František sr. WENIG, - řídící učitel ze Staňkova (děd Arnošta)

František sr. WENIG, - řídící učitel ze Staňkova (děd Arnošta)

Muž 1805 - 1873  (67 let)

 

Určení příbuzenského vztahu

Pro zobrazení příbuzenského vztahu mezi dvěma osobami nejprve klikněte na 'Najít', abyste našli příslušné osoby (nebo zanechte osoby, které jsou zobrazené), poté klikněte na 'Kalkulovat'.
(české výrazy v některých složitějších případech díky jiné struktuře názvosloví příbuzenských vztahů v anglickém jazyce a z toho pramenícího obtížného překladu nemusí být správné).

Osoba 1:
František sr. WENIG, - řídící učitel ze Staňkova (děd Arnošta) (nar. 29 Říjen 1805) - I1514
Změnit na:
 
Osoba 2:
Změnit na:
Maximální počet vztahů k zobrazení:
 
Zobrazit vztahy včetně manželů: 
 
Maximální počet kontrolovaných generací: