Poznámky


Strom:  

Záznamy 1,351 až 1,400 z 1,411

      «Předchozí «1 ... 24 25 26 27 28 29 Další»

   Poznámky   Spojeno s 
1351 Záznam v online Matrice oddaných (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha SKALSKO-01, Katusice, folio 166, scan 168 :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11901/168
Neexistuje příslušný otec JAN Matouš (jak uveden v matrice) a proto je připsán "hypothetický otec" ZXZ jako JAN. Jenom další pátrání může toto ujasnit - 
Rodina F1122
 
1352 Záznam v online matrice ODDANÝCH kniha Kováň-01, Spikaly, folio 245, scan 188:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/188 
Rodina F1113
 
1353 Záznam v online matrice ODDANÝCH Sedlčany kniha 08, folio 107, scan 108:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11602/108# 
Rodina F443
 
1354 Záznam v online matrice oddaných, Katusice:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7163/34
Jan ŠAFAŘÍK, 41 let, vdovec.
Svědkové: VANĚK, rolník z Katusic, Václav ŠNÝDR, rolník z Katusic. 
Rodina F1100
 
1355 Záznam v online matrice sňatků (SOA-Praha) kniha Kováň-01, folio 257, scan 200:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/200 
Rodina F1102
 
1356 Záznam v online Matrice sňatků (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-01, Katusice, folio 160, scan 161 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/161«/u»
 
Rodina F1124
 
1357 Záznam v online matrice sňatků Bezdědice-Hostomice kniha BE-01 folio 214
«u»
«/u»vpravo - druhý zápis odshora:
Z Hostomic dne 3. listopadu potvrzeni sou stav svatého manželstva po trojím rozdílném v chrámu Páně Bezděgczkym (Bezdědice) na Nebevzetí Panny Marie ohlášeni poctivý mládenec «b»Francz «/b»pozůstalý syn po nebožtíkovi panu «b»Janovi Wykysalym«/b» z Hostomic, s poctivou pannou «b»Rozynou «/b»vlastní dcerou po nebožtíkovi panu Janovi Hřebíčkovi, bývalým primasem hostomickým, v přítomnosti Factora Jana Hafourka z Hostomic družby Jakuba ?Zenuho? z Hostomic drůžičky ?st...? Ludmily Raussowy z Hostomic jiných mnohých lidí a přátel.

 
Rodina F958
 
1358 Záznam v online matrice sňatků pro Kováň-Katusice :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7155/17#

V měsíci listopadu, dne 7
Oddán byl mladý MATOUŠ Václav, pozůstalý syn po Václavu Matoušovi, který žil v Katusicích č.19 s počestnou pannou, pozůstalou dcerou Františka Drobného, který žil v Katusicích č.32.
Oba jsou poddaní Vruticům. 
Rodina F685
 
1359 Záznam v online Matrice úmrtí (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-01, Katusice, folio 237, scan 237 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/237«/u»
 
MATOUŠOVÁ, Anna - nedožila (I1892)
 
1360 Záznam v online Matrice úmrtí (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-01, Katusice, folio 239, scan 239 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/84«/u» 239 
MATOUŠOVÁ, Dorota - nedožila, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/84 (I1897)
 
1361 Záznam v online Matrice úmrtí (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-01, Katusice, folio 249, scan 246 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/246«/u» 
MATOUŠOVÁ, Apollonia Barbora - nedožila, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/96 (I1817)
 
1362 Záznam v online matrice úmrtí (Středokluky-05
1827-1851-«u»«i»Fol.84«/u»«/i») :
«u»«i»«/u»
«/i»Index : «u»«/u»
Z toho odvozeno datum narození (dožila 68 let). Datumy a lokace vyhovují původním odhadům a proto přiřazeny této Kateřině. 
JELÍNKOVÁ-ČTRNÁCTÁ, Catharina - Černovičky č.1 (I3076)
 
1363 Záznam v online matrice úmrtí Středokluky-06 (1852-1877), Fol.70 :
«u»
«/u»«i»Index-Z«/i»_Středokluky-10, 1827-1877
«u»«/u» 
ČTRNÁCTÝ, Marie - nedožila, Velké Čičovice 2 (I3131)
 
1364 Záznam v online matrice úmrtí:
«u»«i»«/u» «/i»
Index:«i» «u»«/i»«/u»«i»
«/i»Žil jenom 2 roky a z toho je odvozeno datum narození.
Jeho přiřazení do této rodiny je odhad a není zatím podloženo.«i»

«/i»
 
ČTRNÁCTÝ, Jan - nedožil, přiřazen (I3128)
 
1365 Záznam v online«b» INDEX«/b»u matriiky ÚMRTÍ Sedlčany kniha 22, scan
152 :
«u»«/u»

Záznam v matriice ÚMRTÍ Sedlčany kniha 20, folio 8 - NENÍ ještě digitalizován (březen 2017). 
VOLESKÝ, Antonius Venceslaus - řezník, Sedlčany č.109 (I959)
 
1366 Záznam v uložené online matrice narození pro Tuněchody, Pardubice (Východočeský státní oblastní archiv), kniha 1452, scan 97. PROROKOVÁ-POSPÍŠILOVÁ, Marie - nar. Tuněchody 51 (I3294)
 
1367 Zaznamenáno v matrice narození (downloaded digi z mikrofilmu) :
CZEC0004D_Matriky-Church-books-Pardubice-3673-1864-1900_00013.jpg
(fol.10) 
PROROKOVÁ-POSPÍŠILOVÁ, Anna - kmotra Jana (iv) Proroka*1885 (I290)
 
1368 Záznamy v matrice narození Koštice 77/1 :
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cdc&scan=65#scan65«/u»
 
8 DĚTÍ (I2505)
 
1369 Ze zá pisu v Indexu matriky zemřelých (kniha E-82), úmrtní stáří bylo 42 roků, roku 1806:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/123
Z toho vypočten odhad roku narození. 
CHVOJ, Antonius - zemř. @ 42 r., sedlák (I3063)
 
1370 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-127), zemřel v 10 měsících:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/124 
ČTRNÁCTÝ, Josephus - nedožil (I3097)
 
1371 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-127), zemřel v 6 letech:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/124 
ČTRNÁCTÝ, Josephus - nedožil (I3093)
 
1372 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-8 6 ), zemřela v 60 letech:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/12 4 
CHVOJOVÁ, Magdalena - přiřazena z matriky zemř. @60r. (I3064)
 
1373 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-84), zemřel v 80 letech:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/123
Odtud vzato jméno Joannes a odhad roku narození. 
CHVOJ, Joannes - připsán z matriky zemř. (80 let) (I3066)
 
1374 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-84), zemřela v 1 měsíci :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/124 
CHVOJOVÁ, Maria - nedožila (I3095)
 
1375 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-84), zemřela v 60 letech:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/123 
CHVOJOVÁ, Lidmila - Kněževes, +60 r. (I3068)
 
1376 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-86), zemřel v 6 měsících:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/124 
CHVOJ, František - nedožil (I3098)
 
1377 Ze zápisu v Indexu a matrice zemřelých, dožil jen 5 roků: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5661/104
Je jenom odhadem připsán otci JOSEFOVI, konstrukce podle matriky.
Toto vyžaduje daší potvrzení. 
ČTRNÁCTÝ, Jan - nedožil - 5 let (I3111)
 
1378 Ze záznamu narození syna JANA (také Jan, hned zemřel) :
Záznam SOA-Východočeský (Zámrsk, pdf):
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/
Matrika narození 1864-1900 (stáhnout) okr.Pardubice, obec Tuněchody, kniha 3673, folio 132, scan 135. 
KUBIZŇÁKOVÁ-KURCOVÁ, Marie - Tuněchody č.37 (I2152)
 
1379 Ze záznamu narození syna JANA (také Jan, hned zemřel) :
Záznam SOA-Východočeský (Zámrsk, pdf):
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/
Matrika narození 1864-1900 (stáhnout) okr.Pardubice, obec Tuněchody, kniha 3673, folio 132, scan 135. 
KURC, Josef - rolník, Tuněchody č.31 (I2151)
 
1380 Ze záznamu v Indexu matriky narozených, pod "C" (narozen syn Josef CHVOJ):
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/9
Zemřela na souchotiny (TBC):
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5661/78 
CHVOJOVÁ, Magdalena - přiřazena z matriky zemř. @60r. (I3064)
 
1381 Zem el na "plicní chorobu". KROUSKÝ, Jan Nepomuk - podnikatel, politik (I2680)
 
1382 Zem předčasně nehodou při práci v tuněchodské cihelně. VÍŠEK, Josef - Tuněchody 112 (I2299)
 
1383 Zemřel asi v nemocnici nebo sanatoriu a jeho tělo bylo převezeno a pochováno v Tuněchodech. PROROK, Jiří - dělostřelec svobodník (I2109)
 
1384 Zemřel na "ochrnutí plic".
Záznam v Matrice ÚMRTÍ, Katusice "
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7163/189«/u»
 
VANĚK, Jan - Katusice č.1 (I2671)
 
1385 Zemřel p a poměrně mladý ve 46 letech na "ochrnutí mozku". MATOUŠ, Štěpán Pavel - rolník, Katusice č.8 (nové) (I182)
 
1386 Zemřel předčasně NEHODOU. DVOŘÁK, Vladimír (I2228)
 
1387 Zemřel při porodu MATOUŠ, Jan (I1347)
 
1388 Zemřel při porodu MATOUŠ, Jan (I1347)
 
1389 Zemřel sebevraždou jako invalida po těžkém úrazu v autonehodě. SKLENKA, Ing. Jiří (I2162)
 
1390 Zemřel sešlostí věkem. KROUSKÝ, Jan Křtitel - rychtář, sedlák Katusice č.2 (I2521)
 
1391 Zemřel v 91 letech v Kněževsi.
Připsán této rodině z Indexu matriky zemřelých:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/122
Nutno dohledat a potvrdit jeho rodinu. 
CHVOJ, Joannes připsán z matriky zemř.(91 let) (I3108)
 
1392 Zemřel v domově důchodců v Červené Vodě dne 24.1.2004 na sepsi. SEEHÁK, Karel Jaroslav (I2926)
 
1393 Zemřel v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči. ŠPECHT, Emil (I3403)
 
1394 Zemřel ve věku 68 let. Podle toho také spočten rok narození
Záznam v online Matrice narození (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-«b»01«/b», Katusice, folio 354, scan 247 :
«u»«b»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/247«/u»«/b» 
MATOUŠ, Jiří - rolník, Spikaly. http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/247 (I1883)
 
1395 Zemřela mladá na TBC (souchotě) AUGUSTINKOVÁ-SEEHÁKOVÁ, Matylda Maria Brigita (I2928)
 
1396 Zemřela mladá, podle úmrtní matriky "při porodu":
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5661/76
To, že by mohla být 1. manželkou JOSEFA je jenom ODHAD.
Podle Indexu oddavek pro danou loklitu NENÍ tam záznamu oddavek k potvrzení:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/87 
CHVOJOVÁ, Rozalie - manželka-1, připsána dle matriky zemř. (I3112)
 
1397 Zemřela na "prudký katar střev".
Záznam v matrice ZEMŘELÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6856, scan 234. 
HYŠKOVÁ, Stanislava - Bořkov č.48 (I2588)
 
1398 Zemřela na "zapálení střev". FUKÁRKOVÁ-VAŇKOVÁ, Anna (I2672)
 
1399 Zemřela na tuberkulozu plic.
Záznam v matrice ZEMŘELÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6856, scan 234. 
KOUSALOVÁ-HYŠKOVÁ, Pavlína - dělnice v tkalcovně, Bořkov č.48 (I223)
 
1400 Zemřela u syna Jiřího v Osenicích č. 13 a je pohřbena v Tuněchodech.
Zjištěno ing. Pavlem Pospíšilem při návštěvě (Nov. 2018) v místní matrice. 
PROROKOVÁ-POSPÍŠILOVÁ, Marie - nar. Tuněchody 51 (I3294)
 

      «Předchozí «1 ... 24 25 26 27 28 29 Další»