Jací byli / What were they like ?

wealthy peasants

In their fine holiday dresses -
Even wealthy Czech peasants in the mid 1600's could not move around freely because of the serfdom (poddanství) restrictions. Whole territories and villages "belonged" to nobel rulers, king's favorites.
Voleských, kteří se asi usadili v Sedlčanech kolem 1694, byli poddaní pánům Lobkovicům v nedalekém Vysokém Chlumci.

Kdo a jací byli ?
Odkud přišli ?
Jak asi vypadali ?
Jak se oblékali ??

Who were they ?
Where did they come from ?
How did they look like ?
How did they dress ?


Nekonečné otázky - -
Questions with no end - -

Nebyla fotografie - ale někteří vynikající staří malíři nám zanechali svědectví o jejich době.

Život nebyl lehký -
Life certainly was not easy then -

hard work Kovář
       
Supper

< Chudá sedlácká večeře rozdělená s přáteli či chasou - je rozhodně lepší nežli žádná -
Poor peasant supper shared with friends or neighbors - is decidedly better than none -


Ten pán napravo >
je určitě z města anebo je to bohatší sedlák ?
This gentleman on the right > is decidedly from a town or he may be a better off farmer ?

Měšťan :

Tenhle pán nejvíc napravo >>
je určitě úspěšný stavitel, někdy tak v ranném XIX. století.
This gentleman on the far right here >>
is a successful architect-builder in the early 19th century.Stavitel