role of a
vice-president of an Orphanage. Also, she brought up her nephew from her husband's family,
and provided him with education culminating in a Law degree. She loved music and classical
Russian literature. Russian, which she fully mastered, was her favored foreign language. Her
compassionate nature and yearning for social justice, led to her sympathies for the intellectual
left. Nonetheless, these inclinations, which resulted in her disapproval of capitalism, were largely
emotional. She was unable to, or refused to realize, that her comfortable lifestyle, which she was
quite fond of, was made possible only because of successful capitalist ventures of her uncle Ferdinand.
Against her resolution not to remarry, she succumbed to sincere affection and advances of
«b»Antonín Balšánek «/b»«i» (April 6, 1865 - February 22, 1921). «/i» Antonín Balšánek was a gifted and
renowned architect, and professor of Architecture at the Czech Technical Institute in Praha. They
got married on «i» April 18, 1916«/i» . Sadly, the marriage lasted only 5 years. Antonín Balšánek, who
was already in his fifties, suffered of generalized arteriosclerosis already at the time of their
wedding. The disease, which also affected his brain, profoundly compromised his cognitive
faculties and changed his personality. Tragically, he ended his life on «i» February 22, 1921 «/i» in the
same Mental Institution as Olga's first husband Jindřich.
Architect Balšánek was an architect with vision. He was also an artist. Amongst many enduring monumental buildings and creations of lasting artistic value are notable Obecní Dům (Municipal House) in Praha, an Art Nouveau jewel counted amongst the best in Europe, theaters
in Plzeň and Pardubice, Bridge of the Legions over the river Vltava in Praha, and a bridge over
the river Neva in Petrograd (St Petersburg). He was generally believed to have amassed a large
fortune in realization of such large contracts. It then came as a big surprise and a shock to
everyone when his estate was found to be quite modest. Clearly, he was an artist and creator,
not a businessman.
At this point Vlastislav Zatka's «i»Narrative «/i»ends.Only little fragmentary information is available further about Olga's subsequent life and her old age from her grand niece, Diana Spickova-Petrik. The last blow to Olga came with the Communist rule. She lost her only income, which was from the family property. Her large apartment at Újezd in Praha was forcibly divided by the authorities, and she was left with a tiny nonfunctional remnant of the flat. Within it she had suffered the ignominy of a loss of privacy and even a modicum of comfort. Diana fondly remembers aunt Olga's regular weekly visits at Mrázovka. Aunt Olga read books and told stories to her grand-nephews and her grand-niece with endless patience, particularly during childhood illnesses. She regularly celebrated Christmas and other special days with the ka family, in which she finally found a substitute for her own family she always desired but was never granted. She died of stroke on «i» June 7, 1960 «/i» in Praha. 
ZÁTKOVÁ-RYCHLÍKOVÁ-BALŠÁNKOVÁ, Olga (I891)
 
121 «b»Otec Jan VACEK«/b», rolník v Dvakačovicích č.p. 8, byl evand.helv. vyznání a.vzal si katoličku Kateřinu ZEMANOVOU, dceru Matěje Zemana, rolníka ze Lhoty Uhřetické č.p. 15, okres Pardubice.
Zemřel ještě před SVATBOU svého syna «b»Vincence VACKA«/b».
Toto vše se dozvídáme v matričním zápisu narození dcer y Vincence VACKA, «b»Emilie VACKOV«/b» *1892. Pro proch se mus kniha stáhnout - viz SOA-Východočeský (Zámrsk, soubor PDF):
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/
Matrika narození 1864-1900 (stáhnout) okr.Pardubice, obec Tuněchody, kniha 3673, folio 141, scan 144.
Nutno ještě dohledat biodata obou VACKŮ, otce «b»Jana «/b»a jeho syna «b»Vincence«/b». Byli narozeni v Dvakačovicích ? 
VACEK, Vincenc (I2617)
 
122 «b»Petronila NIGRIN«/b»:
(v07) = Matrika Votice 07 (1788-1813) - strangely organized Matrika !:
Folio#158:
«u»«/u» (+)«u»«/u»
This entry is barely legible squeezed at the very bottom of the page.
The birth date (May 9) does not agree.
Folio#«b»278 «/b»(more acceptable entry):
«u»«/u» (+)«u»«/u»
This page corresponds to the Birth Certificate duplicate issued in 1939. Birthday = May 30, 1809.
Check «b»Index«/b» "N" for Nigrins (many):«u»«/u»

 
NIGRINOVÁ-VOLESKÁ-VOSECKÁ, Petronila - Votice č.71 (I295)
 
123 «b»PhDr. Vladimír SEEHÁK«/b» († 2009) pracoval na Pražské konzervatoři a byl hráčem na harmonium. Byl z Chuchle a jeho žena je «b»Mgr. Bohdana Seeháková, «/b»taktéž z Chuchle, která byla učitelkou na ZŠ Weberova v Praze, ženatý syn Vladimír (*25.2.1976).
Málo známý fakt je, že měl nemanželskou dceru Terezii (Růžičková), o které rodina nevěděla, údajně kromě jeho sestry Drahomíry. 
SEEHÁK, PhDr. Vladimír (I3007)
 
124 «b»Roman«/b» «b»SEEHÁK («/b»22.7.1946 - 1994)«b», «/b»třetí syn Karla Seeháka, žil převážně v Karviné, pracoval v zemědělství a svého času se svým vlastním bratrem Vladimírem v Ostravsko-karvinských dolech. Měl údajně dceru Žanetu, která jako dítě zemřela v témže roce jako on. SEEHÁK, Roman - zemědělec, horník v Karviné (I2933)
 
125 «b»Růžena KOLDOVSKÁ-CICVÁRKOVÁ-Čtrnáctá«/b» (1875-1943, photo by Langhans, Prague).
She was an opera singer of the National Theatre in Praha, Růžena sang as a Gretel and Karolína, Violetta Valery or Pamina, etc. However, in order to achieve a high level of coloratura singing she began to strain her voice too much, leading in the end to chronic failure of her vocal cords. And by that point, more or less, her promising singing career was ended.

Narozena v Praze, zemřela v Praze. Ve zpěvu žačka Pivodovy pěvecké školy, v mimice režiséra J.Šmahy a herce K.Želenského. Po řadě pohostinských vystoupení v lednu-březnu 1895 (mj.v úloze Mařenky ve Smetanově Prodané nevěstě) byla 15.3.1895 angažována do ND pro obor mladodramatického a krátce i koloraturního sopránu. V roce 1898 ji okouzlila švédská koloraturní sopranistka A.Fohstroemová. Ve snaze napodobit některé její technické efekty (mj.prudce zesilované a zeslabované trylky na vysokých tónech) začala přepínat hlas, což vedlo zprvu k přechodné a potom k chronické poruše hlasivek. Z ND byla propuštěna v září 1900. Rok po odchodu se její hlas zotavil natolik, že mohla ještě v ND mnohokráte vystoupit pohostinsky ve svých bývalých i nových rolích. Nakonec jí však činily obtíže i subretní operetní partie. Koncem roku 1906 a na začátku roku 1907 hostovala v činohře ND v rolích Salome (Wilde:Salome) a Magdy (Sudermann:Domov), ale poté již z divadla definitivně odešla a věnovala se literární činnosti.
Matka operetního režiséra Jiřího Koldovského-Cicvárka, manželka divadelního kritika a překladatele Miloše Čtrnáctého. 
KOLDOVSKÁ-CICVÁRKOVÁ-ČTRNÁCTÁ, Růžena - operní pěvkyně (I1273)
 
126 «b»Sňatek «/b»Ignáce VYKYSALA, zápis v online Matrice sňatků, Roudnice :
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-743b&scan=16#scan16 «/u»

4. February 1796
Copul: P. Mathias Kahsiczka expositus capellanus Klappensis, Lybochovitz
«b»Ignatz Wykisali«/b», towaryss truhlarzsky v mieste Raudnitce Nro 27, pozustali syn po + Petrowy Wykisalym, biwalim kantorem w Seltschanech knizetcyho Lobkowiczkyho panstwi Chlumeczkeho (myšlen Vysoký Chlumec, čili to mohou být klidně Sedlčany)
«b»Barbora«/b», wlastni dcera Vita Lachowskeho z mesta Budin knizetcyho diettrichsteinskyho panstwi Budinskeho, slouzicy kucharka u pana burggrabyho v Lybochowiczych Nro 88
Johann Wikisalý Rathkanzelist? in Raudnicz
Framtisska Blasskowa dcera Jana Blažka mystra hrnčiřskeho a messtana w Libochowyczych
(od Kateřiny Lochmanové, email 2017-01-26: rodokmen.lahovsky@gmail.com )

«b»Úmrtí «/b»Ignáce VYKYSALA, zápis v online Matrice úmrtí, Roudnice kniha 77/4 (1787-1865) folio 37:
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cd6&scan=19#scan19 
VYKYSALÝ, Ignacius (I2460)
 
127 «b»Václav KORDA«/b» pocházel z jednoduché rodiny v Poděbradech. Tam chodil také do základní školy, kde se spřátelil s Jarčou BAYEROVOU, která byla o dva roky mladší. Rozhodl se létat a po výcviku v Prostějově se stal jedním z prvních profesionálních pilotů v Československu kde začal pracovat v Československých aeroliniích již v jejich začátcích. Příchod Němců a začátek 2. světové války ukončily slibnou kariéru a Korda uprchnul z Československa aby se zůčastnil zahraničního odboje. Pohnutou cestou přes Polsko a Francii se dostal až do Anglie kde se stal bombardovacím pilotem u československé 311. perutě Royal Airforce (RAF). V bojových akcích přežil celých 6 let války, o kterých napsal knihu "Nad zeměmi a moři" ("«u»«b»«i»Pilotem RAF«/u»«/b»«/i»", nakladatelství Mladá Fronta).
V r. 1945 se vrátil zpět do vlasti jako válečný hrdina. Stal se ředitelem letiště Ruzyně a technickým ředitelem Čs. aerolinií (ČSA). Jako západní letec byl však nephodlný komunistům, kteří se drali k moci. Těsně před komunistickým převratem v r. 1948 byl varován a musel znovu uprchnout - odletěl jen v krátkých rukávech s americkým Panam clipperem, který tehdy spojoval Prahu s USA. Následoval svou čecho-americkou manželku Libuši, která již byla v USA.
Tím se zachránil před zatčením a tím si i zachránil život, o který v následném období přišlo v Československu mnoho jeho válečných kamarádů-letců ze západu. Dlouhá léta vězení, utrpení i smrt byla komunistickou odměnou za jejich válečné hrdinství a obětování (film "«u»Tmavomodrý svět«/u»").
Po tvrdých několika letech nových začátků v USA se Korda vypracoval nejprve na Station Manager na Kennedyho letišti v NY, aby se později stal vice-presidentem letištní servisní společnosti Allied v NY. S manželkou Libuší, která záhy zemřela, byli usazeni na Long Island (Amityville), NY.
Jeho druhou manželkou se stala přítelkyně z Poděbradského mládí, Jarmila BAYEROVÁ-Jandurová-Voleská
V pozdějších letech svého života se Korda věnoval své zálibě v malířství, pro které měl neobyčejné nadání. Zanechal rozsáhlou sbírku krajinových olejomaleb ve stylu impresionistickém a modernistickém («u»http://www.kordagallery.com«/u»/): Pilot a Malíř.


«u»«b»KORDA, Vaclav«/u»«/b», F/O (62653, Czechoslovak Air Force) - No.311 Royal Air Force Squadron(Czechoslovak) - «b»«i»Distinguished Flying Cross«/b»«/i» - recommended 17 September 1941; approved 24 September 1942. Public Record Office Air 2/9591 has recommended text, drafted when he had flown 41 sorties (203 operational hours) and was at that time a Pilot Officer.
"Throughout his operational career, this officer has displayed exceptional skill as a pilot and captain of aircraft. He has always pressed home his attacks with the greatest determination, frequently carrying our three or four runs up to the target and dropping at least two sticks of bombs. On the 19th June 1941, Pilot Officer Korda was the captain of an aircraft which attacked «i»Cologne«/i». On the return journey, some 30 miles inland from the Belgian coast, the starboard engine failed but Pilot Officer Korda skilfully flew back to base. Owing to the presence of fog he was unable to make a landing, but was directed to another landing ground which he successfully reached at 800 feet. An endeavour to open up the starboard engine to assist the approach caused it to burst into flames but these were subdued by the fire extinguisher and Pilot Officer Korda brought the aircraft safely to ground without further damage. Throughout this arduous flight he showed great skill and coolness. On the night of 1st July 1941, Pilot Officer Korda captained a Wellington aircraft in an attack on the enemy cruiser «i»Prinz Eugen«/i». Despite intense anti-aircraft opposition, a determined attack was made and, on he fourth run, the dock in which the cruiser was berthed was straddled perfectly according to a pre-arranged plan; the heaviest bomb illuminated the whole jetty. Intelligence information indicated that severe damage was done to the cruiser on this night by two direct hits. It seems highly probable that one of these hits was obtained by Pilot Officer Korda and his crew. He has set a truly fine example."
(http://www.rafcommands.com/archive/20122.php)

(http://www.kordagallery.com/raf.htm):
«b»Vaclav KORDA«/b» was a professional pilot. And a good one to boot. While he was born with an exceptional talent as a painter, he trained hard and ambitiously to be a pilot. When his homeland was invaded by Nazis in 1939, he did not hesitate a minute to put his pilot skills to work to defeat the enemy. A deadly task indeed. Many of those like him never returned from their missions.
"«i»Never have so many owed so much to so few«/i»", said the British Prime Minister Winston Churchill when thanking the airmen for victoriously defending England during the «u»Battle of Brittain«/u» in 1940 «u»«/u».
Korda was one of those who survived the ordeal, he served in the Royal Air Force throughout the whole of World War 2. Five long years.
"«i»I left so that I could return«/i»", said he about leaving his loved ones behind for six cruel years of ww2.
When he returned, a decorated war hero, he wrote a book narrating his war experience. Published first in his native Czech language, it is currently being translated into English.
Perhaps we best let Korda speak in his own words on this web-page. Brief excerpts from the book will be used to bring to life the wrenching experience of this brave and highly principled man.
Art collectors - and all, you would also be pleased to know that the ww2 story of the Czech RAF airmen has been marvelously made into a Czech movie released in 2001 and nominated for the Oscar award: «i» «/i»"«u»«b»The Dark Blue World«/u».«/b» «i»«/i»
It practically is Korda's war-time story - in living colors of a wide-screen movie with English subtitles. The difference being - Korda was not a fighter pilot - and he did not stay in Czechoslovakia to be persecuted by the communist regime after it took over the country - and set out to punish the best men of the land.
Korda's service in the RAF's Bomber Command was the christening of the pilot by fire. After a number of bombing flight missions (41) he was transferred to the Ferry Command to fly new US-made bomber planes from Canada to the UK. He became the first Czechoslovak pilot to cross the Atlantic, the feat that he repeated a number of times. Many a pilot did not make it across - disappearing without a trace in the radio-silent vast spaces over the ocean. Losses of life perhaps higher than in the fiery battles over the Continent.
Assignment to the Coastal Command that followed saw Korda flying long hours over the Bay of Biscay looking for German ships and submarines. Every ship sunk by these pilots counted - and was payed for by lives lost to attacks by German fighter planes.
The end of the war, however, was already just beyond the horizon. Korda's service in the Transport Command was a preparation for returning to civil aviation.
Then - victory at last.
And return home ... " I left so I could return "

Spolek pro vojenská pietní místa - plk. Václav KORDA, životní data:
http://www.vets.estranky.cz/clanky/galerie-hrdinu/plukovnik-vaclav-korda.html

Hrbitov, cenotaf: http://www.vets.estranky.cz/fotoalbum/Vojenska-pietni-mista/Vojenska-pietni-mista-okres-Nymburk/06_1011_022_podebrady-h26_nb.jpg.-.html

«u»«b»KORDA Václav, plukovník«/u»
«u»«/b»«/u»

«b»«i»Válečná vyznamenání:«/b»«/i» 4x Čs. válečný kříž 1939, Čs. medaile za chrabrost před nepřítelem, Čs. medaile za zásluhy I. st., Čs. vojenská pamětní medaile se štítky F - VB, DFC, The 1939 - 1943 Star, Air Crew Europe Star, Defense Medal, War Medal
«b»«i»Životopisné body:«/b»«/i»«tab»Narozen 4. 3. 1907 v Poděbradech
1926 - absolvoval Školu pro odborný dorost letectva při VLU v Prostějově
15. 6. 1927 - přemístěn ke 32. stíhací letce let. pl. 1 v Praze
15. 9. 1929 - přemístěn k let. pl. 4 do H. Králové
15. 3. 1930 - příslušník VLÚS (Vojenský letecký ústav zkušební)
27. 3. 1931 - odchází do zálohy, dopravní pilot u Československých aerolinií
20. 6. 1939 - po příchodu Němců, přechází hranice do Polska s úmyslem bojovat v cizině
21. 8. 1939 - připlouvá s posledním transportem do Francie
21. 9. 1939 - přijat do Cizinecké legie a později odeslán do Pau v Pyrenejích, do bojů ve Francii nezasáhl
21. 6. 1940 - evakuován do V. Británie
24. 7. 1940 - přijat do RAF, zakládající příslušník 311. bombardovací peruti RAF v Honningtonu, UK
10. 9. 1940 - účastní se prvního nasazení čs. letecké bombardovací jednotky, útočí na Brusel
2. 7. 1941 - při bombardovacím náletu na Brest zasahuje pumami německý křižník Prinz Eugen (navzdory silné protiletecké palbě, při čtvrtém útoku) - vyznamenán DFC
VIII.. 1941 - ukončuje bojový turnus bombardovacího pilota 200 hodin
do 3. 11. 1941 - instruktor 7. BSq. na letounech Short Stirling, pak příslušník Ferry Command v Prestwicku
1942 - přelétává americké letouny z Kanady do V. Británie, první čs. pilot, který přeletěl Atlantivký oceán bez mezipřistání
21. 9. 1942 - návrat k 311. čs. bombardovací peruti RAF, velitel operačního výcviku
1. 6. 1943 - Squadron Leader - velitel operační „B" letky 311. peruti. RAF
3. 1. 1944 - přidělen k Inspektorátu čs. letectva
19. 1. 1944 - na stáži u Transport Command v Harrow, UK
14. 6. 1945 - návrat do vlasti
8. 12. 1945 - propuštěn do zálohy, nastoupil jako provozní ředitel u ČSA, později pilot - sledován komunistickými agenty
XI. 1947 - opět opouští Československo a následuje svou česko-americkou manželku do sledován komunistickouUSA - těžké začátky v nové emigraci
1950 - station managerem u společnosti SABENA v New Yorku
1955 - pracuje u Allied Aviation Service International Corporation - na letišti JFK, NY, až do funkce vicepresidenta společnosti
1977 - odchází do pense
1990 - povýšen do hodnosti plukovníka v.v. (ve výslužbě)
1960-1996 - nadaný malíř se věnuje umění a zanechává velkou sbírku olejomaleb obrazů (http://www.kordagallery.com)
28. 2. 1996 - umírá v Amityville, NY, USA, pohřben v Poděbradech
«i»(zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945)
«/i»Místo hrobu «u»«/u»
Souřadnice : 50°7'58.82"N, 015°6'11.59"E 
KORDA, Plk. Václav - pilot, manager (I4)
 
128 «b»Vincenc TROJAN«/b»
Vojín c. k. 14 práporu polních myslivců, http://www.primaplana.cz/news/polni-myslivci-a-valka-roku-1866/
Chalupník v Bojanově č. 15, manž. syn Josefa Trojana, chalupníka v Bojanově č. 15, a Františky, rodem Novákovy z Bojanova č. 33, okr. hejtm. Chrudim. Po trojím prohlášení 6., 13., 20. července t. r. oddal Jan Tesař, farář ženich povolení k sňatku od c. k. velitelstva 14 práp. pol. mysl. ze dne 4. června t. r. čísl 439 - Tarnov - obdržel nevěsta Slavíková Marie, manž. dcera Josefa Slavíka, rolníka z Bojanova č. 16, a Marie, rodem Josefa Sedláka z Bezděkova č. 10, okr. hejtm. Chrudim svolující otec nevěstin Josef Slavík «u» Bojanov č. 16 «/u»
29. Červenec 1873 
TROJAN, Vincenc - chalupník, Bojanov č.15 (I2403)
 
129 «b»Vladimír [I] Zátka
«/b»«i»(September 7, 1885 in České Budějovice - 1914 in Serbia)
«/i» He completed studies of Architecture at the Technical Institute in Praha. However, instead of pursuing a career of a professional engineer, he joined his father's firm. Then WW I broke out and fundamentally and dramatically changed the lives of the brothers Vladimír and Miroslav.
On «i»November 22, 1914«/i» , few months after the onset of the war, Lieut. Vladimír Zátka was killed in action while in command of an infantry detachment at the Serbian front. His premature death left his wife of only two years, «b»Anna V YŠATOVÁ-ZÁTKOVÁ «/b»«i»(March 29, 1890 '96 ?), «/i» whom he married on «i»February 10, 1912, «/i» alone with two children:
«b»a) Pavel «/b» and «b»b) Milena «/b»«i»(1912 - ?)«b»«/i».«/b» 
ZÁTKA, Ing.arch. Vladimír - stavitel, ředitel (I908)
 
130 «b»Vladimír ZÁTKA (* 31. 3. 1957, Praha)«/b» - «b»dětský herec«/b»; bratr filmové herečky «u»L. Zátkové «/u». Podobně jako jeho starší sestra začínal odmalička hrát ve filmu, kde vytvořil menší i hlavní postavy černovlasých chlapců od předškolního věku až po jinochy. Mezi dvěma neúspěšnými pokusy o přijetí ke studiu na střední odborné škole filmové v Čimelicích pracoval ve film. laboratoři FSB. Roku 1980 emigroval do USA, kde žije dodnes. Ve filmu se objevil poprvé v roli«i» «/i»Jarouška («i»Hrozné dítě«/i», 1962) a poté kluka s křídou («i»Vidím město veliké«/i», 1964), ale jednalo se o krátké filmy. V celovečerním snímku si zahrál poprvé Honzíka v koprodukčním dětském příběhu Lva Golubova «i»Puščik jede do Prahy«/i» (1965), poté synka ústřední manželské dvojice («u»S. Budínová «/u» a «u»V. Brodský «/u») v komedii «u»Z. Podskalského «/u» «i»Ženu ani květinou neuhodíš«/i» (1966), pistolníka Lojzu ve «u»Cvrčkově «/u» dětské komedii «i»Táňa a dva pistolníci«/i» (1967), spolužáka Filipa v Hanibalově «i»Červené kůlně«/i» (1968), malého Františka (jeho dospělým představitelem byl «u»P. Čepek «/u») v Mášově «i»Ohlédnutí«/i» (1968), otrhánka v povídkovém snímku «i»Pražské noci«/i» (1968; epizoda «u»E. Schorma «/u» «i»Chlebové střevíčky«/i»), dalšího malého Františka, syna profesora Franka Pecha («u»L. Lipský «/u») ve sci-fi komedii «u»O. Lipského «/u» «i»Zabil jsem Einsteina, pánové…«/i» (1969), kluka s pistolí v «i»Nevěstě«/i» (1970) «u»J. Suchého «/u», syna ústřední manželské dvojice («u»J. Bohdalová «/u» «b» «/b»a «u»R. Brzobohatý «/u») v trezorovém dramatu «u»K. Kachyni «/u» «i»Ucho«/i» (1970), Káju v Hanibalových «i»Karlovarských ponících «/i»(1971), člena party zvaného Fenek v Pinkavově psychologickém příběhu «i»Panter čeká v 17.30 «/i»(1971), náčelníka party ve středometrážním koprodukčním filmu «i»Dobrodružství na Labi«/i» (1971). Na obrazovce se objevil v tv. filmu «i»Rekviem za kouzelnou flétnu«/i» (1968).
«u»«/u»
"Český Film: Herci a herečky" (by Miloslav FIKEJZ)
 
ZÁTKA, VladimÍr Jan - žije v USA (2015) (I176)
 
131 «b»Vladimír«/b» «b»SEEHÁK «/b»(16.11.1947 - 19.7.1995)«b», «/b»čtvrtý syn Karla Seeháka, byl vyučen instalatérem, pracoval jako horník v Ostravsko-karvinských dolech, později na Dolní Rožínce v uranových dolech a po revoluci podnikal. Byl 2x ženatý, z prvního manželství s Boženou (rozenou Dudeškovou 8.5.1947) má syna Borka a dceru Vladimíru. Ve druhém manželství s Janou Seehákovou vyženil syna Přemka. SEEHÁK, Vladimír - instalatér, horník (I2934)
 
132 «b»Vlastimil Rostislav ZATKA«/b» -
Žil v Březí 10 (majitel mlýna) a také v Českých Budějovicích.
«b»1884«/b» - Založení firmy: Vlastimil a Dobroslav Zátkové zahájili u obilného mlýna v Boršově nad Vltavou provoz v tehdy největší těstárně Rakousko-Uherska.
V začátcích bylo nutné přesvědčit hospodyně, zvyklé připravovat si těstoviny po 'domácku', že těstoviny vyráběné průmyslově jsou nejméně stejně kvalitní.
Firma byla v počátcích vystavena kampani ze strany spolků a dalších organizací v alpských zemích, která měla za cíl odradit německé hospodyně od nákupu českých výrobků. Rodina Zátkova se navíc výrazně podílela na rozvoji české kultury a vzdělanosti i na zakládání českého průmyslu, když vedle Zátkovy těstárny a mlýna stála i u zrodu pivovaru Budvar, smaltovny Sfinx nebo závodu na tužky Grafo.
Od roku 1901 rodina přesídlila do Prahy, aby se zde Vlastimil ujal vedení bratrovy firmy, kterou rovněž modernizoval a v roce 1906 z ní udělal rodinnou společnost s ručením omezeným.
«b»1912«/b» - Změna správní formy: Z veřejné na společnost s ručením omezeným.
«b»1914-18«/b» - světová válka 1: Těstoviny nebyly zařazeny do tzv. vyživovacího plánu a tak byla těstárna po celou dobu války mimo provoz.
Po válce nebyla k dispozici surovina a hlavně byly zpřetrhané obchodní vazby s alpskými zeměmi, když mezi jižními Čechami a Rakouskem vznikla státní hranice. Do té doby vzkvétající podnik ztratil plné dvě třetiny svých původních odběratelů.
Za účelem vybudování nové odběratelské sítě v právě založené ČSR byla zorganizována mohutná reklamní kampaň zdůrazňující přetrvávající prvotřídní kvalitu. Zátkovy těstoviny se opět staly pojmem mezi hospodyněmi.
«b»1929-39«/b» - Modernizace firmy: Rozšíření výroby prostřednictvím prvních automatických strojů, do roku 1939 byly postupně nahrazovány staré výrobní haly novými.
Od konce 19.stol do roku 1939 jsou expedovány Zátkovy těstoviny prostřednictvím jisté velkoobchodní firmy v Londýně lodí do Singapuru, protože v konkurzu prokázaly největší odolnost proti snížení jakosti v tropickém malajsijském prostředí.
«b»1939-45«/b» - světová válka 2: Němci zkonfiskovali veškerý majetek rodiny Zátků, potravinářská výroba byla zastavena a nahrazena vojenskou.
Původní majitelé se do zdevastovaného mlýna a těstárny směli vrátit až po roce 1945. I tak jen na krátkou dobu.
«b»1948-1989«/b» - "socialistická výroba": V roce 1948 byl kombinát znovu zkonfiskován, znárodněn a rodina Zátkova musela odejít do emigrace.
Firma je pod názvem "Mlýny a těstárny, s.p., závod 2 Březí" začleněna do státního podniku a stává se střediskem jihočeského mlýnsko-těstárenského průmyslu.
Až do roku 1989 se přes omezený rozvoj technické základny dařilo udržet kvalitu výroby a těstárna dál patřila mezi nejlepší v republice.
«b»1991«/b» - Znovuzaložení firmy: Bývalý státní podnik je přidělen managementu Mlýnů a těstáren Březí a dědicům rodiny Zátků nejprve do ekonomického pronájmu.
Natrvalo jej pak získají formou přímého prodeje k 1. 1.1994.
Prvním předsedou valné hromady se stává dr. ing. Vladimír Zátka.
Do provozu byly uvedeny moderní italské vysokoteplotní linky na výrobu krátkých i dlouhých těstovin řízené počítačem se supervysokoteplotním sušením.
«b»2000«/b» - Změna právní formy firmy: Ze společnosti s ručením omezeným se stává společností akciovou.
«b»2003«/b» - Holding: Firma se stává zakládajícím členem holdingu výrobců těstovin, Europasta B.V. Do něj pak postupně přistupují další významné těstárny z ČR a SR.
«b»2010«/b» - Fúze: Završením změn v celkové struktuře společnosti byla v roce 2010 fúze všech společností skupiny do jedné firmy, současné společnosti «b»Europasta SE«/b».
Bezprostředně po fúzi firem došlo k realizaci vstupu strategických partnerů. Novými akcionáři s 50 % akcií se staly dvě významné evropské těstárenské společnosti «b»Cerealis Produtos Alimentares«/b» (Portugalsko) a «b»Gallo Productos Alimenticios«/b» (Španělsko).
(http://www.zatka.cz/spolecnost_2.htm)

«b»Vlastimil ZÁTKA«/b» zemřel na arteriosklerosu dne 4. června 1907 v Březí, ale pochován byl v Praze na Olšanech.

«i»From Petr PETRIK: "«b»FAMILY CHRONICLE: Family of Diana Špičková«/b»" :«/i»
«b»Vlastimil Zátka -
«/b»«i»(August 11, 1851 in Č. Budějovice - June 6, 1907 in Březí)
«/i»According to his nephew Vlastislav, author of the «i»Narrative«/i», Vlastimil Zátka did not have
the industrious character of either of his older brothers Ferdinand and August. Apparently he was
rather selfish and favored a comfortable life over life challenges. He was tall and handsome,
endowed with physical grace and charisma, and in his youth he excelled in athletic prowess. His
charm, good-natured disposition and outgoing nature made it easy for him to be successful in the
society. This rather negative character sketch starkly contrasts with that of both Ferdinand and
August, and does not seem to forecast an illustrious future. However, in his later life Vlastimil
showed his mettle while successfully managing the Zátka Enterprises after Ferdinand's death.
Vlastimil thus proved the misgivings about his abilities and character gratuitous and wrong.
Nevertheless, his lack of higher education proved a liability when he was drafted in the Austrian Imperial Army. He had to serve as a mere private and not as an "Intelligenzprugung".
This rank was reserved for individuals with University education, and offered a considerably
lighter service, which lasted only one year. His older brother August had enjoyed this privilege.
After their father Hynek's death, Vlastimil together with his brother Dobroslav took over and
managed the family business in České Budějovice. In «i»1901«/i» , after Ferdinand's death, Vlastimil
moved to Praha and on behalf of all three brothers took over the management of the Zátka
Enterprises. He thus released Dobroslav from direct involvement in the business in Praha. It was
only after Vlastimil's death in «i»1907, «/i» that Dobroslav took over the management of the firm, and
remained its Chairman until Zátka Enterprises were transformed into a public share-holding
company.
Vlastimil married «b»Karla Havlíček «/b»«i»(March 15, 1860 - November 9, 1950)«/i» , a niece of a
great Czech patriot and hero, an intrepid journalist «b»Karel Havlíček Borovský«/b» , who was persecuted for his role in the «i»1848 «/i»revolution against the Austrian Monarchy. The patriotic Zátka family welcomed Karla in the family fold as a sort of a secular saint. Her skills as a pianist were not
insignificant; she played Bedřich Smetana's and Antonín Dvořák's piano compositions at public
gatherings in the presence of the composers. However, according to Vlastislav Zátka his mother
was feeling slighted by the superior attitude of her two sisters-in-law. Both Vlastimil's wife Karla
and Dobroslav's wife R ena came to the provincial town of České Budějovice from a big city
(Praha). Both were notable pianists. Nonetheless, elsewhere in the «i»Narrative «/i»Vlastislav Zátka
eulogizes the remarkable character of his aunt Karla.
Vlastimil's family of six children, four daughters and two sons, was the largest of the
Hynek Zátka's offspring. They were:
«b»1) Zdenka, 2) Miloslava (Sláva), 3) R«/b» , «b»4) Ludmila (Lidu«/b»«i», «b»«/i»5) Jaroslav «/b» and «b»6) Oldřich«/b».
Vlastimil's decision to bequeath shares of the company to his sons and only equivalents in
money to his widow Karla and to his daughters left the women greatly disadvantaged. Due to the
devaluation of the currency after the WW I, and to other fundamental changes in the economy
their inheritance was largely wiped out. Three of his children, Miloslava, Jaroslav and Oldřich«b», «/b» were imprisoned by Nazis during the WW II. A separate section is devoted to the description of the persecution of the members of the Zátka family in the hands of Nazis during the German occupation in the years «i»1939 '96 1945 «/i» at the end of this section.
«b»Vlastimil Zátka«/b» prematurely died at the age of 58 of "arteriosclerosis". A note of medical
interest: in the «i»Narrative «/i»it is stated that "he suffered considerably of the disease for a long time"
and that "the serious disease was quite apparent". However, no further details or explanations of
the symptoms of the disease are given, and there is no mention of specific organs affected. His
wife Karla died in her 90th year on «i»November 9, 1950 «/i» of stroke. After having survived two World
wars, she was not spared in her old age the ignominies and trauma inflicted on her by the
Communist regime in «i»1948. «/i» She witnessed the confiscation of the entire family property including
the watermill in Březí, where she had been living. In the end she was forcibly moved into an
apartment in Březí. Further mention of the watermill in Březí is in the section devoted to
Dobroslav. 
ZÁTKA, Vlastimil Rostislav (I565)
 
133 «b»Vojtěch Kristián Blahník«/b» («u»12. srpna «/u» «u»1888 «/u» «u»Dobrovice «/u» u Mladé Boleslavi - «u»11. června 1934 «/u» «u»Litoměřice«/u») byl český divadelní historik a kritik.
Narodil se v rodině úředníka cukrovaru (úředníka cukerní daně) v «u»Dobrovici «/u» Jana Blahníka a jeho manželky Aloisie, rozené Zejdové. Rodina se vzhledem k povolání otce často stěhovala a Vojtěch Kristián Blahník navštěvoval školy v různých městech. Reálku studoval v Jičíně, Mladé Boleslavi a Pardubicích. Po maturitě v roce 1906 se pokoušel studovat strojní inženýrství, ale převažovaly divadelní zájmy a musel se po roce vrátit do Pardubic. V letech 1907-1909 byl učitelským hospitantem a učitelem na Pardubicku.
V roce 1909 odešel do Prahy, kde se živil jako redaktor.
Dne 2. května 1912 se oženil s Růženou Wenigovou. Ta byla sestrou spisovatele «u»Adolfa Weniga «/u» a výtvarníka «u»Josefa Weniga «/u»; divadelník «u»František Adolf Šubert «/u» byl jejím strýcem (matčiným bratrem). Příbuzenství manželky posílilo vztah Vojtěcha Blahníka k divadlu.
I. světové války se zúčastnil na východní frontě a v Rumunsku. Po válce se stal přednostou ústřední knihovny Ministerstva národní obrany (podle jiných zdrojů přednostou politické kanceláře ministra národní obrany).
V roce 1928 vystoupil z římskokatolické církve.
Během návštěvy v «u»Litoměřicích «/u» spáchal ve věku 45 let «b»«i»sebevraždu «/b»«/i»zastřelením.
Jeho dcerou byla divadelní, filmová a televizní režisérka «u»Eva Marie Bergerová «/u» (1921-1986).
WIKIPEDIA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Kristi%C3%A1n_Blahn%C3%ADk 
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián - historik (I1512)
 
134 «b»Vojtěch PÁLEK«/b» -
As a son of an advocate he was denied access at the University and joined a production department of the renowned film studios at Praha Barrandov. Through my work at this chronicle, with help of «b»Daniel«/b», our families reconnected in the winter «i» 2013.
«/i»He has two daughters, lives in Switzerland. I am much indebted to Vojta for his generous and meticulous help with the «i» Chronicle. «/i»He kindly shared with me many data and stories, and in particular the photographic archive of his side of family in his safekeeping. All this allowed me to expand the scant information I had about the families of the ancestors of «b»Palek «/b»and «b» «/b»families.
 
PÁLEK, Vojtěch (I1627)
 
135 «b»Xyz ŠPIČKA«/b» -
was a farmer in Bohuňov. His first name and his wife's family name are not known at this point. He had two brothers, one in the service of the Church as a dean, the other one a merchant.
He married «b» Josefina «/b»?... «i» (November 11, 1841 - April 28, 1916)«/i». She rests in a tomb at the parish cemetery in Plasy along with her son «b» MUDr Hilar [I] ŠPIČKA«/b».
Hilar [I]'s father died early, leaving the little boy orphaned at young age.
Hilar [I] had a sister, who worked in a bank. 
ŠPIČKA (I1622)
 
136 «b»ZÁTKOVÁ, Libuše
Libuše ZÁTKOVÁ provdaná Bartošová (* 19. 3. 1949 České Budějovice)«/b» '96 «b»filmová«/b» «b»herečka«/b»; sestra dětského herce «u»V. Zátky «/u». Od školních let vyrůstala v Praze a účastnila se četných konkursů, díky nimž získala epizodní dětské role, v nichž pokračovala i v dívčím věku, a to nejen ve filmech, ale i v dabingu. Navštěvovala SVVŠ a vzdělání si pak doplnila studiem nástavby na střední pedagogické škole. Hrála v Městských divadlech pražských (Anežka ve «i»Škole pro ženy«/i»). Na film. plátno vstoupila epizodkou dívky («i»Objev na Střapaté hůrce«/i», 1962), po které následovaly obdobné epizodky: studentka-brigádnice («i»Starci na chmelu«/i», 1964), sousedova milenka («i»Flám«/i», 1966), dívka v bikinách («i»Táňa a dva pistolníci,«/i» 1967), dívka («i»Nevěsta«/i», 1970), myčka v kuchyni («i»Karlovarští poníci«/i», 1971), ošetřovatelka («i»Akce Bororo,«/i» 1972), recepční Hanička («i»Homolka a tobolka«/i», 1972), průvodčí («i»Návraty«/i», 1972), telefonistka («i»Pan Tau v cirkusu«/i», 1972) a sekretářka («i»Osud jménem Kamila«/i», 1974). Naposledy se mihla ve dvou Schulhoffových bláznivých komediích jako slečna Jitka («i»„Já to tedy beru šéfe…!" «/i»(1977) a členka fiktivního spolku Novákových «i»Co je doma to se počítá, pánové… «/i»(1980). Na obrazovce se objevila v inscenacích a tv. filmech («i»Řeč o Puškinovi«/i», 1968; «i»Rekviem za kouzelnou flétnu«/i», 1968; «i»Psíčci lorda Carltona«/i», 1970; «i»Dlouhá cesta«/i», 1974), pohádce «i»Princezna Lada«/i» (1970) a seriálu «i»Pan Tau«/i» (1969).
«u»«/u»
"Český Film: Herci a herečky" (by Miloslav FIKEJZ) 
ZÁTKOVÁ-BARTOŠOVÁ, Libuše (I172)
 
137 «b»Zdenka ZÁTKOVÁ-HAVLÍČKOVÁ
«/b»«i»(November 18, 1982 in Praha - April 11, 1922 in Kladno)
«/i» According to Vlastislav Zátka's «i»Narrative«/i», character-wise she was the most aloof of Vlastimil ZÁTKA's 6 children. 
ZÁTKOVÁ-HAVLÍČKOVÁ, Zdenka (I566)
 
138 «i»Inkonsistence «/i»:
Tento «u»«b»Václav MATOUŠ«/u»«/b» má datum narození rok «b»1752 «/b»- podle nálezeného zápisu v matrice sňatků (Kováň-Katusice), «b»Václav «/b»a «b»Anna «/b»byli oddáni r. 1784 on ve věku 26 let a ona v 23 letech. To by odpovídalo roku narození «b»1758 «/b»(!) pro Václava.
Nemusí to ovšem být ten samý pár - to je nutno dále přešetřit.
Výšezmíněný matriční zápis sňatku je strohý a neudává ani rodiče a prarodiče jako obyčejně.
Rovněž s podivem je také číslo domu (Katusice č.29), které se jinak u rodu nevyskytuje.

Grunt «b»Jíry Matouše«/b»: roku 1643 ujal se ho «b»Václav Matouš«/b», po něm měl ho syn «b»Jiří«/b», po něm r. 1714 vzal ho opět «b»syn Václav«/b» Matouš, 1735 «b»Václav Matouš«/b» pro nedbalostˇ z gruntu sesazen a «b»dceři«/b» jeho prošacován. Později z toho gruntu učinína «b»hospoda«/b» vejsadní. Leč již r.1750 puštěna jako grunt z hospody učiněný «b»Františku Matoušovi«/b», r.1785 ujal ten grunt «u»«b»Václav Matouš«/u»«/b» (tento ? - potvrdit). Nyní statek «b»č. 20«/b» (staré). 
MATOUŠ, chalupník Václav - 1785 grunt Katusice č-nov.20 (I1814)
 
139 «i»Karel WENIG«/i» (1878 Olomouc - 1964 Praha) ???
Citace z : Akad. Bulletin CAV: http://abicko.avcr.cz/2014/02/09/
"Karel Wenig se narodil 5. června 1878 v Olomouci v rodině filologa a zemského školního inspektora «b»Františka Weniga«/b»."
Etc.etc. -

«b»František WENIG : «/b»
(http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-0277718-Wenig-Frantisek-18491922/) :
Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích a Klatovech, klasickou filologii na pražské univerzitě. Od r. 1873 učil na reálce v Příbrami, o čtyři roky později v Olomouci. V l. 1879-1883 učil v Litomyšli, kde se přátelil s A. Jiráskem. Poté jmenován okresním školním inspektorem ve Slaném, od r. 1887 referentem pro obecné školství při zemské školní radě v Praze. Významně přispíval k reformě školství - prosadil sestavení modernějších čítanek s umělecky cennějšími texty a články o českých dějinách, vymohl ilustrování slabikáře M. Alšem ap.
V r. 1908 jmenován dvorním radou. V důchodu žil v Drachkově u Soběslavi.
- Autor knihy vzpomínek na život vesnické školy, drobných vzpomínek na A. Jiráska a M. Alše.
«u»«b»Působiště«/u»«/b»:
(http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-0277718-Wenig-Frantisek-18491922/) :
České Budějovice, Drachkov (Strakonice), Klatovy, Litomyšl, Olomouc (1878 syn Karel), Praha, Příbram (1885 syn Arnošt),Slaný.

1907 - Zem. škol. «b»inspektor Fr. WENIG«/b» navštívil školu v Trojovicích ("nedostatečná - postavit novou !")
http://www.lsokol.cz/cs/genealogie/kroniky/pameti-trojovic-cast-ii/

Jina zmínka: http://www.veseli.cz/soubory/18068/vesel11-06.pdf
Listina z báně kostela sv. Václava v Drachově (u Veselí nad Lužnicí, z r. 1913):
"Též zde bydlel slovutný a velectěný pan c.k. zemský školní inspektor dvorní rada «b»František WENIG«/b», který pro letní pobyt ve zdejší obci vystavěl si villu - " 
WENIG, František (Seraf), jr. - učitel, zemský inspektor škol (otec Arnošta) (I1493)
 
140 «i»Matrika Sedlčany08 :
«u»«/i»«/u»«i»
Ibidem sepultus est Franciscus filius relictus est defunctum Daum «b»Fransiscus WOLESKY«/b» Primatorem Sedlczanensem otatis "23" Annorem et "3" Mensium, Sacramentis moribundorum poroviso? Sas? Pro cundem?.
«/i»Ve věku 23 let a 3 měsíců zemřel «b»František, «/b»pozůstalý syn Františka VOLESKÉHO, starosty Sedlčan. Zaopatřen poslední svátostí. 
VOLESKÝ, František - syn Primátora, Sedlčany (I1010)
 
141 «i»Narrated in 2014 by Bohumil (iii) VOLESKÝ :«/i»
Grand-ma «u»«b»RŮŽENA VOLESKÁ«/u»«/b» was a wiry and rather a strict woman. She must have been quite a supportive partner to her husband throughout their life together. They had a summer house in Klánovice u Prahy. I have a vague memory of being there (probably several times, 1943, 1945-48) and learning to rake a pattern on a garden path with grand-pa. With a couple of the Hellers brothers (Zdeněk & Vladík) we roamed a fallow field across the main street playing cowboys and indians.
She eventually left her Karlín apartment (that was swelling with tenants) and came to live with her widowed daughter, aunt «b»VĚRA DOLANSKÁ«/b», in Brno. For summers, they stayed in the Dolanskýs' rural retreat outside of Rájec nad Svitavou where I also spent summers as a boy of around 10.
At her advanced age, Grand-ma Růžena underwent a colo-rectal cancer operation and lived with a fecal side bag until the ripe age of 98 (†1974).
Aunt Věra had to evetually leave her Brno apartment (náměstí Svobody 3) and died at 98 (†1995) living in a retirement institution. I never knew much about just exactly how uncle «b»VLADIMÍR DOLANSKÝ«/b» passed away - he was arrested by the Germans at the very end of the war and died in April 1945 in a prison I dont quite know where. He was a prominent Brno lawyer (JUDr) representing Moravia nobility (the Belcredis, the Coloredo-Mansfelds of Boskovice, the Salms of Rájec, etc.) and so their life was full of a 'high society' earls and dukes who also came to unwind visting at the Dolansky's property in Rájec.
Those summer vacations that I spent as a boy in Rájec around the swimming pool (rare then !) in a private forest were some of the best times of my life. Later, I visited Rájec again several times, only to see the property slowly deteriorate. Following aunt Věra's death, the summer house became totally abandoned. The derelict property was a subject of some inheritance litigation (the Zátkas and some strange Brno family - my sister Marie also involved) and keeps deteriorating further - with the whole 2-hectare (formerly) fenced forest property quite neglected. 
ČTRNÁCTÁ-VOLESKÁ, Růžena Marie - Panenský Týnec c.13 (I6)
 
142 «i»Založeno na narození jeho mladší sestry Anny - 1834 v Janovicích a na narození jeho první dcery Adély 1.8.1866 v Nepomuku. Jeho matka - Marie roz. Pavlíková zemřela 1837 v Janovicích a měla 8 dětí. Druhá manželka Antonína Petra Pavlíka byla Magdaléna Schmiedová roz. Vlčková (víc o ní nevím (podle Tomáše Pavlíka, *1950, r. 2017).«/i» PAVLÍK, Ignác - hlavní berní (I2711)
 
143 «u»«b»«i»Česky«/u»«/b»«/i» z paměti vnuka, Bohumila (iii) Voleského r. 2014:«u»«b»«i»
«/u»«/b»«/i»Dědeček Voleský byl veselá kopa a energická osobička. Nepamatuji se, že by měl v češtině přízvuk ač vlastně vyrostl v Rusku - samozřejmě v carském Rusku, kde žil v Petrohradu od svých několika měsíců až do 18 let. Jeho rodina tam emigrovala když byl ještě nemluvně. Jeho otec, původně řezncký tovaryš ve Voticích (~40 km jižně od Prahy), se propracoval do vyšší pozice (zřejmě, není doloženo) v Petrohradeckých jatkách. Rodina se rozhodla pro návrat z emigrace když bylo Bohumilovi 18 let, zřejmě v souvislosti s jeho rakouskouherským občanstvím a vojenskou povinností. Navrátili se z Ruska jako bohatší rodina a investovali v Praze do koupě činžovního domu na Vinohradech (č.p.130, nyní v ulici Belgické).
Jejich postavení umožnilo také Bohumilovi vystudovat obchodní školu a v roce 1890 založit strojně výrobní firmu se sídlem v Praze-Libni, která nesla jeho jméno. Tento velmi úspěšný a rostoucí podnik byl později hned po druhé světové válce zkonfiskován na základě Benešových (president) dekretů o klíčovém průmyslu protože tam jej zařadila jeho železo-slévárenská činnost pro rámy vyráběných dřevoobráběcích strojů (pily, frézy, soustruhy).
To byl konec vynikajícího podniku jehož zanedbané budovy byly navráceny rodině až po pádu komunismu v r. 1989. JIŘÍ BODENLOS, syn MARIE Voleské-BODENLOSOVÉ (žijí v Praze) použil reality jako kolaterální hodnoty pro podnikatelskou bankovní půjčku na zakoupení zařízení strojní pily, která byla přestěhována k produkci dřeva do Běloruska - kde bylo vše promptně znárodněno = ztraceno. Kolaterální majetek náležel bance a po několikaletých právních tahanicích ho převzaly převládnuvší finanční kruhy - -
My teď ani nevíme kdo je vlastníkem. S jistotou to není nikdo z Voleských.

«b»Prarodiče VOLESKÝCH
«/b»Oblíbený dědeček Bohumil (i) toho za svého života dokázal hodně. Já ho pamatuji už jen jako veselého pensistu - ač pokulhával (první zlomenina kyčle ?), byl vždy s úsměvem a jeho zcela holá hlava jen zářila. Prarodiče kdysi (1896) žili v Praze II. (Nové Město) na adrese Těšnov 1. Stojí tam dům č.p. 1059, tehdy byl přímo proti nádraží a dnes je tam jen spousta kanceláří. Později žili v Praze-Karlíně (ulice 1. pluku 18) kde jsme je navštěvovali.
Dědeček, jehož jméno mám i já, vyrostl v ruském Petrohradu a po návratu jeho rodiny do Prahy (1886?) založil výrobní firmu (1890, viz komerční oznámení). Myslím, že její lokace v Ocelářské ul. č. 9 nebyla ale ta prvo-původní a jak se podnik úspěšně rozrůstal stal se dědeček aktivním a váženým podnikatelem (viz foto s Presidentem T.G. Masarykem z r. 1928).
Firma měla sídlo na Starém Městě v domě č.p. 392-I. (ulice Na Příkopě 392/9) kde byla jen kancelář pro zákazníky a výrobní haly továrny byly u Českomoravské strojírny ve Vysočanech (Ocelářská ul. 9, poblíž současné sportovní haly Sazka).
Konfiskace celoživotního a úspěšného díla firmy musela být pro dědečka Bohumila životním zklamáním. Před námi dětmi se mnoho nemluvilo o podnikatelské minulosti, to bylo v komunistickém systému nebezpečné. Nesmyslnému řádění komunistů však děda "uniknul" když si opět zlomil kyčelní kloub a podlehl zápalu plic z proležení v nemocnici u sv. Ducha. Pamatuji se, že jsem ho tam navštívil když ležel s nohou vysoko ve vzduchu na specielním aparátu - -
Babička «b»«i»Růžena Voleská«/b»«/i» dědečka o mnoho let přežila. Dožila se požehnanáho věku a zemřela u své dcery Věry v Brně v 96 letech na rakovinu tlustého střeva. Prarodiče museli zažít těžké období během 2. světové války kdy ztratili dceru Líbu a málem i jejího manžela Jaroslava Zátku v něměckých koncentračních táborech. V letech 1950-60 jsem trávil několik školních prázdnin u tety Věry na jejím letním sídle v Rájci nad Svitavou kde byla také babička Voleská. Pamatuji ji jako přísnou dámu a jenom později mi docházelo jak velikým dílem ona vlastně musela přispět k znovu-počeštění toho "ruského" dědečka když byli ještě mladí a krásní (viz foto).


«u»«b»«i»English«/u» «/i»2014 narration from memory by Bohumil-III, the grandson:«/b»
Grandpa VOLESKÝ was a gregarious, engaging and energetic person.
I do not remember him having an accent in his Czech language although he grew up in Russia where he lived untill his 18 years of age. His Volesky family emigrated to St Petersburg, Russia, when Bohumil-I was only about 6 months old (?).
His father was a butcher in Votice (~40 km south of Praha) and, apparently growing through the ranks in Russia, he became highly positioned in the St. Petersburg slaughter house (no records).
The family decided to return from the Russian immigration - something to do with Bohumil's 18-th birthday (before that ?) - because of his Austro-Hungarian citizenship and/or army duty or so -
They returned quite wealthy and invested their savings buying apartment building(s) in Praha-Vinohrady.
They also funded BohumiI's start up of a company specializing in design and production of woodworking machinery (saws, lathes, etc.) eventually located in Praha-Liben. I think that the Ocelářská 9 location was not the very first one. He grew the company (Bohumil Voleský, Ltd.) into a good size (100? employees) and became a very active and respected entrepreneur (see photo with President T.G. Masaryk from 1928).
This very successful company was nationalized in 1945 through (President) "Beneš' decrees" right after the end of the WW-2. This happened because it was apparently classified as "key heavy industry" since one of its parts was a (small) foundry - making the machine frames.
The Company, confiscated and under 'national management' from 1945, was formally nationalized in 1948. The record for the Company in the Company Register of the County Business Court in Praha was indexed as «b»«i»Jd. XI 218«/b»«/i». This record was filed before 1906, as indicated by its index number that seized to be used in that year. The business registration duty was determined by the market earnings and Bohumil Voleský Ltd. was already registered in 1896.
That take-over was the end of the enterprise, remnants of which (real estate only) were eventually returned to the family in 1989 (?) when the communist regime fell in Czechoslovakia.
JIŘÍI BODENLOS, the son of MARIE Voleská-BODENLOSOVÁ (they lived in Praha) took over the property. He used it as a collateral for a bank loan for his own newly founded enterprise consisting of purchasing a saw-mill in Sweden, moving it to Belarussia - where it got nationalized = lost !
This loan collateral property belonged to the bank. Following some years of a complex financial "legal limbo", the original factory real estate was unloaded in a complicated transaction and appropriated by a take-over financiers - -
We actually do not know who owns it now. Certainly not anyone of the Voleskys.

«b»The VOLESKÝ grandparents«/b»
Grand-pa BOHUMIL (I) was a 'jolly good fellow', and quite accomplished in his life. I remember him in his retirement age - always joking, totally bald and limping (earlier hip fracture ?). In 1896 the grandparents used to live in Praha II (Nové Město) at the adress Těšnov 1. The building with the original number 1059, was then directly opposite to the now-demolished railway station and nowadays holds mainly offices. Bohumil Volesky, Ltd. had an office close-by in the Old Town in a building #392-I (Na Příkopě 392/9), while the production halls were in Praha-Vysočany (Ocelářská ul. 9, poblíž současné sportovní haly Sazka), opposite to the halls of "Českomoravské strojírny".
Retired grand-parents lived in Praha-Karlín (Prvního pluku 18, by the viaduct) and we visited with them occasionally. While grand-pa actually grew up in St. Petersburg, Russia, I never noticed that he would be speaking the Czech language with an accent. In 1890, he started a machine manufacturing enterprise (see advertizing flyer) which eventually focused on producing woodworking machinery in Praha-Libeň..
The company was later run by my father Bohumil (II) who was not even allowed to come close to the enterprise. A new life under the communist regime started -
However, Grand-pa 'escaped' it by breaking his hip (again) and dying of pneumonia in the St. Spirit (sv. Ducha) hospital in Praha (1949). I remember visiting with him as his leg was propped up sticking high in the air on the bed apparatus -
Grand-ma «b»«i»Růžena Voleská«/b»«/i» outlived grand-pa by many years as she lived with her daughter Vera in Brno. At the blessed age of 96 she yielded to colon cancer. The grand-parents must have lived through terrible times during the 2«sup»nd«/sup» World War when they lost their first daughter Líba and almost her husband Jaroslav Zátka in German concentration camps. Several times during the 1950-60s I spent marvelous summer vacations at aunt Věra's summer cottage in Rajec-upon-Svitava where was also grand-ma Růžena. I remember her as a sharp and stern lady. Only later did I realize how big a heart she must have had turning my "Russian" grand-pa back into a so successful Czech - when they were both young and beautiful (see photos). 
VOLESKÝ, Bohumil Felix - komerční rada, továrník (I5)
 
144 «u»«b»«i»JAN PROROK«/u»«/b»«/i» - celý život byl rolník, v důchodu dělal nočního hlídače v JZD (Jednotné zemědělské družstvo). Byl dvakrát ženatý. Jeho první a hezká žena mu zemřela poměrně mladá, měl s ní ale 5 dětí. Jeho druhé pozdní manželství (1939) s Dorotkou zústalo bezdětné.
Měl velice nemocné ledviny a hrozně zkusil, také vlasy mu zbělely velmi brzo. 
PROROK, Jan (iv) - rolník, Tuněchody č.16 narozen nemanželský (I269)
 
145 «u»«b»Dr. Baerbel Lucchitta«/u»«/b» was one of the first women in the field of Astrogeology. She started her career by mapping the Moon and instructing the Apollo Astronauts. She worked extensively on the Valles Marineris canyons on Mars, is a vigorous protagonist of glacial flow and other ice-related features on Mars, and was awarded the Geological Society of America, Planetary Geology Division, G.K. Gilbert Award in 1995. She was the first woman to receive this award. Baerbel was an early role model for women, as in the beginning of this relatively young field of science and for many years to follow, she was among the very few female Planetary Geologists.
Baerbel Koesters was born on October 2, 1938, in Münster, Germany. She is the second child of Bernhard and Fridel Koesters. For the birth, her mother traveled from the family residence near the French border to the more centrally located city of Münster, as Baerbel's paternal grandfather was a doctor in that town and the Munich Accords, negotiated at that time, raised fear of war. Afterwards, the family returned to their home, eventually in eastern Germany. Baerbel has a brother, one year older (now living in the Canary Islands, Spain), and a sister, 3.5 years younger (now in Kelowna, Canada).
The children spent their early childhood in Weimar, not far from infamous Buchenwald, during the waning days of World War II. Baerbel attended elementary school for about one week in 1944, until the school was bombed out. She suffered through the heavy bombardment of German cities at the end of Word War II, hiding, terrified, in a vaulted coal cellar. Eventually, American forces advanced on the Weimar area. The family evacuated in fear that the city would be leveled; they traveled on the same road as the inmates of Buchenwald, who were forced to leave and return to the camp when Russian armies advanced from the east. During most of this time, Baerbel's father was first a conscripted soldier and then a prisoner of war in England. After the Yalta agreement, Weimar was occupied by the Russian army. One year later, Fridel Koesters decided to escape confinement behind the Iron Curtain and fled to the west, taking the children to bombed-out Münster to live with Baerbel's grandparents. After his release from England in 1947, Bernhard Koesters rejoined his family and resumed his career as an architect in Münster. Baerbel's mother died in 1987, her father died in 2003.
As a child, Baerbel remembers becoming interested in geologic processes more than in the rocks themselves. On vacations with her mother to Swabia in southern Germany, she noticed that the Jura Cliffs were full of Jurassic marine fossils, but was bothered by the marine fossils being contained in the now dry cliffs. She wondered how these animals and marine rocks got so high and so far out of the sea. She also remembers being very puzzled as to how the low-lying Rhine River could have cut a narrow slot through the mountain range that harbors the massive Lorelei Rock. She was a tomboy who competed with her older brother, but also loved to sit alone and read.
In Münster, she attended a Catholic all-girl, public high school. At the time, most German schools were split by religion and gender. She graduated from high school with an "Abitur" degree in 1958, having had 9 years of English, 7 years of French, 6 years of Latin, and the usual German, math, physics, chemistry, geography, biology, history, etc. She was undecided on a college major, being interested in archeology, anthropology, ethnology, sociology, and geology, but eventually settled on geology, deeming it the most practical. After 1.5 years in German universities, she was awarded a Fulbright scholarship and was placed into Kent State, in Ohio. She earned a B.S. degree in Geology at Kent State in 1961, supported for the first year as a Fulbright Scholar and for the second as a German language instructor. She applied to several graduate schools. She chose an assistantship position at Pennsylvania State University because she was impressed by the sedimentology work of Professor P.D. Krynine. At Penn State, she switched to structure and tectonics when a research grant became available. She mapped three-quarters of a 15-minute quadrangle on the continental divide in Montana and Idaho, sorting out thrust faults in the area under Dr. Robert Scholten. In 1963, Baerbel received a M.S. degree. In 1966, she earned a Ph.D. in structural geology. In her dissertation, she carefully described peculiar conical fracture surfaces decorated with fan-shaped lineations, later found to be shatter cones of the Beaverhead impact--the largest impact structure in the United States, but she was unaware of their significance at the time.
At Penn State, her high-heeled, European elegance, in striking contrast to a sea of bobby-socked young women, attracted fellow geology student «b»Ivo Lucchitta«/b». They got married in «b»1964 «/b»and had their one daughter «b»Maya«/b», in «b»1966«/b». Baerbel initially got involved with Planetary Geology because Ivo moved to Flagstaff, having landed himself a job with the Apollo Program at the USGS. Baerbel and Ivo are not just a married couple, but friends who have always enjoyed traveling, skiing, river running, hiking, and working together.
Baerbel started working part-time with the USGS in 1967 and eventually became full-time. She began her career by first mapping the Moon, then Mars, then the satellites of Jupiter. She taught Apollo Astronauts about the Moon. She and Harrison "Jack" Schmitt, the Apollo 17 geologist-astronaut, wrote a paper on lunar orange glass being volcanic rather than impact derived. She proved that the landslide at the Apollo 17 site was dislodged by ejecta from the young crater Tycho. Baerbel spent many years mapping Mars and elucidating details on Valles Marineris, such as landslides, stratigraphic relations, volcanic features, and nature and origin of the chasmata. She is well known for her Landsat work on ice streams in Antarctica and the hypothesis that outflow channels on Mars may have been sculpted by ice. Baerbel authored a map on the north side of the Moon, the first geologic maps of Europa and, with Eugene Shoemaker and others, of Ganymede, and was the coordinator of the Galilean Satellites Geologic Mapping Program. From 1986-1991, she held the position of USGS Astrogeology Associate Branch Chief. For her work with the USGS she was awarded the Meritorious Service Award of the Department of the Interior, for her work in Antarctica she was awarded a glacier named Lucchitta, and for her work in planetary geology an asteroid named Baerbel.
In 1995, Baerbel and Ivo jointly retired from the USGS. The Survey offered advantageous "Early Out" retirements just as the hassle of trying to scrap together soft-money funding finally became intolerable to her. Today Baerbel Lucchitta is a scientifically active Emerita with the Astrogeology Team in Flagstaff. She is known as a careful, observant Planetary Scientist, and she hopes to continue her work for some time to come.
By Mary G. Chapman, November 14, 2002, revised and updated by Baerbel Lucchitta, January 2012
«u»Source«/u»: (http://astrogeology.usgs.gov/people/baerbel-lucchitta)
For a mini-autobiography see the Gilbert Award citation and response in GSA Today, 1996, v. 6, no. 3, p. 30-32.
«u»«/u» 
KOESTERS-LUCCHITTA, Baerbel - PhD geologist, USA (I1459)
 
146 «u»«b»Dr. Ivo Lucchitta«/u»«/b» earned his BSc in Geology at Caltech and his PhD at The Pennsylvania State University with a dissertation on the geologic history of the Colorado River and Grand Canyon.
Lucchitta first came to Flagstaff in 1962 when he was Assistant to Bill Breed, the Curator of Geology at MNA. He has lived permanently in Flagstaff since 1966, when he obtained a position as Research Geologist with the U.S. Geological Survey. He continued in that position until retirement, upon which he became Scientist Emeritus and a Research Associate at MNA.
The first several years involved work on the Apollo program of manned lunar exploration. Later, Lucchitta turned his attention again to terrestrial subjects. These included geologic mapping of a large area near the western edge of the Colorado Plateau, in part to determine whether there were any useful applications of ERTS (an early version of Landsat) to terrestrial geologic studies. This was followed by studies in the remarkable Highly Extended Terranes of western Arizona, mapping along the western edge of the Colorado Plateau, studies of ancient lavas in the Grand Canyon, and studies and mapping of Quaternary deposits within the Grand Canyon. Miscellaneous efforts have included research on Nunivak Island in the Bering Sea, and mapping in Yellowstone National Park.
 
LUCCHITTA, Ivo - PhD geologist, USA (I1450)
 
147 «u»«b»Emmigration«/u» «/b»- and life in Petersburg, Russia - until return in (1886 ?)
Zjistit něco kolem vystěhování Voleských do Petrohradu - časově to odpovídá celkem masivní soudobé kampani (vedené koncem 60. let 19. století např. i v novinách) za vystěhování Čechů do Ruska místo do Ameriky (slovanská země, blízko a pod.). Půda tam byla přidělována zdarma či za nízké ceny a k tomu ještě další úlevy na daních aj. To se ovšem časem změnilo.
Většina Čechů se usadila na Volyni. Někteří, zejmena řemeslníci, odtud pokračovali dál, do větších měst. S bádánim v Rusku je málo zkušeností (pozor - azbuka), a lze se obávat, že to není asi moc schůdná cesta.
Zkusit se také informovat ve «u»«i»Slovanské knihovně«/u»«/i», vyšla např. kniha "«b»«i»Cechi v Sankt-Peterburge : 1703-2003«/b»«/i»".
Dalo by se snad něco nalézt spíše v českých archivech - třeba seznamy vystěhovalců, pasy, pokud odešli legálně.
Návrat rodiny do Čech může opravdu souviset s vojenskou službou - výzkum ukazuje případ, kdy byli povoláni k odvodu i muži rakouského občanství usazení v syrském Aleppu.
Současně se v Rusku situace vůči pristěhovalcům přitvrzovala, úlevy byly odpírány, tlak k přestupu na pravoslavi, atd. ... Tolik lze vyčíst z dobového zpravodajství. 
VOLESKÝ, František - řezník-tovaryš, Votice 71 (I26)
 
148 «u»«b»Higher Education«/u»:«/b»
«b»Polytech'Lille, «/b»1981 - 1984: Engineer - Material Sciences & Metallurgy
«b»Université des Sciences et Technologies de Lille«u», «/u»«/b»1983 - 1984 :
M.D. - Applied Mathematics to Solid mechanics
«u»«b»Recent Positions«/u»:
(2015 ) Learning Factory S.A.«/b»
With more than 25 years of steel industry experience, 15 of which were devoted to visiting over 1000 different customers on five continents, 7 of which were devoted to technical responsibility (3,3 billions USD Capex management over the period), and 3 years devoted to management and investment responsibilities in South Africa, my breadth of knowledge of the material industry and its production processes contribute to my key role in getting a clear understanding of where the material industry should go to be successful.
As energy will be key factors for the future of most of the companies, leading the Learning Factory capability center is a logic step.
Knowledge transfer, learning and improving are the three factors which I live by in order to advance in my professional life.«b»
2005-15: C.T.O. of ArcelorMittal South Africa«/b»
Joined the ArcelrMittal Dunkirk Plant in 1986 as an R&D engineer. Since 1990 has held various positions with in the Sales Department for the Technical Support Field. In 2000 he was appointed Product Policy and Services Director for the whole industry market. Following the Arcelor merger he took responsibility for the Innovation Platform department in Product R&D From 2005-2007 he worked within Downstream Corporate of Flat Carbon Europe in Luxemburg.
Provide ArcelorMittal South Africa with leadership on all aspects of Technology, Strategy - including industrial footprint -, Operational Excellence, Continuous Improvement, Energy, Environment, TCO, Information System/Technology and Project Management.
Further partner with the CEO, CFO, COO, CHRO, CMO, CSO etc. for business planning and to facilitate the delivery of results in areas of financial goals management, generation of revenue, targeted sales growth, social and corporate climate responsibility etc. as per the ArcelorMittal strategy.
«b»2000-05:«/b» «b»Innovation Platform Senior Manager - ARCELOR«u» «/u»«/b», Gent Area, Belgium
«b»1987-2000: Engineer, Manager SOLLAC«/b», Dunkirque, France 
AERNOUT, Jean-Jacques Noël Cornil - ingenieur (I1350)
 
149 «u»«b»Jaroslav ZÁTKA (1924-2002) - vzpomínání dcery Libuše (2015)
«/u»«/b»
Táta Jára ZÁTKA byl romantik - a mnohostranně nadaný člověk, který spoustu svých talentů plně neuplatnil. Jako teenager u tety v Rájci vyřezal totem indiánské hlavy v nadživotní velikosti, který jsme jako děti obdivovali. A mě k narození vyřezal 15 krásných loutek-marionet. Hrál na kytaru a hezky zpíval (na to zlákal mámu), dobře vařil, uměl upéct dort, velmi krásně maloval, uměl vyrobit pálenku, o likérech ani nemluvím. Když potřeboval na hory bundu, sedl si k šicímu stroji a za odpoledne si ji ušil-z kůže. Hory a závodní lyžování byly vášní jeho mladších let. Napsal dokonce i sci-fi novelu zasazenou do roku 2050, já jsem mu ten rukopis tenkrát ťukala na stroji, protože na to neměl čas.
Příběh jeho novely pojednával mimo jiné o tom, jak jsou děti odebrány z rodin do kolektivů, aby se rodiče mohli dále rozvíjet. Oni byli s mámou oba velmi mladí na tolik dětí - na to nebyli svým dosavadním způsobem života připraveni. A to byl jeho problém: musel pracovat ač byl zvyklý hrát v létě tenis a v zimě jezdit lyžovat. Měl rád ženskou společnost a neuměl a nechtěl se starat o děti. Moc jsme ho jako malí neznali. Protože dětí přibývalo, musel jít pracovat do dolů, aby bylo na chleba. Žili jsme až do narození Vládi v malém bytě s babičkou v Praze-Košířích a táta odešel pracovat do uranových dolů do Jáchymova. Domů jezdil jen na víkend. S babičkou Pospíšilovou, sebevědomou dámou, zvyklou žít v jiných poměrech se příliš nesnášel a tehdy myslím dostalo jejich manželství první trhliny.
Pak se nějak podařilo ten malý byt vyměnit za větší a táta začal pracovat v železnorudných dolech u Prahy, kam denně dojížděl. A opět se probudila jeho tvořivost a vymyslel plno zlepšovacích návrhů na stroje a přistroje, s kterými pracoval. Jenomže když s nimi přišel na patentový úřad a představil se ("Zátka"), neměl v tehdejším systému šanci. Někdo mu doporučil jednoho komunistického soudruha, který by s ním ty patenty mohl podat. Ten pan Weber si však ty patenty podal sám. Ale táta se jen smál a mávl rukou.
Táta byl urostlý a pohledný chlap a ženské mu nedaly pokoj - a muži jsou tak slabá stvoření. Takže samozřejmě nebyl mámě věrný a trhlin v manželství přibývalo. Tennisové rakety a lyže dosloužily a táta začal rybařit. A protože on vždycky když něco dělal, tak s plným nasazením, vyhrával rybářské soutěže a opět byl obdivován.
Ale potom i máma potkala člověka, který ji obdivoval a nevyhnutelně přišel rozvod. Jejich rozvod byl velmi klidný a noblesní a oni zůstali přáteli. Táta už si nedělal násilí a dámy střídal po libosti až jedna z jeho přítelkyň otěhotněla. Ženit se sice nechtěl, ale jako slušně vychovaný člověk si ji vzal a měl s ní celkem tři děti. Jeho druhá žena byla prosté děvče bez vzdělání a první léta spolu žili v jedné místnosti na pavlači v Radlicích. Aby uživil šest, sedm, osm dětí, vrátil se do uranových dolů v Příbrami kde pak pracoval až do penze. Díky jeho "prestižnímu" dělnickému zaměstnání získal i služební byt v Praze.
V pokročilém věku prodělal celkem sedm mozkových mrtvic a rakovinu. Po restitucích (leta devadesátá) se odstěhovali do Hospozína, kde si koupili domek.
Po mnoha letech jsem měla tuto možnost na tátu komplexně a pokud možno objektivně zavzpomínat. S odstupem tolika let to bylo dokonce příjemné si uvědomit, že jsem ho obdivovala a měla ráda.

«u»«b»Narrated in 2014 by BV (iii):
«/u»«/b»Jaroslav ZÁTKA (II) (*1924, my true cousin Jára) was born in their 'wilderness' hunting lodge far east close to Užhorod. The prominent South-Czecho Zatka family was terribly punished during the 2«sup»nd«/sup» World War when the children (Jara aand Vera) lost their mother Libuse who perished in the Auschwitz nazi concentration camp and father Jaroslav (Ferdinand) only narrowly escaped the same fate. As if this was not enough, the family was further persecuted by the communist regime after the war. While Jára apparently was not a studying type, he was a handsome and tall young man who under the communist regime eventually ended up voluntarily as a (uranium!) miner, making good wages - and erasing the communist label of a 'capitalist youth'. He married twice, had many children and, unsurprisingly, his passion was fishing. He had 2 sons named Jaroslav from the 2 different marriages. 
ZÁTKA, Jaroslav (I12)
 
150 «u»«b»Karel HAVLÍČEK-Borovský
«/u»«/b»Ve svém rodišti prožil Havlíček prvních devět let dětství, potom byl rok v Jihlavě, pak sedm let v Německém Brodě, o prázdninách pobýval v Batelově. «b»
«/b»(Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD )
Born in «u»Borová «/u», today «i»Havlíčkova Borová;«/i» 31 October 1821 - 29 July 1856) was a «u»Czech «/u» writer, poet, critic, politician, journalist, and publisher.
He lived and studied at the «u»Gymnasium «/u» in «u»Německý Brod «/u» (today Havlíčkův Brod), and his house on the main square is today the Havlíček Museum.
In 1838 he moved to Prague to study «u»philosophy «/u» at «u»Charles University «/u» and, influenced by the revolutionary atmosphere before the «u»Revolutions of 1848 «/u», decided on the objective of becoming a patriotic writer. He devoted himself to studying Czech and literature. After graduating he began studying «u»theology «/u» because he thought the best way to serve the nation would be as a priest. He was expelled, however, after one year for "showing too little indication for spiritual ministry".
After failing to find a teacher's job in «u»Bohemia «/u», he left for «u»Moscow «/u» becoming a tutor in a Russian teacher's family: he was recommended by «u»Pavel Josef Šafařík «/u». He became a «u»Russophile «/u» and a «u»Pan-Slav «/u», but after recognizing the true reality of the Russian society he took the pessimistic view that "Pan-Slavism is a great, attractive but feckless idea". His memories on the Russian stay were published first in magazines and then as a book «i»Obrazy z Rus«/i» («i»Pictures from Russia«/i»).
After he returned to Bohemia in 1844, he used his writing skill to criticize the public habit of embracing everything written in the recently reborn «u»Czech language «/u». His attack was aimed specifically at a novel by «u»Josef Kajetán Tyl «/u». «u»František Palacký «/u» helped Havlíček get a job as Editor of the «i»Pražské noviny«/i» newspaper in 1846.
In April 1848 he changed the name of the newspaper to «i»Národní noviny«/i» («i»National News«/i»). This paper became one of the first newspapers of the Revolutionary-era Czech «u»liberals «/u». He was concerned with the preparations of the «u»Congress of the Slavs «/u» in Prague. In July he was elected a member of «u»Austrian Empire «/u» «u»Constituent Assembly «/u» in «u»Vienna «/u» and later in «u»Kroměříž «/u». He finally gave up the seat to focus on his journalism. «i»Národní noviny«/i» became popular especially for his sharp-tongued «u»epigrams «/u» and his wit.
Havlíček was, politically, a "liberal nationalist." However, he refused to allow a "party line" to inform his opinions. Often, he would criticize those that agreed with him as much as those that disagreed. He exoriated revolutionaries for their radicalism, but also advocated ideas like universal «u»suffrage «/u»-a concept altogether too radical for most of his fellow liberals. He was a pragmatist, and had little patience for those that spent their time romanticizing the Czech nationality without helping it achieve political or cultural independence. He used much of the space in his newspapers to educate the people on important issues-stressing areas like economics, which were sorely neglected by other nationalist writers.
«u»
«/u»House in «u»Brixen «/u» where Havlíček was interned (1851-1855)
The Revolution in the Austro-Bohemian portion of the «u»Habsburg monarchy «/u» was defeated in March 1849 with dissolution of the «u»Kroměříž assembly «/u», but Havlíček continued to criticize the new regime. He was brought to court for his criticism (there was no freedom of the press in the Habsburg's territory) but he was found not guilty by a sympathetic jury. «i»Národní noviny«/i» had to cease publication in January 1850, but Havlíček did not end his activities. In May 1850 he began publishing the magazine «i»Slovan«/i» in «u»Kutná Hora «/u». The magazine was a target of «u»censorship «/u» from its start. It had to stop publication in August 1851, and Havlíček stood again at the court to answer on charges of dissent. Again, he was found not guilty by a sympathetic jury of Czech commoners.
Havlíček translated and introduced some satirical and critical authors into the Czech language culture including «u»Nikolai Gogol «/u» (1842) and «u»Voltaire «/u» (1851).«u»[1]«/u»
Against the law he was arrested by the police on the night of December 16, 1851, and forced into exile in «u»Brixen «/u», Austria (present-day «u»Italy «/u»). He was depressed from the exile, but continued writing. While in exile, he wrote some of his best work: «b»«i»Tyrolské elegie«/b»«/i» (Tirol Laments), «b»«i»Křest svatého Vladimíra«/b»«/i» (Baptism of St.Vladimir) and «b»«i»Král Lávra«/b»«/i» (King Lavra). When he returned from Brixen in 1855, he learned that his wife had died a few days earlier. Most of his former friends, afraid of the «u»Bach system «/u», stood aloof from him. Only a few publicly declared support for him.
He died from tuberculosis, aged 35. «u»Božena Němcová «/u» put a «u»crown of thorns «/u» on his head in the coffin. His funeral was attended by a procession of about 5,000 Czechs.

«u»«b»«i»Karel Havlíček Borovský«/u»«/b»«/i» se narodil v městečku Borová u Přibyslavi dne 31. října 1821 v kupecké rodině. Později se přestěhovali do Německého Brodu. Seznámil se s farářem Brůžkem, který ho vychovával a učil. Borovský chtěl být jako on, proto studoval teologii a filozofii na Karlově univerzitě v Praze.
Byl velice temperamentní, nesouhlasil s některými institucemi, kritizoval absolutismus. To vedlo až ke sporu s vedením školy a byl vyloučen. Poté nezískal ani místo středoškolského «u»učitele «/u», proto odešel do Ruska. Zde psal své první epigramy a přeložil «i»Mrtvé duše«/i» od Gogola. Po návratu upozorňoval, že ruský absolutismus je stejný jako «u»ten «/u» rakouský. V «u»díle «/u» «b»Obrazy z Rus«/b», vydané v roce 1845, kritizuje právě ten ruský absolutismus.
Od roku 1845 se živí jako literární kritik. Obzvláště kritizoval Tylovo dílo «i»Poslední Čech«/i». Stanovil 4 body v moderní literární kritice: svoboda umělce, vědecký přístup k dílu, kromě záporů musí být vyzvednuty i klady, kritik nemusí být umělcem. To se ovšem nelíbilo «u»ostatním «/u» kritikům.
Začal se stýkat s Palackým a stal se novinářem v Pražských novinách. V letech 1846-1848 byl dokonce jejich šéfredaktorem. Poté založil vlastní Národní noviny. Udělal z nich výbor, který pojmenoval «b»Duch Národních novin«/b». Po revoluci v roce 1848 byl jediným opozičním novinářem, proto musel zastavit jejich vydávání. Odešel do Kutné Hory. Zde vydával časopis Slovan, k němuž vycházely Epištoly kutnohorské.
Roku 1851 byl uprostřed noci zatčen a odvezen do tyrolského Brixenu. Byl zde odříznut od vlasti, přátel, čímž velice strádal psychicky. Jelikož byl ale nemocný, horský vzduch mu dělal velice dobře.
V roce 1855 mu onemocněla žena a on se mohl vrátit do Čech. Než dorazil, jeho manželka zemřela. O rok později skonal i tento bojovník za svobodu myšlenek, který celou dobu prosazoval ideu: "Nejdříve Čech a potom Slovan."
Zemřel 29. července 1856 v Praze.
Jeho pohřeb se stal velkým manifestem.

Tento text byl zkopírován ze serveru: «u»http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/karel-havlicek-borovsky.html#ixzz3sQxZa6VV
«/u»«b»
«/b»Jana Sobotková: "Karel Havlíček Borovský a ženská otázka", Diplomová práce (prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.). Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Brno 2006. http://is.muni.cz/th/64421/ff_m/ 
HAVLÍČEK-BOROVSKÝ, Karel - žurnalista vlastenec (I1338)
 

      «Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 ... 27» Další»