Matrika Oddanych, kniha 108 od r.1810, List 108Informace o pramenu

 • Titul Matrika Oddanych, kniha 108 od r.1810, List 108 
  Krátký název Matrika Oddanych 
  Autor Farni urad ve Skalsku, Jar. Kostka, farar: 18 Oct 1939 
  Vydavatel Výpis: Farní úřad ve Skalsku, Jar. Kostka, farář: 18 Oct 1939 
  ID číslo pramenu S3 
  Text Protektorát Čechy a Morava, okresní úřad Mnichovo Hradiště, soudní okres Bělá,
  diocese Litomeřická, vikariát Mělník, fara Skalsko.
  Číslo jednací: 791
  Matrika Oddaných, kniha 108 od r.1810, List 108, číslo řadové - kolek 5 K.
  ZENICH:
  Štěpan MATOUŠ (svobodný, 31 let), sedlák z Katusic c.13, syn Štěpána MATOUŠE, sedláka z Katusic č.13, a
  Anny KROUSKÉ z Katusic č.18, s.o. Bělá,
  všichni katolíci.
  NEVĚSTA:
  Kateřina (svobodná, 21 let), dcera Josefa ŠTROSA, sedláka ze Sudoměře č.25, a
  Barbory rozené MEDONOSOVÉ ze Skramouše č.2,
  všichni katolíci.
  ODDAVAJÍCÍ kněz: Jiří PROCHÁZKA, děkan
  SVĚDKOVÉ oddavek:
  František KREJČÍK z Katusic
  František VÍDNER z Katusic
  Prohlášky staly se 22. listopadu 1846 jednou za třikrát.
  Na důkaz toho stůj zde podpis a pečeť farního-děkanského úřadu.
  Farní úřad ve Skalsku, dne 18. října 1939:
  Jar. Kostka, farář 
  Spojeno s Marie PAVLÍČKOVÁ-MATOUŠOVÁ, - Katusice č.1
  Lucie ŠKOPOVÁ-ŠTEKLOVÁ
  Anna VYKYSALOVÁ-VOLESKÁ, - Plískov č.12