Poznámky


Strom:  

Záznamy 1,301 až 1,341 z 1,341

      «Předchozí «1 ... 23 24 25 26 27

   Poznámky   Spojeno s 
1301 Zaznamenáno v matrice narození (downloaded digi z mikrofilmu) :
CZEC0004D_Matriky-Church-books-Pardubice-3673-1864-1900_00013.jpg
(fol.10) 
PROROKOVÁ-POSPÍŠILOVÁ, Anna - kmotra Jana (iv) Proroka*1885 (I290)
 
1302 Záznamy v matrice narození Koštice 77/1 :
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cdc&scan=65#scan65«/u»
 
8 DĚTÍ (I2505)
 
1303 Ze zá pisu v Indexu matriky zemřelých (kniha E-82), úmrtní stáří bylo 42 roků, roku 1806:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/123
Z toho vypočten odhad roku narození. 
CHVOJ, Antonius - zemř. @ 42 r., sedlák (I3063)
 
1304 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-127), zemřel v 10 měsících:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/124 
ČTRNÁCTÝ, Josephus - nedožil (I3097)
 
1305 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-127), zemřel v 6 letech:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/124 
ČTRNÁCTÝ, Josephus - nedožil (I3093)
 
1306 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-8 6 ), zemřela v 60 letech:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/12 4 
CHVOJOVÁ, Magdalena - přiřazena z matriky zemř. @60r. (I3064)
 
1307 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-84), zemřel v 80 letech:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/123
Odtud vzato jméno Joannes a odhad roku narození. 
CHVOJ, Joannes - připsán z matriky zemř. (80 let) (I3066)
 
1308 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-84), zemřela v 1 měsíci :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/124 
CHVOJOVÁ, Maria - nedožila (I3095)
 
1309 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-84), zemřela v 60 letech:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/123 
CHVOJOVÁ, Lidmila - Kněževes, +60 r. (I3068)
 
1310 Ze zápisu Indexu matriky úmrtí (kniha E-86), zemřel v 6 měsících:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/124 
CHVOJ, František - nedožil (I3098)
 
1311 Ze zápisu v Indexu a matrice zemřelých, dožil jen 5 roků: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5661/104
Je jenom odhadem připsán otci JOSEFOVI, konstrukce podle matriky.
Toto vyžaduje daší potvrzení. 
ČTRNÁCTÝ, Jan - nedožil - 5 let (I3111)
 
1312 Ze záznamu narození syna JANA (také Jan, hned zemřel) :
Záznam SOA-Východočeský (Zámrsk, pdf):
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/
Matrika narození 1864-1900 (stáhnout) okr.Pardubice, obec Tuněchody, kniha 3673, folio 132, scan 135. 
KUBIZŇÁKOVÁ-KURCOVÁ, Marie - Tuněchody č.37 (I2152)
 
1313 Ze záznamu narození syna JANA (také Jan, hned zemřel) :
Záznam SOA-Východočeský (Zámrsk, pdf):
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/
Matrika narození 1864-1900 (stáhnout) okr.Pardubice, obec Tuněchody, kniha 3673, folio 132, scan 135. 
KURC, Josef - rolník, Tuněchody č.31 (I2151)
 
1314 Ze záznamu v Indexu matriky narozených, pod "C" (narozen syn Josef CHVOJ):
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/9
Zemřela na souchotiny (TBC):
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5661/78 
CHVOJOVÁ, Magdalena - přiřazena z matriky zemř. @60r. (I3064)
 
1315 Zem el na "plicní chorobu". KROUSKÝ, Jan Nepomuk - podnikatel, politik (I2680)
 
1316 Zem předčasně nehodou při práci v tuněchodské cihelně. VÍŠEK, Josef - Tuněchody 112 (I2299)
 
1317 Zemřel na "ochrnutí plic".
Záznam v Matrice ÚMRTÍ, Katusice "
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7163/189«/u»
 
VANĚK, Jan - Katusice č.1 (I2671)
 
1318 Zemřel p a poměrně mladý ve 46 letech na "ochrnutí mozku". MATOUŠ, Štěpán Pavel - rolník, Katusice č.8 (nové) (I182)
 
1319 Zemřel předčasně NEHODOU. DVOŘÁK, Vladimír (I2228)
 
1320 Zemřel při porodu MATOUŠ, Jan (I1347)
 
1321 Zemřel při porodu MATOUŠ, Jan (I1347)
 
1322 Zemřel sebevraždou jako invalida po těžkém úrazu v autonehodě. SKLENKA, Ing. Jiří (I2162)
 
1323 Zemřel sešlostí věkem. KROUSKÝ, Jan Křtitel - rychtář, sedlák Katusice č.2 (I2521)
 
1324 Zemřel v 91 letech v Kněževsi.
Připsán této rodině z Indexu matriky zemřelých:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/122
Nutno dohledat a potvrdit jeho rodinu. 
CHVOJ, Joannes připsán z matriky zemř.(91 let) (I3108)
 
1325 Zemřel v domově důchodců v Červené Vodě dne 24.1.2004 na sepsi. SEEHÁK, Karel Jaroslav (I2926)
 
1326 Zemřel ve věku 68 let. Podle toho také spočten rok narození
Záznam v online Matrice narození (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-«b»01«/b», Katusice, folio 354, scan 247 :
«u»«b»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/247«/u»«/b» 
MATOUŠ, Jiří - rolník, Spikaly. http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/247 (I1883)
 
1327 Zemřela mladá na TBC (souchotě) AUGUSTINKOVÁ-SEEHÁKOVÁ, Matylda Maria Brigita (I2928)
 
1328 Zemřela mladá, podle úmrtní matriky "při porodu":
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5661/76
To, že by mohla být 1. manželkou JOSEFA je jenom ODHAD.
Podle Indexu oddavek pro danou loklitu NENÍ tam záznamu oddavek k potvrzení:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5668/87 
CHVOJOVÁ, Rozalie - manželka-1, připsána dle matriky zemř. (I3112)
 
1329 Zemřela na "prudký katar střev".
Záznam v matrice ZEMŘELÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6856, scan 234. 
HYŠKOVÁ, Stanislava - Bořkov č.48 (I2588)
 
1330 Zemřela na "zapálení střev". FUKÁRKOVÁ-VAŇKOVÁ, Anna (I2672)
 
1331 Zemřela na tuberkulozu plic.
Záznam v matrice ZEMŘELÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6856, scan 234. 
KOUSALOVÁ-HYŠKOVÁ, Pavlína - dělnice v tkalcovně, Bořkov č.48 (I223)
 
1332 Zemřela u syna Jiřího v Osenicích č. 13 a je pohřbena v Tuněchodech.
Zjištěno ing. Pavlem Pospíšilem při návštěvě (Nov. 2018) v místní matrice. 
PROROKOVÁ-POSPÍŠILOVÁ, Marie - Tuněchody 51 (I3294)
 
1333 Zemřela ve stáří po úrazu elektrickým proudem. CIBULKOVÁ-SEEHÁKOVÁ, Božena - Manželka-1 (I2929)
 
1334 Zemřela ve věku 58 let.
Záznam v online Matrice úmrtí (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-01, Katusice, folio 349, scan 242 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/242«/u»
 
MATOUŠOVÁ, Dorothea (I2874)
 
1335 Zmíněn v Matrice (Votice) při svatbě dcery LUDMILLY:
Matrika Votice svazek 14 on-line:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7459/93

"Počestný mladenec «b»Joannes PUCZALKA«/b» vlastní syn po «b»† Mathiasovi «/b»s «u»«b»Ludmillou«/u»«/b», dcerou «u»«b»Josepha CZERMAKA«/u»«/b» civis et«i» Primatoris«/i» Wotticzensis. Ambo subditi Woticzenses. Druzba - - " 
ČERMÁK, Josef - Primátor Votický (I926)
 
1336 Zmíněn v Matrice (Votice) při svatbě syna JOANNESE (Jan):
Matrika Votice svazek 14 on-line:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7459/93

"Počestný mladenec «b»Joannes PUCZALKA«/b» vlastní syn po «b»† «u»Mathiasovi«/u» «/b»s «b»Ludmillou«/b», dcerou «b»Josepha CZERMAKA«/b» civis et«i» Primatoris«/i» Wotticzensis. Ambo subditi Woticzenses. Druzba - - " 
PUCZALKA, Mathias - radní Votický (senator) (I1244)
 
1337 ŽENICH - Jan CHVOJ (24 let), sedlák v Kněževsi č.26, syn Josefa Chvoje, sedláka tamtéž a Anny rozené z Podstřižína Nr.8.
NEVĚSTA - Maria (26 let), dcera Tomáše ŠIMÁČKA, usedlého z Tuchoměřic Nr.50 a Kateřiny, rozené CHALUPOVÉ z Tuchoměřic Nr.3.
SVĚDKOVÉ - Josef CHVOJ, sedlák z Hostouně,
Matěj HRDINA, soused z Kněževsi.
Oddávající - p. Otmar Vzmazal, administrátor.
Prohlášky staly se neděli po Zrození Páně, Očišťování P.M., neď. Devítník.

Matrika oddaných Tuch. - Kniha 1797 - List 118. 
ŠIMÁČKOVÁ-CHVOJOVÁ, Marie - Tuchoměřice 50 (I461)
 
1338 ŽENICH - Jan CHVOJ (24 let), sedlák v Kněževsi č.26, syn Josefa Chvoje, sedláka tamtéž a Anny rozené z Podstřižína Nr.8.
NEVĚSTA - Maria (26 let), dcera Tomáše ŠIMÁČKA, usedlého z Tuchoměřic Nr.50 a Kateřiny, rozené CHALUPOVÉ z Tuchoměřic Nr.3.
SVĚDKOVÉ - Josef CHVOJ, sedlák z Hostouně,
Matěj HRDINA, soused z Kněževsi.
Oddávající - p. Otmar Vzmazal, administrátor.
Prohlášky staly se neděli po Zrození Páně, Očišťování P.M., neď. Devítník.

Matrika oddaných Tuch. - Kniha 1797 - List 118. 
Rodina F152
 
1339 ŽENICH - Jan CHVOJ (24 let), sedlák v Kněževsi č.26, syn Josefa Chvoje, sedláka tamtéž a Anny rozené z Podstřižína Nr.8.
NEVĚSTA - Maria (26 let), dcera Tomáše ŠIMÁČKA, usedlého z Tuchoměřic Nr.50 a Kateřiny, rozené CHALUPOVÉ z Tuchoměřic Nr.3.
SVĚDKOVÉ - Josef CHVOJ, sedlák z Hostouně,
Matěj HRDINA, soused z Kněževsi.
Oddávající - p. Otmar Vzmazal, administrátor.
Prohlášky staly se neděli po Zrození Páně, Očišťování P.M., neď. Devítník.

Matrika ODDANÝCH Tuchoměřice - kniha 1797 - list/folio 118. 
CHVOJ, Jan - sedlák, Kněževes 26+17 (I462)
 
1340 Ženich - Jaroslav Ferdinand ZÁTKA, továrnik v B?ezí 10
Nevesta - Libuše Anna VOLESKÁ, (1896-11-4)
Svedkové (witnesses) -
MUDr Pícha, o?ní lekar - Ceske Budejovice
O. Zátka, továrník v B?ezí 10, okr. Ces.Budejovice
Ohlášky: v Kam.Ujezde 15.dubna jednou za t?ikrát

Matrika: Kniha XIV, List 66, Num. 15 
Rodina F8
 
1341 ženich stáří = 33 roků Rodina F166
 

      «Předchozí «1 ... 23 24 25 26 27