Hynek Ignatz ZÁTKA, - kamerální úředník, Č. Budějovice

Hynek Ignatz ZÁTKA, - kamerální úředník, Č. Budějovice

Muž 1808 - 1886  (77 let)

Osobní informace    |    Média    |    Poznámky    |    Mapa událostí    |    Vše    |    PDF

 • Jméno Hynek Ignatz ZÁTKA, - kamerální úředník, Č. Budějovice 
  Přípona - kamerální úředník, Č. Budějovice 
  Narození 9 Srpen 1808  Velešín, okr. České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  Pohlaví Muž 
  Úmrtí 23 Červen 1886  České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  ID číslo osoby I571  family
  Poslední změna 23 Říjen 2016 

  Otec Matouš ZÁTKA, - bednář, Velešín č.p.72,   nar. 13 Srpen 1778, Velešín, okr. České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě,   zemř. 6 Září 1869, Krajinská ul. č.p.360/I, České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě  (Věk 91 let) 
  Matka Margareta HLACHOVÁ-ZÁTKOVÁ, - Velešín, č.p.85,   nar. 5 Červen 1776, Velešín, okr. České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě,   zemř. 7 Červen 1849  (Věk 73 let) 
  Sňatek 5 Říjen 1799  Velešín, okr. České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  ID číslo rodiny F215  Schéma rodiny

  Rodina Theresie Maria HANSA-ZÁTKOVÁ, - Č. Budějovice č.147,   nar. 28 Září 1819, České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě,   zemř. 26 Březen 1878, České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě  (Věk 58 let) 
  Sňatek 17 Říjen 1843 
  Děti 
   1. JUDr Ferdinand ZÁTKA,   nar. 15 Leden 1845, České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě,   zemř. 27 Únor 1901, Nice, France Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě  (Věk 56 let)
   2. JUDr. August ZÁTKA, - advokát, politik,   nar. 17 Červenec 1847, České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě,   zemř. 31 Leden 1935, České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě  (Věk 87 let)
   3. Vlastimil Rostislav ZÁTKA,   nar. 11 Srpen 1851, České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě,   zemř. 4 Červen 1907, České Budějovice, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě  (Věk 55 let)
   4. Miloslava ZÁTKOVÁ-WOTAVOVÁ-TEREBOVÁ,   nar. 28 Leden 1855,   zemř. 3 Duben 1922  (Věk 67 let)
   5. Ing. Dobroslav ZÁTKA,   nar. 19 Srpen 1859,   zemř. 14 Prosinec 1946  (Věk 87 let)
  Poslední změna 23 Říjen 2016 
  ID číslo rodiny F199  Schéma rodiny

 • Mapa událostí
  Odkaz na Google MapsNarození - 9 Srpen 1808 - Velešín, okr. České Budějovice, Czech Rep. Odkaz na Google Earth
  Odkaz na Google MapsÚmrtí - 23 Červen 1886 - České Budějovice, Czech Rep. Odkaz na Google Earth
   = Odkaz na Google Maps 
   = Odkaz na Google Earth 

 • Fotografie
  ZÁTKA Hynek (1886 by Mayerhofer)
  ZÁTKA Hynek (1886 by Mayerhofer)
  ZÁTKA Hynek (1865)
  Hznek ZÁTKA (1886)
  ZÁTKA Hynek - life brief
  ZÁTKA Hynek - life brief
  ZÁTKA Hynek - Občanské Právo
  ZÁTKA Hynek - Občanské Právo
  ZÁTKOVÉ Hynek a Jan (spolek Beseda 1862)
  ZÁTKOVÉ Hynek a Jan (spolek Beseda 1862)

 • Poznámky 
  • Kořeny rodu spadají již do 17. století. Podle rodinné tradice pocházel rod Zátků z Písecka. V roce 1679 v Kamenném Újezdě získal jejich předek «b»Matěj Vaněček«/b» rodinné jméno podle gruntu, který zde koupil a v kterém se usídlil. Od první poloviny 18. století se rodina usadila ve Velešíně. Na podzim roku 1813 si «b»Matouš a Markéta Zátkovi«/b», rodiče Hynka Zátky, koupili dům č. p. 360 v Českých Budějovicích za 5900 zl. a zařídili si tu obchod s obilí.
   Dr.«b» August Zátka«/b» napsal o příchodu své rodiny do Českých Budějovic a o jejich národnostním smýšlení:
   „«i»V útlém věku dětském roku 1813 přišel Hynek Zátka z Velešína do Budějovic s rodinou, která vlivem svého syna theologa zachovala si vědomí české. I matčin otec, rodák «u»vltavotýnský«/u» byl Čech. Ale stav se již r. 1797 měšťanem českobudějovickým, propadl s většinou své rodiny poněmčení…"«/i»
   Rodinný fond českobudějovických Zátků (Hynka, Augusta a Vlastislava) je uložen v Praze v Archivu Národního muzea.

   «i»WIKIPEDIE: «/i»
   «b»Hynek Zátka«/b», v matrice zapsán jako «b»Ignác Zátka«u»«/b»,«/u» byl «u»český«/u» podnikatel a politik z vlivného českobudějovického rodu Zátkových, v 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady (Rakousko). Ve věku pěti let se přestěhoval s rodiči z Velešína do Budějovic. Zde vystudoval gymnázium. Jeho spolužákem tu byl pozdější významný českoněmecký politik Franz Schuselka. Roku 1830 dokončil studium filozofie a 1. prosince toho roku nastoupil na praxi do inspekce potravní daně v Budějovicích. 3. března 1831 se stal manipulačním praktikantem a 1. května 1831 nastoupil k pohraniční strážní službě, kterou vykonával patrně v okolí Vimperku a setrval v ní do května 1832, kdy se vrátil do Budějovic. Byl přidělen ke kamerálnímu důchodnímu úřadu. Zde pracoval téměř dvacet let. Roku 1839 dosáhl hodnosti kancelisty.
   Profesí byl hlavně obchodníkem a politikem. V roce 1840 začal podnikat poté, co mu byla zamítnuta žádost o studium práv. Nejprve si založil obchod se solí, zemědělskými plodinami a sádrou. Byl aktivní i ve veřejném životě. Během «u»revolučního roku 1848«/u» byl zvolen předsedou budějovické pobočky spolku «u»Slovanská lípa«/u». Protestoval proti jazykové praxi budějovického magistrátu, který byl německo-jazyčný. Po porážce revoluce odešel roku 1851 z kamerálního důchodního úřadu pro své politické názory, odmítl složit služební přísahu. Byl pak v policejních spisech evidován jako politicky nespolehlivý, pročeský, byť ne vyloženě protivládní.
   Po odchodu z úřední funkce se soustředil výlučně na své podnikání. Rozšířil obchod se solí a sádrou a od roku 1855 byl již jediným majitelem podniku. Když nashromáždil větší jmění, investoval je. Roku 1869 zrekonstruoval podle amerického vzoru mlýn v «u»Březí«/u» u Budějovic. Později založil velkostatek v «u»Libníči«/u». Dominantním předmětem jeho podnikání byl obchod s moukou a moučnými výrobky.
   Od roku 1861 zasedal za starosty «u»Františka Josefa Klavíka«/u» v obecním zastupitelstvu a městské radě v Českých Budějovicích. Na funkce v městské samosprávě ale rezignoval již roku 1862. Nadále byl veřejně aktivní. V listopadu 1864 získal měšťanské právo v Českých Budějovicích. V letech 1862-1872 zasedal v místním výboru «u»České besedy. «/u»Věnoval větší obnos na nadaci, která kupovala knihy pro dívky talentované v českém jazyce. Podílel se na vzniku české záložny a dalších veřejných institucí v Budějovicích. V roce 1863 a opět v období let 1875'961883 zasedal v budějovické obchodní komoře. V 70. letech opět zasedal v budějovickém obecním zastupitelstvu a byl považován za předáka české menšiny v zastupitelstvu.
   Po obnovení ústavního života v Rakouském císařství počátkem 60. let 19. století se zapojil i do zemské a celostátní politiky. V zemských volbách v Čechách v roce 1861 byl zvolen v kurii venkovských obcí (volební obvod Budějovice, Lišov, Trhové Sviny, Hluboká, Týn n. Vltavou) do Českého zemského sněmu. Zvolen byl jako nezávislý český kandidát. Opětovně byl zvolen do sněmu za týž obvod v zemských volbách v lednu 1867 i v krátce poté konaných zemských volbách v březnu 1867. Čeští politici tehdy kvůli nesouhlasu s ústavním směřováním Rakouska-Uherska praktikovali politiku pasivní rezistence, kdy bojkotovali zemský sněm. Pro absenci byli zbavováni mandátů a opět manifestačně voleni v doplňovacích volbách. Zátka takto byl zbaven mandátu pro absenci v září 1868[11] a zvolen znovu v září 1869.[12] Mandát zde obhájil také v řádných zemských volbách v roce 1870 a zemských volbách v roce 1872. Vzhledem k pokračujícímu bojkotu sněmu následovalo opět opakované zbavování mandátu a opětovné volení. Zátka takto uspěl v doplňovacích volbách v říjnu 1873, v červenci 1874 na jaře 1875, v únoru 1876 a dubnu 1877.
   V téže době také zasedal v Říšské radě (celostátní zákonodárný sbor), kam ho vyslal zemský sněm roku 1861 (tehdy ještě Říšská rada nevolena přímo, ale tvořena delegáty jednotlivých zemských sněmů. Zánik mandátu pro absenci oznámen na schůzi 14. července 1863. Politicky patřil k Národní straně (staročeské).
   Pocházel z rodiny Matouše Zátky a Terezie Marie Zátkové. Bratr «u»Jan Zátka«/u» (1802-1881) byl vlasteneckým knězem. Další bratr «u»Jakub Zátka «/u» (1803-1865) podnikal na Budějovicku a později se usadil na velkostatku v Horních Uhrách. Manželkou Hynka Zátky byla od roku 1843 dcera budějovického krupaře a měšťana Terezie Marie Hansová. Měl s ní devět dětí. V podnikání se angažovali hlavně tři z nich: «u»Ferdinand Zátka«/u», «u»Vlastimil Zátka«/u» a «u»Dobroslav Zátka«/u». První z nich podnikal v Praze, mimo jiné ve výrobě sodových vod, další dva synové zůstali v regionu jižních Čech a roku 1884 založili firmu «u»Bratří Zátkové«/u» zaměřující se na výrobu těstovin. Další syn «u»August Zátka«/u» byl aktivním politikem.«u»

   «/u»«b»Hynek Zátka :
   «/b»«i»(July 9, 1808 «/i» in Velešín - «i»March 26, 1886 of stroke in České Budějovice).«/i»
   He was the grandfather of JUDr Vlastislav Zátka, the author of the «b»«i»Narrative«/b»«/i». He was five when his family moved to České Budějovice, where he received education. The only Secondary School (Gymnasium) was German. Thus he never learned written Czech, and kept all his bookkeeping in German. He entered the State Administration and became a bureaucrat with the Department of Finances.
   It is likely that already then he was active in his father's business. He left the State service at 43 (in
   «i»1851«/i» ). His grandson discerned two motives behind this important life decision: recognition of the
   advantages of a free profession, and a personal moral issue: he refused to take an oath on the
   new constitution of the Austro-Hungarian Monarchy, a requirement for a state bureaucrat.
   (Source: «i»From Petr PETRIK: "«b»FAMILY CHRONICLE: Family of Diana Špičková«/b»" )«/i»