Jak na tuhle stránku - How to handle this Tree

Klik-zvětšit
Click to Enlarge:

Enter Tree


Podívejte se na
popsané
web-stránky.

Look at the highlights on the web-pages.Click to Enlarge

REGISTRACEVSTUPTE
ENTER

 

Bez REGISTRACE neuvidite "žijicí osoby" - registrujte se, dostanete IDENTIFIKACI a svoje HESLO (e-mailem) - a uvidíte vše.
Without REGISTRATION you cannot see the "living individuals" - please REGISTER and obtain via email your ID and PASSWORD to see ALL.

OTEVŘÍT rodokment můžete dále 3 způsoby ... (1) klik na Linii OTCE ... (2) klik na Linii MATKY ... (3) HLEDAT jednotlivce.
Po (1) nebo (2) se objeví osoba a její pedigree linie, obyčejně ve 4 generacích. Tento rozsah můžete ovládat výběrem počtu.
Šipky vpravo-vlevo od okrajových tabulek přidají další generační výběr v udaném směru.
Šipky dolů od jednotlivých tabulek otevřou shrnutí rodiny s možností KLIK na její další členy.
Tak teď už víte jak na to - ani to není složité, že ?

TO ENTER the Family Tree you can in 3 ways: ... (1) click on the FATHER'S LINE ... (2) click on the MOTHER'S LINE ... (3) SEARCH for individuals.
After the click on (1) or (2), you will see the person with his/her pedigree line, usually covering 4 generations. This range you can chose by selecting the number on the menu line.
ARROWS Left/Right from the extreme left- and right-side tables add a generation selection in that direction.
ARROWS down from individual tables open the FAMILY summary with LINKS to individual members.
So now you know how - it's not even too complicated, is it ?