Filip (pra-děd) WENIG, - řídící učitel ze Staňkova

Filip (pra-děd) WENIG, - řídící učitel ze Staňkova

Muž 1771 - 1837  (66 let)

Osobní informace    |    Poznámky    |    Mapa událostí    |    Vše    |    PDF

 • Jméno Filip (pra-děd) WENIG, - řídící učitel ze Staňkova 
  Přípona - řídící učitel ze Staňkova 
  Narození 9 Březen 1771  Merklín, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  Pohlaví Muž 
  Zaměstnání / Position 1802  Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  Převzal vedení školy 
  Pense / Pension 1834  Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  Pro vysoký věk pensionován ze Školy ve Staňkově 
  Úmrtí 2 Prosinec 1837  Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  • Umřel "sešlostí věkem - stářím"
  ID číslo osoby I1496  family
  Poslední změna 27 Červen 2016 

  Rodina 1 Magdalena FLEISCHMANN-WENIG, - žena 2,   nar. cca 1785,   zemř. 1863  (Věk ~ 78 let) 
  Sňatek 1 Listopad 1836  Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  Marriage / Sňatek 1 Listopad 1836  Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  Filip 65 let (years old) 
  Poslední změna 22 Červen 2016 
  ID číslo rodiny F598  Schéma rodiny

  Rodina 2 Eva KRÁLOVÁ-PERNIKLOVÁ-WENIGOVÁ, - žena 1,   zemř. 18 Srpen 1836, Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  Sňatek 18 Červen 1803  Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě 
  Děti 
   1. František sr. WENIG, - řídící učitel ze Staňkova (děd Arnošta),   nar. 29 Říjen 1805, Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě,   zemř. 8 Říjen 1873, Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě  (Věk 67 let)
   2. Johann WENIG, - učitel ve sv. Barboře,   nar. 8 Leden 1808, Staňkov, Czech Rep. Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě,   zemř. 6 Říjen 1861, Sv. Barbora u Všekar Najít všechny osoby s událostmi v tomto místě  (Věk 53 let)
  Poslední změna 23 Červen 2016 
  ID číslo rodiny F604  Schéma rodiny

 • Mapa událostí
  Odkaz na Google MapsZaměstnání / Position - Převzal vedení školy - 1802 - Staňkov, Czech Rep. Odkaz na Google Earth
  Odkaz na Google MapsSňatek - 18 Červen 1803 - Staňkov, Czech Rep. Odkaz na Google Earth
  Odkaz na Google MapsPense / Pension - Pro vysoký věk pensionován ze Školy ve Staňkově - 1834 - Staňkov, Czech Rep. Odkaz na Google Earth
  Odkaz na Google MapsSňatek - 1 Listopad 1836 - Staňkov, Czech Rep. Odkaz na Google Earth
  Odkaz na Google MapsMarriage / Sňatek - Filip 65 let (years old) - 1 Listopad 1836 - Staňkov, Czech Rep. Odkaz na Google Earth
  Odkaz na Google MapsÚmrtí - 2 Prosinec 1837 - Staňkov, Czech Rep. Odkaz na Google Earth
   = Odkaz na Google Maps 
   = Odkaz na Google Earth 

 • Poznámky 
  • «b»Filip WENIG «/b»(19.3. 1871 - 2.12.1837)«b»
   «/b»Nový staňkovský kantor pocházel ze starého a početného rodu "polních mistrů", kteří žili nejméně jedno století v hraničním kraji pod Přimdou ve Svaté Kateřině nedaleko Rozvadova. Snažil jsem se poodhalit jejich dávné kořeny, ale přimdecké matrikz se dochovaly až od roku 1691 a tak jsem našel v seznamu poddaných velkodvoreckého panství z roku 1649 jen jména "Partl WEENIG" (Bartoloměj WENIG) a "Paul WENIG" (Pavel WENIG). Mladší syn Bartolomějův, «b»Pavel«/b», se při samém sklonku XVII. století odstěhoval na Merklínsko. Před 13. zářím 1700, byl už usazen na vlastní chalupě v Soběkurech. Jeho syn «b»Tomáš«/b», narozený tamtéž 30. prosince 1704, se přiženil blíže k Merklínu, do Vojtěšic. Syn Tomášův «b»Jan«/b», který žil mezi 14.5. 1745 - 15.8.1781 se vyučil kolářem a yaložil si samostatnou živnost v Merklíně, kde se stal měšťanem. Oženil se tu s dcerou merklínského měšťana a panského zahradníka - «b»Magdalenou Pivnou«/b», která žila mezi 19.5. 1734 - 1779. Z jejich početné rodiny byl nejmladším právě syn «b»Filip«/b», narozený 9.3. 1771, který se dostal pravděpodobně na doporučení merklínské fary do Klatov na jezuitské gymnasium, kd epobyl však jen krátce. Měl se asi, jako většina venkovských chudých studentů, stát knězem, ale jeho mimořádné hudební vlohy a dobra znalost němčiny jej předurčily k hubenému a nevděčnému učitelskému povolání. Po učitelských zkouškách, složených asi rovněž v Klatovech, se mladý Filip WENIG stal školním pomocníkem v rodmen Merklíně u "školního principála" Ondřeje Amblera (1787), při něm se ještě hodně zdokonalil v hudbě i zpěvu. Přivydělával si někdy též jako pomocný písař (diurnista) u merklínského obecního úřadu.
   Po příchodu do Staňkova měl mladý Wenig zajisté mnohem vice příležitostí samostatněji a do větší šíře rozvíjet svou vrozenou inteligenci. V rodmen Merklíně jistě platilo známé stare biblické svědectví, že "doma není nikdo prorokem". Krom toho byl zdejší "pan principal" častěji a častěji nemoce, někdy též na cestách - a tak skoro ve všem spoléhal na svého mladičkého schopného "spomocníka". I církevní hudba a zpěv na staňkovském kůru v kostele sv. jakuba apoštola byly v té době na vyšší úrovni než v Merklově, sidle vrchnosti. Také Staňkovští využili brzy Wenigovy dobré znalosti obou zemských řečí a písařské pohotovosti. Byl po mnoho let, jak dokazují dochované písemnosti, rovněž písařem několika cechovních bratrstev. Nesmíme zapomenout, že tehdejší "pan kantor" býval vždy "pravou rukou" pana faráře, kterému musel vypomáhat v nejednom ohledu, třeba též při vyučování náboženství, ale I při pohřbech, svatbách a křtech na celé rozlehlé farnosti. Kantoři chodili často "s cedulkami", zjišťovat kdo se kde narodil, nebo zemřel a sepisovat různé poplatky k "záduší". Nejednou též vyzváněli proti mračnům, nebo vytrubovali při významnějších příležitostech. (Vyzvánění "proti bouřce" se na venkově příliš neomezilo ani přísným zákazem císaře Josefa II. z roku 1783).
   «b»Filip WENIG a jeho rodina
   «/b»«tab»A tak mladému Filipu WENIGOVI roky běžely a běžely, v plném učitelském i muzikantském konání a v době častých nemocí "pana principala" byl nejednou přetížen prací a povinnostmi. Dávno už překročil životní třicítku, ale na ženění a založení vlastní rodiny nebylo zatím ani pomyšlení. Ačkoliv byl hezký a pěkně urostlý mladý muž, na kterém nejdno dívčí oko spočinulo s viditelným zalíbením, věděl dobře, že by zatím ženu ani děti neuživil. Byl rovněž vázán na přeskrovné "ubytování" a stravu u Perniklů ve stare dřevěné škole. Náhlou změnu však přinesl rok 1802, kdy nečekaně v létě zemřel "pan principál" ve věku 67 a ˝ roku (27.7. 1802). V těch dobách bylo nepsaným zvykem, že po kantorově smrti si brával jeho nástupce bezprostředně po "šéfově" odchodu na věčnost za ženu pozůstalou vdovu, často o hodně starší a s několika dětmi. Byl zároveň s nimi vázán na nevelký a přeskromný byt ve škole. A tak se Filip žení 18.6. 1803 s "kantorkou" «b»Evou Perniklovou«/b» rozenou Královou, dcerou kantora a měšťana v Berouně «b»Matěje KRÁLE «/b»(8.5. 1769). Byla to prý příjemná a hezká paní s vrozenou inteligencí a pravou kantorskou hudebností. Z prvního manželství jí ze 4 dětí zůstaly 2 dcery na nichž spočívala ta yvláštnost, že se «b»obě«/b» jmenovaly «b»Barbora«/b».
   Tak dosáhl Filip postavení "školního principála", poněvadž se tehdy už mohl vykázat I příslušnými zkouškami plzeňské zkušební komise. Ani s pomocí hudby, zpěvu a dlouhodobé písařské činnosti na staňkovské radnici I cechovních bratrstvech, neměli novomanželé Wenigovi čivot lehký ! Tím spíše, že jim "čáp a vrána" přinášeli často dalšího plačícího člena do rozrůstajíci se rodiny. Vedle "zděděných" 2 dcer měl učitel Filip WENIG celkem 6 vlastních dětí.
   Tehdy byla po celé Evropě, ale zvláště v Čechách těžká doba: Uprostřed "napoleonských vojen" totiž vypukl hladomor a zároveň s ním řada nakažlivých nemocí, které se jako smrtící vlny šířils I do nejodlehlejších lidských příbytků. Ani Chodsko a na jeho okraji ležící Staňkov jim nebyly ušetřeny. V chudičké rodině kantorově však tehdy nikdo nezemřel. To svědčí zároveň o nejlepší úrovni života na staňkovské škole, dodržování pravidel čistoty, hygieny správné životosprávy. Kantor sám však byl jen málokdy po vyučování doma, poněvadž se musel povinně zúčastnit všech pohřebních obřadů a zádušních mší, kterých bylo den ode dne vice …
   Ani po skončení všech válečných a snimi neodlučitelně spojených běd neměli staří Wenigovi vystaráno. Hoši byli na studiích, což take "koštovalo" hodně stříbrňáků. Vedle toho se začalz u obou manželů hlásit obvyklé příznaky stáří, které přicházelz v tehdejších dobách mnohem dříve než dnes a nebylo na ně léku, ani jiné "rehabilitační" pomoci jako dnes. Kantora trápilo již dlouho revma, kterému nepřispíval jistě každodenní pobyt v promrzlém kostele, jeho choť zas časem trápily žaludeční obtíže a žlučníkové záchvaty. Přesto oba dožili poměrně dobrého věku: Školní principál «b»Filip WENIG«/b» zemřel o adventě roku 1837 (2.12) a jeho starší choť «b»Eva«/b» jej předešla na věčnost jen o málo vice než 1 rok (18.8. 1836).
   Ještě rok před smrtí si však kantor přivedl do osiřelé "školičky" novou ženu . skoro o 15 let mladší bezdětnou vdovu «b»Majdalenu FLEISCHMANNOVOU«/b». Podle současných svědectví to však nebyl příliš šťastný počin a dle shodného tvrzení členů rodiny uspíšil kantorů konec. Jeho vdova zemřela až roku 1863.