Poznámky


Strom:  

Záznamy 1,201 až 1,250 z 1,411

      «Předchozí «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Další»

   Poznámky   Spojeno s 
1201 Záznam v matrice NAROZENÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6851, scan 231 HYŠKA, Ladislav Petr - Bořkov č.48 (I2589)
 
1202 Záznam v matrice NAROZENÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6851, scan 234 HYŠKOVÁ, Stanislava - Bořkov č.48 (I2588)
 
1203 Záznam v matrice ODDÁNÍ (dcery) Hostouň-Čičovice (1655-1715), kniha H-01 (5647), folio 221, online scan 455:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5647/455
Státní Oblastní Archiv Praha: http://ebadatelna.soapraha.cz/ 
LAČNÝ, Lukáš (I2640)
 
1204 Záznam v matrice ODDÁNÍ Hostouň-Čičovice (1655-1715), kniha H-01 (5647), folio 221, online scan 455:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5647/455
Index záznamu v matrice, Státní Oblastní Archiv Praha: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5666/68 
Rodina F1009
 
1205 Záznam v matrice oddaných :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12571/53 
Rodina F1213
 
1206 Záznam v matrice oddaných online:
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=20C5B61377AE4026AF2DC8717C4BDAA4&scan=437#scan437

Ženich - Královské Vinohrady e.p. 949
Nevista- Piskoeely e.2, okres Eerný Kostelec
Svidkové:
Karel HERMAN, vrchní hospod. správce Nové Dvory u Kutné Hory.
Jindoich SEEHÁK, profesor, Praha VII, Eechova to. 236.

Otcovské svolení dáno nezletilé nevisti (22 let) písemni dat. 12.5.1909 ovioené farním úoadem v Sázavi.
Prohlášeni byli o svátku sv. Jana Nep., Nanebevstoupení Páni, a Nedile po Velik., to jest dne 16. 20. a 23. kvitna 1909 v Sázavi a Král. Vinohradech.
Demise dána od farního úoadu v Sázavi dat. 25/9 1909 e.j. 274.
Zpráva o soatku podána farnímu úoadu v Sázavi dne 3. eervna 1909 pod eíslem 2424. 
Rodina F750
 
1207 Záznam v matrice úmrti (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-01, Katusice (Spikaly), folio 244, scan 244 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/244«/u»

 
MATOUŠ, Jiří - nedožil (http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/90#, +244#) (I1898)
 
1208 Záznam v Matrice ÚMRTÍ Kováň (Katusice) kniha 11, zemřela na souchotiny (TBC):
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7163/188 
MATOUŠOVÁ-ŠNÝDROVÁ, Kateřina - Katusice č.10 (I2652)
 
1209 Záznam v matrice úmrtí Kováň-Katusice kniha 1, scan 249. MATOUŠ, Felix - k1fol.97, k1#249(+) (I1855)
 
1210 Záznam v matrice úmrtí online kniha 1 scan 243. MATOUŠ, Josef - k1fol.84, k1#243(+) (I1853)
 
1211 Záznam v Matrice ÚMRTÍ, Katusice :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7163/192«/u» 
VANĚK, Jan - dvojče s Alžbětou Antonií (I2666)
 
1212 Záznam v Matrice ÚMRTÍ, Katusice, zemřel na "psotník" :
«u»«/u»
 
VANĚK, Karel - Katusice č.11 (I2667)
 
1213 Záznam v Matrice ÚMRTÍ, Katusice, zemřela na "psotník":
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7163/192«/u» 
VAŇKOVÁ, Alžběta Antonie - dvojče s Janem (I2665)
 
1214 Záznam v matrice ZEMŘELÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6856, scan 233.
Zemřel jako dítě na tuberkulozu plic. 
HYŠKA, Ladislav Petr - Bořkov č.48 (I2589)
 
1215 Záznam v matrice ZEMŘELÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6856, scan 234 HYŠKOVÁ, Stanislava - Bořkov č.48 (I2588)
 
1216 Záznam v matrice ZEMŘELÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6856, scan 234 KOUSALOVÁ-HYŠKOVÁ, Pavlína - dělnice v tkalcovně, Bořkov č.48 (I223)
 
1217 Záznam v matrice ZEMŘELÝCH - online SOA Východočeský kraj, Semily - Bořkov, kniha č. 6856, scan 234 KOUSALOVÁ-HYŠKOVÁ, Pavlína - dělnice v tkalcovně, Bořkov č.48 (I223)
 
1218 Záznam v matrice ZEMŘELÝCH Hostouň-Čičovice (5661), kniha Hostouň 15 (1792-1826), folio 128, online scan 104:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5661/104
Státní Oblastní Archiv Praha: http://ebadatelna.soapraha.cz/
 
ČTRNÁCTÝ, Josephus - Černovičky č.1, domkář a kostelník (I2624)
 
1219 Záznam v matrice Zemřelých, okres Pardubice kniha 4D_R6-M,folio 138.9,
Zaznamenán jako "svobodný" (?), zemřel na zánět plic.
Datum naro z en a úmrtí z rodinné hrobky v Tuněchodech. 
VACEK, Čeněk (I2154)
 
1220 Záznam v není v online Indexu, jenom v matrice narozených :
Index Narozených : 1715-1784_Středokl-10«u»:
«/u»Matrika Narozených: Středokluky-02: (1824-1852) Folio 176
«u»«/u» 
ČTRNÁCTÁ, Marie - nedožila, Malé Čičovice 20 (I3150)
 
1221 Záznam v online Indexu i v matrice narozených :
Index Narozených : 1715-1784_Středokl-10«u»:
«/u»
Matrika Narozených: Středokluky-02: (1824-1852) Folio 254«u»
«/u»

Kmotr JAN syn JANA Čtrnáctého, oba z Velkých Čičovic č.2 
ČTRNÁCTÁ-FIDLEROVÁ-KVASNICOVÁ, Anastasia - primogenita, Malé Čičovice 20 (I3149)
 
1222 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i» Hostouň (Čičovice) SOA kniha 04 (1765-1792), folio 319 :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5650/207 
ČTRNÁCTÁ, Marianna - nedožila, V-Čičovice č.2 (I2497)
 
1223 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»Bezdědice-Hostomice kniha BE-01 folio 115:
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3967/62
«/u»(vpravo, dole)
Nemohou být 2 děti stejného jména (zde Tomáš) - dětské úmrtí Tomáše-1 je odhadováno v letech 1713-1714 a nutno ho potvrdit v matrice zemřelých.
Příslušné záznamy v matrice «b»«i»zemřelých «/b»«/i»Bezdědice-Hostomice kniha BE-01, folii 239-243 jsou však vybledlé a velmi špatně čitelné, viz. na příklad (1714) :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3967/145 
VYKYSALÝ, Tomáš (I2471)
 
1224 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»Koštice 77/1-(N=1787-1834) , Koštice, folio 47:
Koštice č.p. 40
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cdc&scan=29#scan29«/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»Koštice 77/4-(Z=1787-1865), Koštice, folio 25 :
Koštice č.p. 40
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cd6&scan=13#scan13«/u» 
VYKYSALÁ, Anna (I2493)
 
1225 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»Koštice 77/1-(N=1787-1834) , Koštice, folio 47:
Koštice č.p. 9
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cdc&scan=24#scan24«/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»Koštice 77/4-(Z=1787-1865), Koštice, folio 23 :
Koštice č.p. 9
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cd6&scan=12#scan12«/u» 
VYKYSALÝ, František (I2494)
 
1226 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»Koštice 77/1-(N=1787-1834) , Koštice, folio 69:
Koštice č.p. 57
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cdc&scan=35#scan35«/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»Koštice 77/4-(Z=1787-1865), Koštice, folio 31 :
Koštice č.p. 57
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cd6&scan=16#scan16«/u» 
VYKYSALÝ, Jan - Koštice č.57 (I2495)
 
1227 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»Koštice 77/1-(N=1787-1834) , Koštice, folio 71:
Koštice č.p. 57
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cdc&scan=36#scan36«/u» 
VYKYSALÝ, Jan (I2496)
 
1228 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7ca0&scan=5#scan5«/u» 
VYKYSALÝ, František (I2484)
 
1229 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cd5&scan=110#scan110 «/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 195
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7c9f&scan=64#scan64«/u»
«u»
«/u» 
VYKYSALÝ, Alois Jan (I2481)
 
1230 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cd5&scan=127#scan127«/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»L134/9-(Z=1794-1806) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 207
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7ca0&scan=95#scan95«/u» 
VYKYSALÁ, Alžběta (I2482)
 
1231 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cd5&scan=61#scan61 «/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7ccc&scan=149#scan149 «/u» 
VYKYSALÝ, Jan Mikoláš (I2476)
 
1232 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cd5&scan=61#scan61 «/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»L134/9-(Z=1766-1793) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 196
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7ccc&scan=152#scan152 «/u» 
VYKYSALÝ, Antonín (I2477)
 
1233 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cd5&scan=72#scan72 «/u» 
VYKYSALÝ, Josef Jan (I2478)
 
1234 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cd5&scan=86#scan86 «/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»L134/9-(N=1794-1806) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7ca0&scan=55#scan55 «/u» 
VYKYSALÁ, Valburga Kateřina (I2479)
 
1235 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 192
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cd5&scan=97#scan97 «/u» 
VYKYSALÁ, Antonie (I2480)
 
1236 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»L134/9-(N=1783-1813) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 207
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cd5&scan=139#scan139 «/u»

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»L134/9-(Z=1794-1806) , Bezděkov, ... atd. obce:
č.p. 207
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7c9f&scan=10#scan10«/u» 
VYKYSALÁ, Lidmila (I2483)
 
1237 Záznam v online matrice «b»«i»narození «/b»«/i»Roudnice nad Labem kniha L134/12, folio 98 :
Roudnice č.p. 193
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cc5&scan=105#scan105

Záznam v online matrice «b»«i»úmrtí «/b»«/i»Roudnice nad Labem kniha L134/17, folio 68 :
Roudnice č.p. 77
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7c9f&scan=67#scan67 
VYKYSALÁ, Marie Aloisie - pohrobka (I2488)
 
1238 Záznam v online matrice «b»narození «/b»Křešín 85/4 :
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7aa5&scan=19#scan19«/u»

Záznam v online matrice «b»úmrti «/b»Koštice 77/4 :
«u»http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7cd6&scan=62#scan62«/u»
Zemřel 1850, ve věku 52 let - z toho lze odvozovat rok narození.
S Rosalií rozenou HAJNOU měli 8 dětí (matrika).
(info od Kateřiny Lochmanové) 
VYKYSALÝ, Ignác (I2503)
 
1239 Záznam v online matrice Janovice zatím NENALEZEN pro úmrtí Marie Anny. Datum udané zde je datum narození "Jaroslava", který není pro tuto rodinu Pavliků ale nikde jinde uveden. Je možný předpoklad, že Marie Anna zemřela kolem jeho porodu neb v ručních záznamech jejího úmrtí se vyskytnul rok 1837. PAVLÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Marie Anna - manželka-1, D. Lukavice č.69 (I2714)
 
1240 Záznam v online matrice narození (Rychnov nad Kněžnou) ve Východočeském oblastním archivu Zámrsk:
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2018/06/8700_Sbírka-matrik-Východoceského-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2018-06-22.pdf
Nutno stáhnout a rozvinout.
Matrika č.8377, narození 1837-71, pg.1806, v matrice strana/folio 208.
Záznam obsahuje normálně také jména rodičů a prarodičů. 
SEEHÁK, JUDr Jan Josef - okresní soudce Nasavrky (I2910)
 
1241 Záznam v online matrice narození (Rychnov nad Kněžnou) ve Východočeském oblastním archivu Zámrsk:
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2018/06/8700_Sbírka-matrik-Východoceského-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2018-06-22.pdf
Nutno stáhnout a rozvinout.
Matrika č.8377, narození 1837-71, pg.1806, v matrice strana/folio 240.
Záznam obsahuje normálně také jména rodičů a prarodičů. 
SEEHÁK, Josef (I3032)
 
1242 Záznam v online matrice narození (Rychnov nad Kněžnou) ve Východočeském oblastním archivu Zámrsk:
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2018/06/8700_Sbírka-matrik-Východoceského-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2018-06-22.pdf
Nutno stáhnout a rozvinout.
Matrika č.8377, narození 1837-71, pg.1806, v matrice strana/folio 404.
Záznam obsahuje normálně také jména rodičů a prarodičů. 
SEEHÁK, Karel (I3033)
 
1243 Záznam v online matrice narození (Státní Obastní Archiv Praha) kniha Kováň-01, folio 55, scan 57:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/57# 
MATOUŠ, Jan Antonín - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/57# (I1838)
 
1244 Záznam v online matrice narození (Státní Oblastní Archiv Praha) kniha Kováň-01, Spikaly, folio 118, scan 120 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/120«/u» 
MATOUŠ, Josef - nedožil, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7153/120 (I1905)
 
1245 Záznam v online Matrice narození (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-«b»02«/b», Katusice, folio 118, scan 97 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154/97«/u»
 
MATOUŠOVÁ, Alžběta - Spikaly č.4, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154/97 (I1914)
 
1246 Záznam v online Matrice narození (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-«b»02«/b», Katusice, folio 13, scan 14 :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154 / 14 
MATOUŠOVÁ, Dorota - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/715414 (I1881)
 
1247 Záznam v online Matrice narození (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-«b»02«/b», Katusice, folio 138, scan 106 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/106/106«/u»
 
MATOUŠOVÁ, Alžběta - z Katusic č 29, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154/106 (I1957)
 
1248 Záznam v online Matrice narození (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-«b»02«/b», Katusice, folio 139, scan 107 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154/107«/u»
 
MATOUŠ, František - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154/107 (I1864)
 
1249 Záznam v online Matrice narození (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-«b»02«/b», Katusice, folio 139, scan 107 :
«u»http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154/107«/u» 
MATOUŠOVÁ, Anna - Katusice č.19, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154/107# (I1949)
 
1250 Záznam v online Matrice narození (Státní Oblastní Archiv, Praha) kniha Kováň-«b»02«/b», Katusice, folio 14, scan 15 :
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7154/15 
MATOUŠ, Josef - soused Sušenský (I335)
 

      «Předchozí «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Další»