Jan SEEHÁK, - hudební skladatel

Jan SEEHÁK, - hudební skladatel

Muž 1910 - 1978  (68 let)

Počet generací:      Standardně    |    Svisle    |    Kompaktně    |    Rámeček    |    Pouze text    |    Ahnentafel    |    Média    |    PDF

Generace: 1

 1. 1.  Jan SEEHÁK, - hudební skladatel se narodil(a) 10 Duben 1910, Praha, Czech Rep. (syn od JUDr Jan SEEHÁK, - soudce a Irma HERRMANN-SEEHÁKOVÁ, - z Moštic e. 24); zemřel(a) 16 Červen 1978, Praha, Czech Rep..

  Jiné události:

  • _STORY:
  • Emigrace / Emigration: Listopad 1971, Sion, Switzerland; Emigrace do Švýcarska
  • Návrat manželky: 14 Březen 1971, Praha, Czech Rep.; Manželka se navrátila z Tunisu do Prahy
  • Odsouzení: 27 Prosinec 1972, Praha, Czech Rep.; "Pro trestný čin opuštění republiky"
  • Plán návratu: 30 Říjen 1971, Tunis - Praha; Očekávaný ale neuskutečněný návrat do ČSSR
  • Pobyt / Residence: 7 Září 1969, Tunis; Vyslán Pragokoncertem do Tunisu

  Poznámky:

  Hudební skladatel, odborník a pedagog pohybové výchovy, pianista, doprovodný klavírista a skladatel hudby k pohybovým a tančním cvičením obvzláště pro sokolská a spartakiádní vystoupení.
  Jako skladatel a klavírní doprovod míval výrazný podíl i na úspěších reprezentačních družstev gymnastek v nejvyšších mezinárodních souěžích. Hudebník a klavírista Seehák doprovázel olympijské výpravy do Melbourne (1958) a Říma (1962).
  Také ve svém oboru publikoval a knihovna v Praze uvádí, že Jan SEEHÁK se narodil a zemřel v Praze:
  https://search.mlp.cz/cz/osoba/seehak-jan/2055888/#/ak_od=key-eq:2055888&ak_o=key-eq:2055888
  Avšak on emigroval do Švýcar (1970) a tam i zemřel (Sion).
  Zmínka o jeho působení je třeba ve Švýcarských novinách "«i»Confedere«/i»" ze Sionu («b»3. červenec, 1975«/b»), str.2, že na Université populaire (škola Saint Guerin), Nendaz, dává Jan kurz taneční rytmiky a Věra němčiny (http://doc.rero.ch/record/134166/files/1975-10-03.pdf).

  Emigrace / Emigration:
  Podle zmínky z pražské knihovny, Jan Seehák zemřel anebo je alespoň pochován v Praze. Toto by mohlo nesouhlasit s jeho emigrací a okolnosti jeho úmrtí a hrobu je nutno potvrdit.

  Úmrtí:
  Městská knihovna v Praze uvádi, že Jan SEEHÁK zemřel v Praze.
  https://search.mlp.cz/cz/osoba/seehak-jan/2055888/#/ak_od=key-eq:2055888&ak_o=key-eq:2055888
  Avšak on údajně emigroval do Švýcar a měl by zemřít tam -
  Nutno prověřit.

  Jan byl(a) sezdán(a) s Věra HÝNOVÁ-SEEHÁKOVÁ-RODUIT, - Polka, v domácnosti 1951. Věra se narodil(a) 20 Duben 1918, Wielnowiec, 40-001 Katowice, Polsko; zemřel(a) Ano, datum neznámé. [Schéma rodiny]

  Děti:
  1. Jan (jr.) SEEHAK se narodil(a) 1953; zemřel(a) 17 Červenec 1999, Sion, Switzerland.

Generace: 2

 1. 2.  JUDr Jan SEEHÁK, - soudce se narodil(a) 15 Září 1877, Nasavrky, Czech Rep. (syn od JUDr Jan Josef SEEHÁK, - okresní soudce Nasavrky a Anna NYKENDAJOVÁ-SEEHÁKOVÁ, - z Hořenic č. 45); zemřel(a) Ano, datum neznámé.

  Jiné události:

  • _TAG3:

  Jan byl(a) sezdán(a) s Irma HERRMANN-SEEHÁKOVÁ, - z Moštic e. 24 1 Červen 1909, Praha-Vinohrady, Czech Rep., kostel u sv. Apollináoe. Irma (dcera od Josef HERRMANN, - katolík, nájemce dvora v Piskočelích a Anna KIRSCHBERGEROVÁ-HERRMANNOVÁ, - ze Slaného) se narodil(a) 4 Červenec 1886, Moštice, Czech Rep.; zemřel(a) Ano, datum neznámé. [Schéma rodiny]


 2. 3.  Irma HERRMANN-SEEHÁKOVÁ, - z Moštic e. 24 se narodil(a) 4 Červenec 1886, Moštice, Czech Rep. (dcera od Josef HERRMANN, - katolík, nájemce dvora v Piskočelích a Anna KIRSCHBERGEROVÁ-HERRMANNOVÁ, - ze Slaného); zemřel(a) Ano, datum neznámé.

  Poznámky:

  Irma HERRMANNOV se narodila jako ŠMÍDOVÁ a byla adoptována HERRMANNOVÁ.
  Není zatím známo poesni KDY.

  Poznámky:

  Sňatek:
  Záznam v matrice oddaných online:
  http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=20C5B61377AE4026AF2DC8717C4BDAA4&scan=437#scan437

  Ženich - Královské Vinohrady e.p. 949
  Nevista- Piskoeely e.2, okres Eerný Kostelec
  Svidkové:
  Karel HERMAN, vrchní hospod. správce Nové Dvory u Kutné Hory.
  Jindoich SEEHÁK, profesor, Praha VII, Eechova to. 236.

  Otcovské svolení dáno nezletilé nevisti (22 let) písemni dat. 12.5.1909 ovioené farním úoadem v Sázavi.
  Prohlášeni byli o svátku sv. Jana Nep., Nanebevstoupení Páni, a Nedile po Velik., to jest dne 16. 20. a 23. kvitna 1909 v Sázavi a Král. Vinohradech.
  Demise dána od farního úoadu v Sázavi dat. 25/9 1909 e.j. 274.
  Zpráva o soatku podána farnímu úoadu v Sázavi dne 3. eervna 1909 pod eíslem 2424.

  Děti:
  1. 1. Jan SEEHÁK, - hudební skladatel se narodil(a) 10 Duben 1910, Praha, Czech Rep.; zemřel(a) 16 Červen 1978, Praha, Czech Rep..
  2. Anna SEEHÁKOVÁ-BAJEROVÁ se narodil(a) 5 Červen 1914, Praha, Czech Rep.; zemřel(a) Ano, datum neznámé.


Generace: 3

 1. 4.  JUDr Jan Josef SEEHÁK, - okresní soudce Nasavrky se narodil(a) 4 Srpen 1844, Rychnov nad Kněžnou, Czech Rep. (syn od Jan SEEHÁK, - ředitel panství); zemřel(a) Ano, datum neznámé.

  Poznámky:

  Narození:
  Záznam v online matrice narození (Rychnov nad Kněžnou) ve Východočeském oblastním archivu Zámrsk:
  http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2018/06/8700_Sbírka-matrik-Východoceského-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2018-06-22.pdf
  Nutno stáhnout a rozvinout.
  Matrika č.8377, narození 1837-71, pg.1806, v matrice strana/folio 208.
  Záznam obsahuje normálně také jména rodičů a prarodičů.

  Jan — Anna NYKENDAJOVÁ-SEEHÁKOVÁ, - z Hořenic č. 45. [Schéma rodiny]


 2. 5.  Anna NYKENDAJOVÁ-SEEHÁKOVÁ, - z Hořenic č. 45
  Děti:
  1. 2. JUDr Jan SEEHÁK, - soudce se narodil(a) 15 Září 1877, Nasavrky, Czech Rep.; zemřel(a) Ano, datum neznámé.
  2. JUDr Karol František SEEHÁK, - soudní rada se narodil(a) 2 Leden 1882, Nasavrky, Czech Rep.; zemřel(a) 7 Říjen 1938.

 3. 6.  Josef HERRMANN, - katolík, nájemce dvora v Piskočelích (syn od HERRMANN); zemřel(a) Ano, datum neznámé.

  Josef — Anna KIRSCHBERGEROVÁ-HERRMANNOVÁ, - ze Slaného. [Schéma rodiny]


 4. 7.  Anna KIRSCHBERGEROVÁ-HERRMANNOVÁ, - ze Slaného
  Děti:
  1. 3. Irma HERRMANN-SEEHÁKOVÁ, - z Moštic e. 24 se narodil(a) 4 Červenec 1886, Moštice, Czech Rep.; zemřel(a) Ano, datum neznámé.


Generace: 4

 1. 8.  Jan SEEHÁK, - ředitel panství se narodil(a) 18 Duben 1801 (syn od Jan SEEHÁK, - učitel ve Vrchlabí, v Dolním Dvoře také od r.1794 a Monika STRIČKOVÁ-SEEHÁKOVÁ, - z Langenau); zemřel(a) 20 Květen 1887; byl(a) pohřben(a) Rychnov nad Kněžnou, Czech Rep..

  Poznámky:

  «b»Jan SEEHÁK«/b» - - ředitel rychnovského panství hrabat KOLOWRATŮ KRAKOWSKÝCH a LIBŠTEJNSKÝCH,
  žijící v letech *18.4.1801 - †20.5.1887, o kterém je záznam v listech «i»Genealogické a Heraldické společnosti v Praze«/i» na str. 28 a o kterém víme z opisů z křestních listů, jak z něj vzešli další potomci našeho rodu.

  Dle zápisu je patrné, že se velice zasloužil o hospodářský rozvoj kraje. Další zmínka je o něm
  v dokumentu: „Panství a obyvatelstvo vsi Bílý Újezd po r. 1526 až do r. 1848" - zápis níže:
  Z důchodních uvádíme: «u»«b»«i»Jan Seehák kolem r. 1848, později ředitel panství.«/u»«/b»
  Jan Seehák byl výtečný důchodní, jmenovitě pro vlastní kapsu. Jeho jméno nalézáme v Instrumentní knize panství rychnovského (z let 1840-60) [Sign. SÚA: Opočno 328 AZČ]. Je to kniha dluhů a zaplacených dluhů poddaných. Tam na fol. 62 z 15./6. 1850 se dočítáme, že manželé František a Anna Vaníčkovi z Roudného čp. vypůjčili si na úroky od Jana Seeháka, důchodního na panství rychnovském 160 zl. stř. A dále na fol. 145 z 6./10. 1853 zaknihoval si Jan Seehák, důchodní, že půjčil Františkovi Klimšovi, mlynáři v Hrošce čp. 90 na úroky 90 zl. 58 ľ kr. a 65 korců obilí a ještě 1 zl. 45 kr. za zaknihování. Měl snad pan důchodní Seehák vlastní špýchar a polnosti, že mohl ze svého majetku půjčiti hrošeckému mlynáři 65 korců obilí? Před tím na fol. 141pv z 24./8. 1853 zaknihovávají si Jan a Kateřina Michlovi z Roudného čp. 6 dědické podíly po 23./3. 1839 zemřelé Marii Hanušové z Roudného na 40 zl. cm a pro Jana Seeháka z Rychnova 1 zl. cm.
  «/i»zdroj zde: «u»www.bilyujezd.cz/bu/kronika/ch10.html#ftn.d0e4992 «/u»

  Děti:
  1. Franz ?? SEEHÁK, - stavitel železnice se narodil(a) cca 1840; zemřel(a) Ano, datum neznámé.
  2. 4. JUDr Jan Josef SEEHÁK, - okresní soudce Nasavrky se narodil(a) 4 Srpen 1844, Rychnov nad Kněžnou, Czech Rep.; zemřel(a) Ano, datum neznámé.
  3. Josef SEEHÁK se narodil(a) 18 Únor 1846, Rychnov nad Kněžnou, Czech Rep.; zemřel(a) Ano, datum neznámé.
  4. Karel SEEHÁK se narodil(a) 10 Březen 1852, Rychnov nad Kněžnou, Czech Rep.; zemřel(a) Ano, datum neznámé.

 2. 12.  HERRMANN
  Děti:
  1. Lazar HERRMANN, - náboženství židovského se narodil(a) cca 1839, Karlův Týn, Czech Rep.; zemřel(a) Ano, datum neznámé.
  2. 6. Josef HERRMANN, - katolík, nájemce dvora v Piskočelích zemřel(a) Ano, datum neznámé.